Osnovna šola Hinka Smrekarja Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Cerkvenik Andreja: 1, 2, 3, 4 ura
  • Lustek Simona: 14:35 - 15:25 ura
  • Špan Janez: 2 ura
  • Lipovac Ljubica: 1, 2, 3, 4 ura
  • Race Jasna: 1, 2, 4, 12:05 - 12:55, 12:55 - 13:45 ura
  • Rakuš Dobnik Maša: 1, 2, 3, 4 ura
  • Prevodnik Marija: 2, 3, 5 ura
  • Kalan Polona: 3, 4, 5, 12:55 - 15:00 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.C 1. Kepic Anica, SLJ
namesto Cerkvenik Andreja, SLJ
1. C /
2. Kepic Anica, MAT
namesto Cerkvenik Andreja, MAT
1. C /
3. Kepic Anica, ŠPO
namesto Cerkvenik Andreja, ŠPO
1. C /
4. Kepic Anica, GUM
namesto Cerkvenik Andreja, GUM
1. C /
2.A 1. Jevšnik Andreja, MAT
namesto Lipovac Ljubica, SPO
2. A /
2. Ostan Nika, SLJ
namesto Lipovac Ljubica, SLJ
2. A /
3. Jevšnik Andreja, SLJ
namesto Lipovac Ljubica, SLJ
2. A /
4. Jevšnik Andreja, GUM
namesto Lipovac Ljubica, GUM
2. A /
3.A 2. Grmek Patricija, MAT
namesto Prevodnik Marija, MAT
3. A /
3. Grmek Patricija, SLJ
namesto Prevodnik Marija, SLJ
3. A /
5. Grmek Patricija, GUM
namesto Prevodnik Marija, GUM
3. A /
5.A 1. Dremelj Blažon Mojca, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
6.A 3. Belič Tanja, SLJ
namesto Kalan Polona, SLJ
slo2 /
4. Debevc Mojca, ŠPO
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
6.B 2. Debevc Mojca, ŠPO (zaposlitev)
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
4. Lapajne Hoyos Tadeja, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
6.C 2. Debevc Mojca, ŠPO (zaposlitev)
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
2. Kerin Irena, ŠPO
namesto Špan Janez, ŠPO
tel3 /
3. Roblek Manca, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
7.A 5. Kuljič Boštjan, TJA
namesto Kalan Polona, SLJ
kem /
8.A 1. Miklič Aleš, ŠPO
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
9.A 2. Selan Rahela, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
4. Gregl Hrstič Miroslava, SLJ
namesto Kalan Polona, SLJ
slo2 /
9.B 2. Selan Rahela, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
4. Gregl Hrstič Miroslava, SLJ
namesto Kalan Polona, SLJ
slo2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Belič Tanja 3. 6.A, SLJ
namesto Kalan Polona, SLJ
slo2 /
Debevc Mojca 2. 6.C, 6.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
4. 6.A, ŠPO
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
Dremelj Blažon Mojca 1. 5.A, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
Gregl Hrstič Miroslava 4. 9.B, 9.A, SLJ
namesto Kalan Polona, SLJ
slo2 /
Grmek Patricija 2. 3.A, MAT
namesto Prevodnik Marija, MAT
3. A /
3. 3.A, SLJ
namesto Prevodnik Marija, SLJ
3. A /
5. 3.A, GUM
namesto Prevodnik Marija, GUM
3. A /
Humar Veronika 12:55 - 15:00 OPB 8,
namesto Kalan Polona,
/ /
Jevšnik Andreja 1. 2.A, MAT
namesto Lipovac Ljubica, SPO
2. A /
3. 2.A, SLJ
namesto Lipovac Ljubica, SLJ
2. A /
4. 2.A, GUM
namesto Lipovac Ljubica, GUM
2. A /
Kepic Anica 1. 1.C, SLJ
namesto Cerkvenik Andreja, SLJ
1. C /
2. 1.C, MAT
namesto Cerkvenik Andreja, MAT
1. C /
3. 1.C, ŠPO
namesto Cerkvenik Andreja, ŠPO
1. C /
4. 1.C, GUM
namesto Cerkvenik Andreja, GUM
1. C /
Kerin Irena 2. 6.C, ŠPO
namesto Špan Janez, ŠPO
tel3 /
Kuljič Boštjan 5. 7.A, TJA
namesto Kalan Polona, SLJ
kem /
Lapajne Hoyos Tadeja 4. 6.B, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
Mesarič Janko 12:55 - 13:45 OPB 4,
namesto Race Jasna,
/ /
Miklič Aleš 1. 8.A, ŠPO
namesto Race Jasna, ŠPO
tel2 /
Ostan Nika 2. 2.A, SLJ
namesto Lipovac Ljubica, SLJ
2. A /
12:05 - 12:55 OPB 9,
namesto Race Jasna,
/ /
Purkat Matija 14:35 - 15:25 OPB 11,
namesto Lustek Simona,
/ /
Roblek Manca 3. 6.C, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /
Selan Rahela 2. 9.B, 9.A, TJA
namesto Rakuš Dobnik Maša, TJA
tja2 /