Splošni pogoji za uporabo storitve eAsistent za starše

Splošni pogoji uporabe (PDF)
Veljajo od 22.8.2014

Arhiv splošnih pogojev

V arhivu splošnih pogojev so prikazani splošni pogoji, ki so veljali do določenega datuma.

Splošni pogoji uporabe (PDF)
Veljajo od 1.8.2011 do 22.8.2014