Urnik

  0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Oddelek Kaj Kje Kaj Kje
1. a
1. b
3. a
3. b
4. a NTE
mat-tit
4. b NTE
mat-tit
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a IP-ŠZZ
IP-UBE
tel2
rač
7. b IP-UBE
rač
7. c DSP
IP-UBE
Kab DSP5
rač
8. a
8. b
9. a DSP
Kab DSP2
9. b ŠPO
tel1
9. c ŠPO
tel1

Nadomeščanja danes

Oddelek Ura Predmet Redni učitelj Nadomešča
1. a 4. Angleščina 1A N. Bürger M. Lamberšek
1. b 5. Angleščina 1B N. Bürger M. Križman Jesenovec
3. b 3. Matematika N. Bürger P. Murn
4. a 0. Tehnika NIP B. Kren B. Zabukovec Blaž
4. a 4. Dodatna strokovna pomoč D. Lokar odpade
4. b 0. Tehnika NIP B. Kren B. Zabukovec Blaž
4. b 1. Matematika V. Kosmatin Š. Vitanc Vodeb
4. b 2. Slovenščina V. Kosmatin Š. Vitanc Vodeb
4. b 3. Slovenščina B. Kalšek Šumah M. Jerič
4. b 4. Družba V. Kosmatin M. Kos
4. b 5. Šport V. Kosmatin K. Uranič
6. a 1. Šport B. Brnot B. Černčič
6. a 1. Šport T. Jerkič A. Šuštaršič Tomšič
6. a 2. Gospodinjstvo K. Banko A. Šuštaršič Tomšič
6. a 4. Geografija K. Satler A. Rajh
6. b 3. Angleščina K. Satler M. Plaznik
6. b 6. Šport NIP I. Sadar odpade
7. a 2. Šport T. Jerkič M. Jerič
7. a 2. Šport I. Sadar M. Jerič
7. a 6. Razredna ura K. Banko odpade
7. b 1. Slovenščina B. Kalšek Šumah J. Zorenč
7. c 4. Tehnika in tehnologija B. Kren J. Malič
7. c 5. Dodatna strokovna pomoč D. Lokar odpade
8. a 1. Slovenščina K. Satler L. Šarc
8. a 2. Matematika B. Kren D. Križnik Vrhovec
8. a 4. Biologija I. Sadar A. Šuštaršič Tomšič
8. a 7. Likovno snovanje 2 A. Novak odpade
8. b 3. Matematika B. Kren J. Malič
8. b 5. Slovenščina K. Satler L. Šarc
8. b 7. Likovno snovanje 2 A. Novak odpade
9. a 1. Matematika B. Kren J. Malič
9. a 4. Kemija A. Novak S. Najman Vedenik
9. a 5. Zgodovina K. Banko N. Kragelj
9. b 0. Šport B. Brnot S. Fučec
9. b 1. Matematika B. Kren J. Malič
9. b 3. Kemija K. Banko K. Uranič
9. b 7. Šport I. Sadar odpade
9. c 0. Šport B. Brnot S. Fučec
9. c 1. Glasbena umetnost K. Banko B. Burger Mansutti
PB4 12:45 - 15:10. Podaljšano bivanje A. Mal S. Koprivšek
PB2 15:15 - 16:20. Podaljšano bivanje A. Novak S. Koprivšek
PB2 14:40 - 15:15. Podaljšano bivanje A. Novak Š. Vitanc Vodeb

Nadomeščanja jutri

Oddelek Ura Predmet Redni učitelj Nadomešča
4. a 5. Glasbena umetnost K. Banko B. Zabukovec Blaž
4. b 1. Glasbena umetnost V. Kosmatin M. Kos
4. b 2. Naravoslovje in tehnika V. Kosmatin A. Flerin Majcen
4. b 3. Slovenščina V. Kosmatin M. Jerič
4. b 4. Slovenščina K. Banko S. Koprivšek
6. b 1. Matematika K. Banko D. Križnik Vrhovec
6. b 2. Šport B. Brnot M. Toplišek
6. b 2. Šport I. Sadar M. Jerič
7. a 3. Dodatna strokovna pomoč D. Lokar odpade
7. a 4. Šport T. Jerkič D. Slivnik
7. a 4. Šport I. Sadar N. Kalin
7. a 6. Šport za zdravje T. Jerkič odpade
7. a 6. Likovno snovanje 1 A. Novak I. Ivartnik
7. b 6. Šport za zdravje T. Jerkič odpade
7. b 6. Likovno snovanje 1 A. Novak I. Ivartnik
7. c 6. Likovno snovanje 1 A. Novak I. Ivartnik
8. a 1. Šport B. Brnot N. Kragelj
8. a 1. Šport I. Sadar M. Jerič
9. a 3. Slovenščina B. Brnot J. Zorenč
9. a 3. Slovenščina I. Sadar J. Zorenč
9. a 4. Dodatna strokovna pomoč D. Lokar odpade
9. a 7. Izbrani šport - odbojka B. Brnot odpade
9. b 0. Izbrani šport - odbojka B. Brnot odpade
9. b 5. Šport I. Sadar B. Burger Mansutti
9. c 0. Izbrani šport - odbojka B. Brnot odpade
9. c 6. Šport I. Sadar J. Zorenč
PB4 12:45 - 13:55. Podaljšano bivanje A. Mal S. Koprivšek
PB2 14:40 - 16:20. Podaljšano bivanje A. Novak S. Koprivšek
PB4 14:40 - 15:10. Podaljšano bivanje A. Mal S. Koprivšek
PB2 13:35 - 13:55. Podaljšano bivanje A. Novak B. Vidmar