Verjamemo,

da izobraževanje še nikoli ni bilo tako pomembno kot danes.

Učitelji, učenci, starši in šola imajo zelo pomembno odgovornost, da skrbijo za učinkovito izobraževanje, ker je od tega odvisna naša prihodnost.


NAŠE POSLANSTVO: Pomagamo pri nadgradnji izobraževanja, da bo vsak učenec prišel do ustreznega znanja in kompetenc.


NAŠA VIZIJA: Vsako leto s pomočjo sodobne tehnologije izboljšati najmanj eno področje izobraževanja in vzgoje.


Preverjena in celovita rešitev za šole

eAsistent je rešitev za šole, ki se razvija več kot 10 let. Pokriva vse ključne procese na šoli z namenom, da pomagamo nadgraditi izobraževanje v šolah. Naš sistem podpira različne tipe šol: osnovne šole, podružnice na osnovnih šolah, srednje šole, izobraževanja odraslih, šole, ki izvajajo posebni program, šole, ki izvajajo prilagojeni program, šolske centre.

13

PROFILOV

ravnatelj, pomočnik ravnatelja, poslovni sekretar, svetovalni delavec, organizator prehrane, razrednik, učitelj …

> 30

PODROČIJ

pouk, razredništvo, predšolska vzgoja, prehrana, interna komunikacija, administracija …

115

DOKUMENTOV

dnevniki, redovalnice, matični listi, osebni listi, spričevala, obvestila, potrdila, poročila za subvencijo …

137

PRIPOMOČKOV

eDnevnik, eRedovalnica, Razrednik, Komunikacija, Prehrana, Evidenca delovnega časa …

Pomagamo

šolam

pri pripravi današnje generacije otrok na izzive prihodnosti.

POGLEJ, KAKO

Učiteljem

pri izpolnjevanju najpomembnejšega poslanstva – pri izobraževanju učencev.

POGLEJ, KAKO

Zaupanje in odnos
sta najpomembnejša

Vsaka šola ima na voljo skrbnika, ki je specializiran za nadgradnjo izobraževanja.

GLAVNE NALOGE SKRBNIKA

Varstvo podatkov

Varnost osebnih podatkov otrok, učencev in dijakov, je osnovno izhodišče za naše delo. Skrbimo za zaupnost, celovitost in razpoložljivost podatkov skladno z mednarodnim standardom za informacijsko varnost ISO 27001.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST?

Uvedba novega sistema z našo pomočjo

Največja skrb učiteljev in največja bolečina administratorjev je uvedba novih sistemov. eAsistenta uporablja velika večina šol v Sloveniji. Z njihovo pomočjo smo pridobili izkušnje za zelo enostavno vpeljavo eAsistenta na šolo.

CELOTEN POTEK IMPLEMENTACIJE

Specializirani smo za nadgradnjo izobraževanja

Naš dobrodelni projekt podariMalico

Do sedaj smo zbrali

186.531,21

in otrokom zagotovili 77.079 malic.

Zavedamo se, da ne moremo na hitro spremeniti sveta, a kljub temu verjamemo, da lahko z majhnimi koraki prispevamo nekaj velikega za ljudi, ki živijo okrog nas. Strast do ljudi, med katerimi živimo, je nad vsemi produkti in rešitvami, ki jih razvijamo. Zelo pomemben del naše vizije je, da prispevamo k izboljšanju družbe. Kot glavni in ponosni partner ustvarjamo dobrodelni projekt podariMalico, katerega glavni namen je pomagati socialno ogroženim družinam.

VEČ O PROJEKTU IN KAKO LAHKO DONIRATE?