Nadomeščanja danes

Oddelek Ura Predmet Redni učitelj Nadomešča Učilnica
1. A 4. Likovna umetnost N. Rode T. Novak 102
4. B 3. Angleščina U. Zupin M. Krovinović 117
5. B 5. Angleščina A. Lovrec B. Žargaj 219
5. C 3. Angleščina A. Lovrec K. Sodnik 214
7. A 2. Geografija M. Ravnikar T. Porenta 202
7. A 6. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. A 6. Likovno snovanje I M. Zajc Sobočan M. Petrovčič 112
7. A 7. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. A 7. Likovno snovanje I M. Zajc Sobočan M. Petrovčič 112
7. B 1. Geografija M. Ravnikar V. Snedec Gerkman 202
7. B 4. Angleščina A. Lovrec T. Stare Pušavec 303
7. B 5. Šport M. Petek M. Grčar 10
7. B 5. Šport J. Udovč J. Marussig 12
7. B 6. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. B 6. Likovno snovanje I M. Zajc Sobočan M. Petrovčič 112
7. B 7. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. B 7. Likovno snovanje I M. Zajc Sobočan M. Petrovčič 112
7. C 1. Slovenščina A. Grobljar I. Jerovšek Vogrinc 204
7. C 6. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. C 6. Likovno snovanje I M. Zajc Sobočan M. Petrovčič 112
7. C 7. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. C 7. Likovno snovanje I M. Zajc Sobočan M. Petrovčič 112
7. D 5. Matematika K. Tadić T. Škrjanec 309
7. D 6. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
7. D 7. Šport za sprostitev J. Udovč odpade 12
8. A 1. Šport M. Petek I. Močnik 10
8. A 1. Šport P. Štefančič N. Polončič 13
8. A 3. Matematika M. Roblek J. Marussig 200
8. A 3. Matematika K. Tadić V. Snedec Gerkman 309
8. B 3. Matematika M. Roblek J. Marussig 200
8. B 3. Matematika K. Tadić V. Snedec Gerkman 309
8. C 3. Matematika M. Roblek J. Marussig 200
8. C 3. Matematika K. Tadić V. Snedec Gerkman 309
8. C 5. Šport B. Gorzetti N. Polončič 11
8. C 5. Šport P. Štefančič M. Petrovčič 13
8. D 1. Tehnika in tehnologija K. Tadić R. Flander 114
8. D 2. Tehnika in tehnologija K. Tadić A. Jamnik Klopčič 114
8. D 3. Matematika M. Roblek J. Marussig 200
8. D 3. Matematika K. Tadić V. Snedec Gerkman 309
8. D 4. Geografija M. Ravnikar M. Grčar 202
9. A 1. Angleščina A. Lovrec P. Gabrovšek 303
9. A 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 303
9. A 3. Šport M. Petek B. Planinšek 10
9. A 3. Šport J. Udovč M. Barle 12
9. A 4. Slovenščina A. Grobljar T. Berce 307
9. A 4. Matematika M. Roblek A. Jamnik Klopčič 112
9. A 4. Matematika K. Tadić B. Kernc 309
9. B 1. Angleščina A. Lovrec P. Gabrovšek 303
9. B 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 303
9. B 3. Šport P. Štefančič B. Lebar 13
9. B 4. Slovenščina A. Grobljar T. Berce 307
9. B 4. Matematika M. Roblek A. Jamnik Klopčič 112
9. B 4. Matematika K. Tadić B. Kernc 309
9. B 5. Zgodovina B. Kernc T. Berce 310
9. C 1. Angleščina A. Lovrec P. Gabrovšek 303
9. C 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 303
9. C 4. Slovenščina A. Grobljar T. Berce 307
9. C 4. Matematika M. Roblek A. Jamnik Klopčič 112
9. C 4. Matematika K. Tadić B. Kernc 309
9. C 5. Fizika M. Roblek A. Jamnik Klopčič 200
9. D 1. Angleščina A. Lovrec P. Gabrovšek 303
9. D 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 303
9. D 4. Slovenščina A. Grobljar T. Berce 307
9. D 4. Matematika M. Roblek A. Jamnik Klopčič 112
9. D 4. Matematika K. Tadić B. Kernc 309
9. D 5. Geografija M. Ravnikar I. Jerovšek Vogrinc 202
Rekreativni odmor - razredna stopnja 11:00 - 11:20 Jutranje varstvo A. Zalokar I. Bezovšek
OPB1 12:05 - 15:20 Podaljšano bivanje A. Zalokar K. Čadež
OPB5 12:05 - 14:30 Podaljšano bivanje Z. Zupan L. Gregorc
2. dežurni 08:05 - 14:10 Jutranje varstvo K. Tadić E. Nanić
Rekreativni odmor - razredna stopnja 11:00 - 11:20 Jutranje varstvo Z. Zupan E. Petek
Rekreativni odmor 11:05 - 11:20 Jutranje varstvo M. Prelogar H. Plohl Križnar
OPB1 15:20 - 16:10 Podaljšano bivanje A. Zalokar M. Rajterič
OPB5 15:20 - 16:10 Podaljšano bivanje Z. Zupan M. Rajterič
3. dežurni 08:20 - 14:10 Jutranje varstvo J. Udovč A. Rozman
OPB5 14:30 - 15:20 Podaljšano bivanje Z. Zupan M. Rožman
OPB1Z 12:50 - 14:30 Podaljšano bivanje A. Žnidar L. Škrlep
1. dežurni 08:20 - 12:55 Jutranje varstvo Š. Srečnik B. Šteblaj

Nadomeščanja jutri

Oddelek Ura Predmet Redni učitelj Nadomešča Učilnica
1. A 0. Dodatni in dopolnilni pouk N. Rode odpade 102
1. A 4. Spoznavanje okolja N. Rode T. Novak 102
1. C 2. Dodatna strokovna pomoč A. Rozman odpade 1
4. A 4. Angleščina A. Lovrec P. Fajdiga 115
4. C 4. Angleščina U. Zupin M. Repnik 111
7. B 3. Šport M. Petek R. Flander 10
7. B 3. Šport J. Udovč N. Polončič 12
7. C 1. Geografija M. Ravnikar T. Škrjanec 202
7. C 3. Šport B. Gorzetti B. Lebar 11
7. C 3. Šport P. Štefančič P. Kogovšek 13
8. A 1. Angleščina A. Lovrec R. Flander 303
8. A 2. Slovenščina B. Kernc B. Lebar 310
8. A 2. Angleščina A. Lovrec J. Marussig 303
8. A 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 305
8. A 3. Matematika M. Roblek A. Grobljar 114
8. A 4. Geografija M. Ravnikar I. Jerovšek Vogrinc 202
8. B 1. Angleščina A. Lovrec R. Flander 303
8. B 2. Slovenščina B. Kernc B. Lebar 310
8. B 2. Angleščina A. Lovrec J. Marussig 303
8. B 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 305
8. B 3. Matematika M. Roblek A. Grobljar 114
8. C 1. Angleščina A. Lovrec R. Flander 303
8. C 2. Slovenščina B. Kernc B. Lebar 310
8. C 2. Angleščina A. Lovrec J. Marussig 303
8. C 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 305
8. C 3. Matematika M. Roblek A. Grobljar 114
8. D 1. Angleščina A. Lovrec R. Flander 303
8. D 2. Slovenščina B. Kernc B. Lebar 310
8. D 2. Angleščina A. Lovrec J. Marussig 303
8. D 2. Angleščina U. Zupin N. Forjanič 305
8. D 3. Matematika M. Roblek A. Grobljar 114
9. A 0. Dodatni pouk - Fizika M. Roblek odpade 204
9. B 0. Dodatni pouk - Fizika M. Roblek odpade 204
9. B 2. Geografija M. Ravnikar T. Škrjanec 202
9. B 3. Glasbena umetnost N. Križnar T. Stare Pušavec 208
9. C 0. Dodatni pouk - Fizika M. Roblek odpade 204
9. C 3. Geografija M. Ravnikar I. Jerovšek Vogrinc 202
9. C 4. Zgodovina B. Kernc A. Grobljar 310
9. C 5. Dodatna strokovna pomoč A. Jamnik Klopčič odpade Teh.klet
9. C 5. Dodatna strokovna pomoč E. Nanić odpade 1
9. D 0. Dodatni pouk - Fizika M. Roblek odpade 204
9. D 2. Glasbena umetnost N. Križnar M. Grčar 208
9. D 4. Fizika M. Roblek M. Barle 200
Rekreativni odmor - razredna stopnja 11:00 - 11:20 Jutranje varstvo A. Zalokar A. Korbar
3. dežurni 07:20 - 12:05 Jutranje varstvo P. Štefančič M. Krovinović
OPB5 15:20 - 16:10 Podaljšano bivanje Z. Zupan M. Rajterič
OPB5 14:30 - 15:20 Podaljšano bivanje Z. Zupan M. Rožman
OPB5 12:05 - 14:30 Podaljšano bivanje Z. Zupan Š. Srečnik