Nadomeščanja danes

Oddelek Ura Predmet Redni učitelj Nadomešča Učilnica
1. C 3. DSP tujci A. Grobljar odpade 222
2. B 3. DSP tujci A. Grobljar odpade 222
4. B 0. Nemščina P. Ložar A. Lovrec 309
4. C 0. Nemščina P. Ložar A. Lovrec 309
5. B 3. Šport P. Štefančič B. Žargaj 219
6. A 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Slovenščina A. Grobljar odpade 211
6. A 0. Šport M. Petek M. Košnik 10
6. A 2. Glasbena umetnost B. Gorzetti N. Križnar 208
6. A 2. Glasbena umetnost M. Petek N. Križnar 208
6. A 4. Zgodovina V. Snedec Gerkman P. Gabrovšek 203
6. B 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Slovenščina A. Grobljar odpade 211
6. B 0. Šport M. Petek M. Košnik 10
6. C 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Slovenščina A. Grobljar odpade 211
6. C 0. Nemščina P. Ložar A. Lovrec 309
6. C 0. Šport M. Petek M. Košnik 10
6. C 4. Matematika D. Pantović A. Lovrec 206
6. D 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Slovenščina A. Grobljar odpade 211
6. D 0. Nemščina P. Ložar A. Lovrec 309
6. D 0. Šport M. Petek M. Košnik 10
6. D 1. Naravoslovje M. Pintar M. Ravnikar 206
6. D 2. Slovenščina A. Grobljar A. Muhvič 211
6. D 3. Angleščina N. Forjanič U. Zupin 206
6. D 5. Slovenščina A. Grobljar A. Muhvič 211
7. A 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Matematika T. Porenta A. Jamnik Klopčič 305
7. A 1. Angleščina manjše učne skupine N. Forjanič M. Roblek 119
7. A 1. Matematika manjše učne skupine D. Pantović B. Lebar 114
7. A 1. Matematika manjše učne skupine T. Porenta A. Muhvič 311
7. A 1. Matematika manjše učne skupine T. Stare Pušavec M. Košnik 306
7. A 3. Matematika M. Petek M. Roblek 200
7. A 3. Matematika J. Udovč M. Roblek 200
7. A 5. Angleščina T. Stare Pušavec P. Kogovšek 306
7. B 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Matematika T. Porenta A. Jamnik Klopčič 305
7. B 1. Angleščina manjše učne skupine N. Forjanič M. Roblek 119
7. B 1. Matematika manjše učne skupine D. Pantović B. Lebar 114
7. B 1. Matematika manjše učne skupine T. Porenta A. Muhvič 311
7. B 1. Matematika manjše učne skupine T. Stare Pušavec M. Košnik 306
7. B 3. Geografija B. Gorzetti M. Ravnikar 202
7. B 3. Geografija M. Petek M. Ravnikar 202
7. B 4. Tehnika in tehnologija K. Tadić B. Lebar 114
7. B 5. Tehnika in tehnologija K. Tadić M. Roblek 114
7. C 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Matematika T. Porenta A. Jamnik Klopčič 305
7. C 1. Angleščina manjše učne skupine N. Forjanič M. Roblek 119
7. C 1. Matematika manjše učne skupine D. Pantović B. Lebar 114
7. C 1. Matematika manjše učne skupine T. Porenta A. Muhvič 311
7. C 1. Matematika manjše učne skupine T. Stare Pušavec M. Košnik 306
7. C 3. Slovenščina I. Jerovšek Vogrinc A. Lovrec 210
7. C 5. Geografija B. Gorzetti M. Ravnikar 202
7. C 5. Geografija P. Štefančič M. Ravnikar 202
7. D 0. Dodatni in dopolnilni pouk - Matematika T. Porenta A. Jamnik Klopčič 305
7. D 1. Angleščina manjše učne skupine N. Forjanič M. Roblek 119
7. D 1. Matematika manjše učne skupine D. Pantović B. Lebar 114
7. D 1. Matematika manjše učne skupine T. Porenta A. Muhvič 311
7. D 1. Matematika manjše učne skupine T. Stare Pušavec M. Košnik 306
7. D 2. Geografija V. Snedec Gerkman M. Ravnikar 203
7. D 5. Matematika B. Gorzetti T. Škrjanec 200
7. D 5. Matematika J. Udovč T. Škrjanec 200
8. D 3. Dodatna strokovna pomoč T. Porenta odpade 304
PB2 12:55 - 15:00 Podaljšano bivanje M. Nardin Žagar T. Kocjan
1. dežurni 08:20 - 12:55 Jutranje varstvo U. Jekovec E. Petek
PB2 15:00 - 15:25 Podaljšano bivanje M. Nardin Žagar A. Zalokar

Nadomeščanja jutri

Oddelek Ura Predmet Redni učitelj Nadomešča Učilnica
8. A 0. Dodatni pouk - Geografija M. Ravnikar odpade 202
8. A 1. Slovenščina M. Košnik I. Jerovšek Vogrinc 309
8. A 2. Angleščina A. Lovrec N. Forjanič 211
8. A 6. Šport za zdravje P. Štefančič P. Štefančič 13
8. A 7. Sodobno kmetijstvo R. Flander R. Flander 204
8. A 7. Šport za zdravje B. Gorzetti B. Gorzetti 11
8. B 0. Francoščina II P. Kogovšek M. Pintar 303
8. B 0. Dodatni pouk - Geografija M. Ravnikar odpade 202
8. B 1. Slovenščina M. Košnik I. Jerovšek Vogrinc 309
8. B 2. Angleščina A. Lovrec N. Forjanič 211
8. B 6. Šport za zdravje P. Štefančič P. Štefančič 13
8. B 7. Sodobno kmetijstvo R. Flander R. Flander 204
8. C 0. Dodatni pouk - Geografija M. Ravnikar odpade 202
8. C 1. Slovenščina M. Košnik I. Jerovšek Vogrinc 309
8. C 2. Angleščina A. Lovrec N. Forjanič 211
8. C 7. Sodobno kmetijstvo R. Flander R. Flander 204
8. C 7. Šport za zdravje B. Gorzetti B. Gorzetti 11
8. D 0. Francoščina II P. Kogovšek M. Pintar 303
8. D 0. Dodatni pouk - Geografija M. Ravnikar odpade 202
8. D 1. Slovenščina M. Košnik I. Jerovšek Vogrinc 309
8. D 2. Angleščina A. Lovrec N. Forjanič 211
8. D 5. Dodatna strokovna pomoč A. Jamnik Klopčič odpade 311
8. D 6. Šport za zdravje P. Štefančič P. Štefančič 13
8. D 7. Sodobno kmetijstvo R. Flander R. Flander 204
8. D 7. Šport za zdravje B. Gorzetti B. Gorzetti 11
9. A 0. Francoščina II P. Kogovšek M. Pintar 303
9. A 0. Dodatni pouk geografija M. Ravnikar odpade 202
9. A 2. Zgodovina B. Kernc V. Snedec Gerkman 310
9. A 3. Angleščina A. Lovrec K. Tadić 309
9. A 4. Angleščina P. Kogovšek K. Tadić 303
9. B 0. Dodatni pouk geografija M. Ravnikar odpade 202
9. B 3. Angleščina A. Lovrec K. Tadić 309
9. B 4. Angleščina P. Kogovšek K. Tadić 303
9. B 5. Zgodovina B. Kernc K. Tadić 310
9. C 0. Dodatni pouk geografija M. Ravnikar odpade 202
9. C 1. Zgodovina B. Kernc A. Grobljar 310
9. C 3. Angleščina A. Lovrec K. Tadić 309
9. C 4. Angleščina P. Kogovšek K. Tadić 303
9. D 0. Francoščina II P. Kogovšek M. Pintar 303
9. D 0. Dodatni pouk geografija M. Ravnikar odpade 202
9. D 3. Angleščina A. Lovrec K. Tadić 309
9. D 4. Angleščina P. Kogovšek K. Tadić 303
PB2 12:05 - 15:00 Podaljšano bivanje M. Nardin Žagar T. Škrab Grašič
PB10 14:00 - 15:00 Podaljšano bivanje M. Petrovčič K. Žerovnik