Osnovna šola Jurija Vege Moravče

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Tominšek Alenka: 07:15 - 08:15, 3 ura
  • Rous Robida Andrej: 2, 3, 4, 5 ura
  • Šmid Vanja: 0, 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Volf Ksenija: 0, 1, 2, 3, 5, 6, 6v ura
  • Gotar Marija: 4 ura
  • Gerenčer Matjaž: 1, 4, 5 ura
  • Peterka Petra: 4 ura
  • Keržan Jana: 0, 1, 2, 3, 4 ura
  • Žist Matej: 12:50 - 14:30 ura
  • Košir Alenka: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 1. Fale Barbara, MAT
namesto Tominšek Alenka, MAT
N04 /
2. Fale Barbara, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
N04 /
3. Fale Barbara, SPO
namesto Gotar Marija, SPO
N04 /
4. Klinc Helena, ŠPO
namesto Gotar Marija, ŠPO
galerija /
2. A 2. Kosirnik Andreja, DSP
namesto Šmid Vanja, DSP
N14 /
4. A 6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
4. B 0. odpade
namesto Volf Ksenija, DSP
/ /
1. Urbanija Vanda, MAT
namesto Volf Ksenija, MAT
24 /
2. Wicher Zdenka, TJA
namesto Volf Ksenija, DRU
24 /
3. Koren Maja, ŠPO
namesto Volf Ksenija, ŠPO
galerija /
5. Fale Barbara, GUM
namesto Volf Ksenija, GUM
24 /
4. V 6v. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
5. A 0. odpade
namesto Keržan Jana, DDP
/ /
1. Merela Marjeta, MAT
namesto Keržan Jana, MAT
21 /
2. odpade
namesto Keržan Jana, DSP
/ /
3. Škorjanc Nika, SLJ
namesto Keržan Jana, SLJ
21 /
4. Škerlavaj Meta, DRU
namesto Keržan Jana, DRU
21 /
6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
5. B 1. Železnikar Sara, NIT
namesto Košir Alenka, SLJ
20 /
2. Železnikar Sara, NIT
namesto Košir Alenka, SLJ
20 /
3. Vršič Valentina, DRU
namesto Košir Alenka, DRU
20 /
4. Weinhardt Tina, TJA
namesto Košir Alenka, NIT
20 /
5. Cerar Nika, RU
namesto Košir Alenka, RU
20 /
6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
5. C 6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
6. A 1. odpade
namesto Šmid Vanja, DSP
/ /
3. Merela Marjeta, DSP
namesto Šmid Vanja, DSP
29 /
4. Jeran Anka, GOS
namesto Rous Robida Andrej, TIT
N03 /
5. Jeran Anka, GOS
namesto Rous Robida Andrej, TIT
N03 /
6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
6. B 5. Merela Marjeta, DSP
namesto Gerenčer Matjaž, DSP
29 /
6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
6. C 6. odpade
namesto Volf Ksenija, NUM
/ /
7. A 1. Novak Špela, DSP
namesto Gerenčer Matjaž, DSP
41 /
8. A 0. Šeme Neja, DSP
namesto Šmid Vanja, DSP
Knjizn /
4. Razoršek Martina, MAT
namesto Peterka Petra, MAT
N10 /
4. Razoršek Martina, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
N10 /
8. B 3. Osolnik Nada, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
3. Kovač Ana, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
4. odpade
namesto Gerenčer Matjaž, DSP
/ /
4. Razoršek Martina, MAT
namesto Peterka Petra, MAT
N10 /
4. Juvan Terezija, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
38 /
8. C 2. Zalar Simon, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
2. Osolnik Nada, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
4. Razoršek Martina, MAT
namesto Peterka Petra, MAT
N10 /
4. Rus Ivica, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
39 /
9. A 3. Groboljšek Božena, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
36 /
5. Razoršek Martina, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
42 /
9. B 3. Mal Bernarda, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
N12 /
5. Razoršek Martina, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
42 /
9. C 3. Žist Matej, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
65 /
5. Razoršek Martina, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
42 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Cerar Nika 5. 5. B, RU
namesto Košir Alenka, RU
20 /
Fale Barbara 1.
namesto Tominšek Alenka, MAT
N04 /
2.
namesto Tominšek Alenka, SLJ
N04 /
3.
namesto Gotar Marija, SPO
N04 /
5. 4. B, GUM
namesto Volf Ksenija, GUM
24 /
Groboljšek Božena 3. 9. A, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
36 /
Igrec Saša 1.
namesto Gotar Marija, GUM
N05 /
2.
namesto Gotar Marija, SLJ
N05 /
4.
namesto Tominšek Alenka, MAT
N05 /
Jeran Anka 4. 6. A, 6. A, GOS
namesto Rous Robida Andrej, TIT
N03 /
5. 6. A, 6. A, GOS
namesto Rous Robida Andrej, TIT
N03 /
Juvan Terezija 4. 8. B, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
38 /
Klinc Helena 4.
namesto Gotar Marija, ŠPO
galerija /
Končar Martina 12:50 - 14:30 PB5,
namesto Žist Matej,
/ /
Koren Maja 3. 4. B, ŠPO
namesto Volf Ksenija, ŠPO
galerija /
Kosirnik Andreja 2. 2. A, DSP
namesto Šmid Vanja, DSP
N14 /
Kovač Ana 3. 8. B, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
Mal Bernarda 3. 9. B, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
N12 /
Merela Marjeta 1. 5. A, MAT
namesto Keržan Jana, MAT
21 /
3. 6. A, DSP
namesto Šmid Vanja, DSP
29 /
5. 6. B, DSP
namesto Gerenčer Matjaž, DSP
29 /
Novak Špela 1. 7. A, DSP
namesto Gerenčer Matjaž, DSP
41 /
Osolnik Nada 7:15 - 8:15 JV2,
namesto Tominšek Alenka,
/ /
2. 8. C, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
3. 8. B, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
Razoršek Martina 4. 8. A, 8. C, 8. B, MAT
namesto Peterka Petra, MAT
8. A, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
N10

N10
/

/
5. 9. A, 9. C, 9. B, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
42 /
Rus Ivica 4. 8. C, MAT
namesto Šmid Vanja, MAT
39 /
Šeme Neja 0. 8. A, DSP
namesto Šmid Vanja, DSP
Knjizn /
Škerlavaj Meta 4. 5. A, DRU
namesto Keržan Jana, DRU
21 /
Škorjanc Nika 3. 5. A, SLJ
namesto Keržan Jana, SLJ
21 /
Urbanija Vanda 1. 4. B, MAT
namesto Volf Ksenija, MAT
24 /
Vršič Valentina 3. 5. B, DRU
namesto Košir Alenka, DRU
20 /
Weinhardt Tina 4. 5. B, TJA
namesto Košir Alenka, NIT
20 /
Wicher Zdenka 2. 4. B, TJA
namesto Volf Ksenija, DRU
24 /
Zalar Simon 2. 8. C, FIZ
namesto Rous Robida Andrej, FIZ
42 /
Železnikar Sara 1. 5. B, NIT
namesto Košir Alenka, SLJ
20 /
2. 5. B, NIT
namesto Košir Alenka, SLJ
20 /
Žist Matej 3. 9. C, SLJ
namesto Tominšek Alenka, SLJ
65 /