Osnovna šola Brezovica pri Ljubljani

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Hvalec Marjana: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Pišljar Mojca: 6:15 - 8:15 ura
  • Žnidar Dečman Goranka: 07:15 - 08:15, 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Pregelj Vesna: 1, 2, 3, 4 ura
  • Zazvonil Blaž: 1, 2, 4 ura
  • Juranovič Mateja: 3, 4, 5 ura
  • Jesih Teodora Edita: 1, 2, 3, 4, 6 ura
  • Šebenik Mateja: 3, 4, 5, 13:50 - 15:10 ura
  • Jurčić Nada: 3, 13:00 - 15:45 ura
  • Dobnikar Andreja: 1, 2, 3, 4, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. B 4. odpade
namesto Juranovič Mateja, DSP
/ /
1. C 1. Jurčić Nada, SLJ
namesto Pišljar Mojca, SLJ
E2 /
2. Jurčić Nada, SLJ
namesto Pišljar Mojca, SLJ
E2 /
3. Jurčić Nada, MAT
namesto Pišljar Mojca, MAT
E2 /
4. Jurčić Nada, SPO
namesto Pišljar Mojca, SPO
E2 /
1. G 3. odpade
namesto Pregelj Vesna, DSP
/ /
3. G 2. odpade
namesto Pregelj Vesna, DSP
/ /
4. A 1. Kšela Iztok, ŠPO
namesto Zazvonil Blaž, ŠPO
BALON2 /
4. G 1. Mikelj Suzana, SLJ
namesto Žnidar Dečman Goranka, SLJ
P-411 /
2. Mikelj Suzana, SLJ
namesto Žnidar Dečman Goranka, SLJ
P-411 /
3. Mikelj Suzana, MAT
namesto Žnidar Dečman Goranka, MAT
P-411 /
4. Svete Tina, LUM
namesto Žnidar Dečman Goranka, LUM
P-411 /
5. Svete Tina, LUM
namesto Žnidar Dečman Goranka, LUM
P-411 /
5. G 1. Zakelj Mojca, MAT
namesto Jesih Teodora Edita, MAT
P-412 /
1. odpade
namesto Pregelj Vesna, DSP
/ /
2. Zakelj Mojca, NIT
namesto Jesih Teodora Edita, NIT
P-412 /
3. Zakelj Mojca, SLJ
namesto Jesih Teodora Edita, SLJ
P-412 /
4. Zakelj Mojca, SLJ
namesto Jesih Teodora Edita, SLJ
P-412 /
4. odpade
namesto Pregelj Vesna, DSP
/ /
6. odpade
namesto Jesih Teodora Edita, ISOP
/ /
6. B 6. Premrl Marija, NAR
namesto Hvalec Marjana, TJA
C7 /
6. E 2. Brajer Renata, ŠPO
namesto Zazvonil Blaž, ŠPO
BALON2 /
7. A 3. odpade
namesto Dobnikar Andreja, UP
/ /
4. Račnik Tina, TJA
namesto Šebenik Mateja, NAR
C111 /
5. Muhič Barbara, GEO
namesto Šebenik Mateja, NAR
C111 /
7. B 1. But Merhar Maruša, SLJ
namesto Hvalec Marjana, RU
C115 /
3. Ugovšek Valentina, GUM
namesto Hvalec Marjana, TJA
C115 /
3. odpade
namesto Juranovič Mateja, DSP
/ /
4. Sodnik Melita, DKE
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C115 /
8. B 2. Cajnar Barbara, TJA
namesto Hvalec Marjana, TJA
D9 /
4. Cvetko Marjeta, BIO
namesto Hvalec Marjana, TJA
D8 /
8. C 2. Cajnar Barbara, TJA
namesto Hvalec Marjana, TJA
D9 /
9. A 1. Možina Stojan, RU (zaposlitev)
namesto Dobnikar Andreja, RU
C114 /
2. Lavrič Marija, SLJ (zaposlitev)
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C203 /
5. Kavčnik Rogelj Barbara, MAT
namesto Hvalec Marjana, TJA
C114 /
6. Jakomin Darja, SLJ
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C114 /
9. B 2. Lavrič Marija, SLJ (zaposlitev)
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C203 /
9. C 4. Šušteršič Tatjana, ŠPO (zaposlitev)
namesto Zazvonil Blaž, ŠPO
BALON2 /
5. odpade
namesto Juranovič Mateja, DSP
/ /
9. D 3. Pristavec Košuta Mihaela, LUM
namesto Šebenik Mateja, BIO
C18 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Brajer Renata 2. 6. E, ŠPO
namesto Zazvonil Blaž, ŠPO
BALON2 /
But Merhar Maruša 1. 7. B, SLJ
namesto Hvalec Marjana, RU
C115 /
Cajnar Barbara 2. 8. B, 8. C, TJA
namesto Hvalec Marjana, TJA
D9 /
Cvetko Marjeta 4. 8. B, BIO
namesto Hvalec Marjana, TJA
D8 /
Jakomin Darja 6. 9. A, SLJ
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C114 /
Jurčić Nada 1.
namesto Pišljar Mojca, SLJ
E2 /
2.
namesto Pišljar Mojca, SLJ
E2 /
3. 1. C, MAT
namesto Pišljar Mojca, MAT
1. C, MAT
namesto Jurčić Nada, MAT
E2

E2
/

/
4.
namesto Pišljar Mojca, SPO
E2 /
Kavčnik Rogelj Barbara 5. 9. A, MAT
namesto Hvalec Marjana, TJA
C114 /
Kšela Iztok 1. 4. A, ŠPO
namesto Zazvonil Blaž, ŠPO
BALON2 /
Lavrič Marija 2. 9. A, 9. B, SLJ (zaposlitev)
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C203 /
Leskovec Marjeta 6:15 - 8:15 JV3,
namesto Pišljar Mojca,
/ /
Mikelj Suzana 1. 4. G, SLJ
namesto Žnidar Dečman Goranka, SLJ
P-411 /
2. 4. G, SLJ
namesto Žnidar Dečman Goranka, SLJ
P-411 /
3. 4. G, MAT
namesto Žnidar Dečman Goranka, MAT
P-411 /
Možina Stojan 1. 9. A, RU (zaposlitev)
namesto Dobnikar Andreja, RU
C114 /
Muhič Barbara 5. 7. A, GEO
namesto Šebenik Mateja, NAR
C111 /
Premrl Marija 6. 6. B, NAR
namesto Hvalec Marjana, TJA
C7 /
Pristavec Košuta Mihaela 3. 9. D, LUM
namesto Šebenik Mateja, BIO
C18 /
Račnik Tina 4. 7. A, TJA
namesto Šebenik Mateja, NAR
C111 /
Sodnik Melita 4. 7. B, DKE
namesto Dobnikar Andreja, SLJ
C115 /
13:50 - 15:10 PB7,
namesto Šebenik Mateja,
/ /
Svete Tina 4. 4. G, LUM
namesto Žnidar Dečman Goranka, LUM
P-411 /
5. 4. G, LUM
namesto Žnidar Dečman Goranka, LUM
P-411 /
Šušteršič Tatjana 4. 9. C, ŠPO (zaposlitev)
namesto Zazvonil Blaž, ŠPO
BALON2 /
Ugovšek Valentina 3. 7. B, GUM
namesto Hvalec Marjana, TJA
C115 /
Zakelj Mojca 7:15 - 8:15 JV3 POŠ,
namesto Žnidar Dečman Goranka,
/ /
1. 5. G, MAT
namesto Jesih Teodora Edita, MAT
P-412 /
2. 5. G, NIT
namesto Jesih Teodora Edita, NIT
P-412 /
3. 5. G, SLJ
namesto Jesih Teodora Edita, SLJ
P-412 /
4. 5. G, SLJ
namesto Jesih Teodora Edita, SLJ
P-412 /