Šolski center Ptuj - Elektro in računalniška šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Sep Zoltan: 1, 2, 5, 6, 7 ura
  • Nahberger Aljaž: 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Čelan Andreja: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Murko Slavko: 3, 4 ura
  • Zorko Katarina: 1, 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 6. Terbuc Bojan, ZGO
namesto Čelan Andreja, SLO
v207 /
1.B 3. Čeh Monika, NEM2
namesto Čelan Andreja, SLO
v205 /
1.C 3. Čeh Marjan, ITPp
namesto Nahberger Aljaž, ELE
v112 /
4. Terbuc Bojan, ZGO
namesto Nahberger Aljaž, ELE
v112 /
1.DE 7. odpade
namesto Nahberger Aljaž, EEV
/ /
1.DM 1. odpade
namesto Zorko Katarina, MOP
/ /
2. Čeh Monika, RU
namesto Zorko Katarina, TKO
v117 /
2.A 5. Šešo Aljaž, UPN
namesto Čelan Andreja, SLO
v213 /
2.CE 0. odpade
namesto Nahberger Aljaž, ELEV
/ /
1. odpade
namesto Nahberger Aljaž, ELEV
/ /
3.A 5. Čeh Marjan, NPPBp
namesto Sep Zoltan, NPPBp
v105 /
6. Čeh Marjan, NPPBp
namesto Sep Zoltan, NPPBp
v105 /
3.CR 7. odpade
namesto Sep Zoltan, NPPB
/ /
3.Č 4. Rihtarič Sandi, ELME
namesto Čelan Andreja, SLO
v115 /
4.A 1. odpade
namesto Sep Zoltan, NSA
/ /
2. Patekar Mojca, SLO
namesto Sep Zoltan, NSA
v113 /
4.BE 1. odpade
namesto Čelan Andreja, SLO
/ /
2. Mlakar Iris, RU
namesto Čelan Andreja, SLO
v206 /
4.BR 1. odpade
namesto Čelan Andreja, SLO
/ /
2. Mlakar Iris, RU
namesto Čelan Andreja, SLO
v206 /
4.F 5. Kolarič Zdenko, KEM
namesto Nahberger Aljaž, ELV
v208 /
6. Šešerko Branko, ELM
namesto Nahberger Aljaž, ELV
v208 /
5.F 3. Jus Franc, ELP
namesto Murko Slavko, PRPO
v203 /
4. Vidovič Nataša, RU
namesto Murko Slavko, PRPO
v203 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Čeh Marjan 3. 1.C, 1.C, ITPp
namesto Nahberger Aljaž, ELE
v112 /
5. 3.A, NPPBp
namesto Sep Zoltan, NPPBp
v105 /
6. 3.A, NPPBp
namesto Sep Zoltan, NPPBp
v105 /
Čeh Monika 2. 1.DM, RU
namesto Zorko Katarina, TKO
v117 /
3. 1.B, NEM2
namesto Čelan Andreja, SLO
v205 /
Jus Franc 3. 5.F, ELP
namesto Murko Slavko, PRPO
v203 /
Kolarič Zdenko 5. 4.F, KEM
namesto Nahberger Aljaž, ELV
v208 /
Mlakar Iris 2. 4.BR, RU
namesto Čelan Andreja, SLO
4.BE, RU
namesto Čelan Andreja, SLO
v206

v206
/

/
Patekar Mojca 2. 4.A, SLO
namesto Sep Zoltan, NSA
v113 /
Rihtarič Sandi 4. 3.Č, ELME
namesto Čelan Andreja, SLO
v115 /
Šešerko Branko 6. 4.F, ELM
namesto Nahberger Aljaž, ELV
v208 /
Šešo Aljaž 5. 2.A, UPN
namesto Čelan Andreja, SLO
v213 /
Terbuc Bojan 4. 1.C, ZGO
namesto Nahberger Aljaž, ELE
v112 /
6. 1.A, ZGO
namesto Čelan Andreja, SLO
v207 /
Vidovič Nataša 4. 5.F, RU
namesto Murko Slavko, PRPO
v203 /