Osnovna šola Domžale

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Tušek Mirjana: 2, 3 ura
 • Zupančič Petra: 0, 1, 2 ura
 • Severhen Ester: 3, 4, 5, 12:45 - 15:15 ura
 • Avbelj Renata: 07:15 - 08:15, 1 ura
 • Škedelj Veronika: 6, 7 ura
 • Bevc Breda: 1 ura
 • Rutar Bojana: 1, 2, 3, 4 ura
 • Tancik Anita: 07:15 - 08:15, 1, 2, 3, 4 ura
 • Bolta Angelina: 12:45 - 13:10 ura
 • Oražem Darko: 5, 6 ura
 • Černohorski Branimir: 1 ura
 • Colnerič Petra: 5, 7 ura
 • Skamen Šerkezi Tinkara: 11:55 - 13:30 ura
 • Kalan Katarina: 12:45 - 15:55, 11:55 - 12:45 ura
 • Brezovar Lucija: 3p, 5p ura
 • Lavička Tina: 1, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. c 1. Blagojevič Manja, SLJ
namesto Rutar Bojana, SLJ
1c /
2. Blagojevič Manja, SLJ
namesto Rutar Bojana, SLJ
1c /
3. Blagojevič Manja, ŠPO
namesto Rutar Bojana, ŠPO
mtv /
4. Blagojevič Manja, SPO
namesto Rutar Bojana, SPO
1c /
2. a 1. Pirš Irena, GUM
namesto Tancik Anita, SPO
2a /
2. Žavbi Robert, SLJ
namesto Tancik Anita, GUM
2a /
3. Krajnc Peter, SPO
namesto Tancik Anita, SLJ
2a /
4. Žavbi Robert, SLJ
namesto Tancik Anita, SLJ
2a /
4. i 3p. Kovačič Nataša, NIT
namesto Brezovar Lucija, TJA
4i /
4. j 5p. Langus Peterlin Melita, LUM
namesto Brezovar Lucija, TJA
4j /
5. b 0. odpade
namesto Zupančič Petra, DDP
/ /
1. Valenčič Nina, SLJ
namesto Zupančič Petra, SLJ
5b /
2. Tekavc Nuška, MAT
namesto Zupančič Petra, MAT
5b /
3. Vozelj Suzana, LUM
namesto Severhen Ester, LUM
5b /
4. Vozelj Suzana, LUM
namesto Severhen Ester, LUM
5b /
5. Banko Nadica, MAT
namesto Colnerič Petra, GUM
5b /
5. c 2. Podgoršek Mateja, DRU
namesto Tušek Mirjana, DRU
5c /
3. Ozmec Anja, GOS
namesto Tušek Mirjana, GOS
5c /
7. b 7. Tancik Anita, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
gum /
8. a 1. Krajnc Peter, TIT
namesto Černohorski Branimir, ŠPO
tit1 /
1. Tekavc Nuška, TIT
namesto Lavička Tina, ŠPO
tit2 /
8. b 6. odpade
namesto Škedelj Veronika, SPH
/ /
7. Tancik Anita, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
gum /
7. odpade
namesto Škedelj Veronika, SPH
/ /
8. c 1. Sučič Katarina, LUM
namesto Avbelj Renata, KEM
lum /
6. odpade
namesto Škedelj Veronika, SPH
/ /
7. Tancik Anita, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
gum /
7. odpade
namesto Škedelj Veronika, SPH
/ /
8. i 1. Križaj Gregor, ZGO
namesto Bevc Breda, ŠPO
i-dru /
9. a 5. Sučič Katarina, ŠPO
namesto Oražem Darko, ŠPO
lum /
7. Tancik Anita, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
gum /
9. b 5. Sučič Katarina, ŠPO
namesto Oražem Darko, ŠPO
lum /
5. Miklavčič Jelka, ŠPO
namesto Lavička Tina, ŠPO
tel2 /
9. c 6. Marinšek Mira, ŠPO
namesto Oražem Darko, ŠPO
geo /
6. Marinšek Mira, ŠPO
namesto Lavička Tina, ŠPO
geo /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Aupič Zdenka 11:55 - 13:30 OPB 3,
namesto Skamen Šerkezi Tinkara,
/ /
Banko Nadica 7:15 - 7:30 JV 3,
namesto Avbelj Renata,
/ /
7:30 - 8:15 JV 3,
namesto Avbelj Renata,
/ /
5. 5. b, MAT
namesto Colnerič Petra, GUM
5b /
Blagojevič Manja 1. 1. c, SLJ
namesto Rutar Bojana, SLJ
1c /
2. 1. c, SLJ
namesto Rutar Bojana, SLJ
1c /
3. 1. c, ŠPO
namesto Rutar Bojana, ŠPO
mtv /
4. 1. c, SPO
namesto Rutar Bojana, SPO
1c /
Cekin Darja 12:45 - 15:55 OPB3-I,
namesto Kalan Katarina,
/ /
Kovačič Nataša 3p. 4. i, NIT
namesto Brezovar Lucija, TJA
4i /
Krabonja Marta 12:45 - 13:10 OPB1-I,
namesto Bolta Angelina,
/ /
Krajnc Peter 1. 8. a, TIT
namesto Černohorski Branimir, ŠPO
tit1 /
3. 2. a, SPO
namesto Tancik Anita, SLJ
2a /
Križaj Gregor 1. 8. i, ZGO
namesto Bevc Breda, ŠPO
i-dru /
Langus Peterlin Melita 5p. 4. j, LUM
namesto Brezovar Lucija, TJA
4j /
Marinšek Mira 6. 9. c, ŠPO
namesto Oražem Darko, ŠPO
9. c, ŠPO
namesto Lavička Tina, ŠPO
geo

geo
/

/
Miklavčič Jelka 5. 9. b, ŠPO
namesto Lavička Tina, ŠPO
tel2 /
Ozmec Anja 3. 5. c, GOS
namesto Tušek Mirjana, GOS
5c /
12:45 - 15:15 OPB 7,
namesto Severhen Ester,
/ /
Pirš Irena 1. 2. a, GUM
namesto Tancik Anita, SPO
2a /
Podgoršek Mateja 2. 5. c, DRU
namesto Tušek Mirjana, DRU
5c /
Stegnar Alenka 11:55 - 12:45 OPB4-I,
namesto Kalan Katarina,
/ /
Sučič Katarina 1. 8. c, LUM
namesto Avbelj Renata, KEM
lum /
5. 9. b, 9. a, ŠPO
namesto Oražem Darko, ŠPO
lum /
Šuštaršič Tjaša 7:15 - 8:15 JV 5 ZAJTRK,
namesto Tancik Anita,
/ /
Tancik Anita 7. 8. c, 8. b, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
7. b, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
9. a, ANI (zaposlitev)
namesto Colnerič Petra, ANI
gum

gum

gum
/

/

/
Tekavc Nuška 1. 8. a, TIT
namesto Lavička Tina, ŠPO
tit2 /
2. 5. b, MAT
namesto Zupančič Petra, MAT
5b /
Valenčič Nina 1. 5. b, SLJ
namesto Zupančič Petra, SLJ
5b /
Vozelj Suzana 3. 5. b, LUM
namesto Severhen Ester, LUM
5b /
4. 5. b, LUM
namesto Severhen Ester, LUM
5b /
Žavbi Robert 2. 2. a, SLJ
namesto Tancik Anita, GUM
2a /
4. 2. a, SLJ
namesto Tancik Anita, SLJ
2a /