Osnovna šola Šmarje pri Kopru

Izberite datum: 

Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2. B 2. Puc Mateja, TJA U2b /
3. B 1. Tratnjek Tjaša, TJA U3b /
4. A 3. Borovničar Matjaž, LUM U4a /
4. Rak Sonja, LUM U4a /
5. Jurič Jana, NIT U4a /
6RS. Grižančič Barbara, ŠPO TEL /
4. B 1. Sabadin Karmen, SLJ U4b /
2. Zupan Barbara, SLJ U4b /
3. Brčina Sara, MAT U4b /
4. Šafhalter Danijela, DRU U4b /
5. Šafhalter Danijela, DRU U4b /
6RS. Jurič Jana, ŠPO TEL /
7. A 4. Maljevac Bojan, N2I ITJ /
7. B 2. Prah Nada, GEO ZGO /
8. A 2. Kavrečič Holcman Irena, ZGO ITJ /
6. Štefančič Počkaj Patricija, KEM NAR /
7. odpade / /
8. B 4. Borovničar Matjaž, KEM GUM /
5. Prah Nada, ZGO ITJ /
7. odpade / /
9. A 2. Borovničar Matjaž, KEM NAR /
3. Črnac Gaja, ZGO ITJ /
5. Borovničar Matjaž, GEO ZGO /
7. odpade / /
9. B 1. Velušček Lovro, ZGO ITJ /
3. Gračner Lucija, GEO ZGO /
5. Kavrečič Holcman Irena, SLJ SLJ /
7. odpade / /