Osnovna šola Center

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Hudoklin Ajda: 2, 3, 12:55 - 15:25, 14:35 - 15:25, 14:35 - 15:25, 15:00 - 15:25, 15:00 - 15:25 ura
 • Vnučec Grđan Iva: 1, 6 ura
 • Furlan Manca: 1ms, 2ms, 3, 12:55 - 13:45 ura
 • Damjanovič Saša: 07:00 - 08:00, 1ms, 2ms, 3ms ura
 • Zupančič Anka: 0, 4, 7 ura
 • Grah Roland: 1 ura
 • Šetina Marjanca: 12:55 - 13:45 ura
 • Kukman Petra: 5, 12:55 - 17:05 ura
 • Košiček Mira: 3, 4 ura
 • Barbo Bernardka: 1, 2, 4, 7 ura
 • Kovač Nina: 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 3. Mervar Andreja, N1A
namesto Hudoklin Ajda, N1A
02 /
5. Sečnjak Maja, DSPR
namesto Kukman Petra, DSPR
29 KNJ /
1. B 2. Stopar Laura, N1B
namesto Hudoklin Ajda, N1B
03 /
5. Sečnjak Maja, DSPR
namesto Kukman Petra, DSPR
29 KNJ /
1. C 1ms. Avguštin Biljana, SPO
namesto Damjanovič Saša, SPO
1-ms /
2ms. Avguštin Biljana, MAT
namesto Damjanovič Saša, MAT
1-ms /
3ms. Avguštin Biljana, SLJ
namesto Damjanovič Saša, SLJ
1-ms /
3. C 2ms. Vide Verbič Petra, DSP
namesto Furlan Manca, DSP
3-ms /
4. A 3. Tomažič Bernarda, TJA
namesto Furlan Manca, TJA
07 /
7. odpade
namesto Zupančič Anka, ISPN
/ /
4. B 7. odpade
namesto Zupančič Anka, ISPN
/ /
4. C 7. odpade
namesto Zupančič Anka, ISPN
/ /
4. D 1ms. Zajc Urška, TJA
namesto Furlan Manca, TJA
4-ms /
5. A 7. odpade
namesto Zupančič Anka, ISPN
/ /
5. B 0. odpade
namesto Zupančič Anka, DSP
/ /
7. odpade
namesto Zupančič Anka, ISPN
/ /
5. C 7. odpade
namesto Zupančič Anka, ISPN
/ /
6. B 1. Marolt Andreja, GUM
namesto Vnučec Grđan Iva, GUM
26 /
4. Brecelj Maruša, GOS
namesto Barbo Bernardka, GOS
GOS /
6. C 1. Bahorič Katja, ŠPO
namesto Grah Roland, ŠPO
VT /
7. A 1. Lapanje Jernej, TJA
namesto Barbo Bernardka, NAR
41 /
2. Andrejčič Anton, ZGO
namesto Barbo Bernardka, NAR
21 /
4. Gašperšič Anja, DSP
namesto Zupančič Anka, DSP
29 KNJ /
6. Žižek Urška, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
26 /
8. A 6. Žižek Urška, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
26 /
8. B 6. Žižek Urška, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
26 /
7. Šetina Marjanca, IP-SPH
namesto Barbo Bernardka, IP-SPH
17 /
8. C 7. Šetina Marjanca, IP-SPH
namesto Barbo Bernardka, IP-SPH
17 /
9. A 4. More Anuška, ŠPO
namesto Košiček Mira, KEM
VT /
4. Lapanje Jernej, ŠPO
namesto Košiček Mira, KEM
VT /
6. Žižek Urška, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
26 /
9. B 7. Šetina Marjanca, IP-SPH
namesto Barbo Bernardka, IP-SPH
17 /
9. C 3. More Anuška, ŠPO
namesto Košiček Mira, BIO
14 /
3. Kopač Silvo, ŠPO
namesto Košiček Mira, BIO
14 /
7. Šetina Marjanca, IP-SPH
namesto Barbo Bernardka, IP-SPH
17 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Andrejčič Anton 2. 7. A, ZGO
namesto Barbo Bernardka, NAR
21 /
Avguštin Biljana 1ms. 1. C, SPO
namesto Damjanovič Saša, SPO
1-ms /
2ms. 1. C, MAT
namesto Damjanovič Saša, MAT
1-ms /
3ms. 1. C, SLJ
namesto Damjanovič Saša, SLJ
1-ms /
Bahorič Katja 1. 6. C, ŠPO
namesto Grah Roland, ŠPO
VT /
Brecelj Maruša 4. 6. B, GOS
namesto Barbo Bernardka, GOS
GOS /
Gašperšič Anja 4. 7. A, DSP
namesto Zupančič Anka, DSP
29 KNJ /
Grmovšek Darja 14:35 - 15:25 PB7, PB6,
namesto Hudoklin Ajda,
/ /
15:00 - 15:25 PB9, PB8,
namesto Hudoklin Ajda,
/ /
Kopač Silvo 3. 9. C, ŠPO
namesto Košiček Mira, BIO
14 /
Lapanje Jernej 1. 7. A, TJA
namesto Barbo Bernardka, NAR
41 /
4. 9. A, ŠPO
namesto Košiček Mira, KEM
VT /
Marolt Andreja 1. 6. B, GUM
namesto Vnučec Grđan Iva, GUM
26 /
Mervar Andreja 3. 1. A, N1A
namesto Hudoklin Ajda, N1A
02 /
12:55 - 15:25 PB5,
namesto Hudoklin Ajda,
/ /
More Anuška 3. 9. C, ŠPO
namesto Košiček Mira, BIO
14 /
4. 9. A, ŠPO
namesto Košiček Mira, KEM
VT /
12:55 - 13:45 PB1,
namesto Kukman Petra,
/ /
Pezelj Berger Manca 12:55 - 13:45 PB7,
namesto Furlan Manca,
/ /
Sečnjak Maja 5. 1. B, 1. A, DSPR
namesto Kukman Petra, DSPR
29 KNJ /
Stopar Laura 2. 1. B, N1B
namesto Hudoklin Ajda, N1B
03 /
Šetina Marjanca 7. 8. C, 8. B, IP-SPH
namesto Barbo Bernardka, IP-SPH
9. C, 9. B, IP-SPH
namesto Barbo Bernardka, IP-SPH
17

17
/

/
Tomažič Bernarda 3. 4. A, TJA
namesto Furlan Manca, TJA
07 /
Vide Verbič Petra 2ms. 3. C, DSP
namesto Furlan Manca, DSP
3-ms /
Zajc Urška 1ms. 4. D, TJA
namesto Furlan Manca, TJA
4-ms /
Zupančič Bernarda 7:00 - 7:30 JV1,
namesto Damjanovič Saša,
/ /
7:30 - 8:00 JV1,
namesto Damjanovič Saša,
/ /
Žižek Urška 6. 8. A, 8. B, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
7. A, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
9. A, IP-ANI
namesto Vnučec Grđan Iva, IP-ANI
26

26

26
/

/

/