Osnovna šola Kolezija

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Kristan Anja: 13:00 - 15:30, 15:30 - 16:20 ura
  • Svetičič Tina: 6 ura
  • Boj Suzana: 1, 2, 4, 5 ura
  • Alagić Dijana: 4, 5 ura
  • Plut Jana: 6 ura
  • Šolmajer Stropnik Kristina: 0, 1, 2, 3 ura
  • Kodela Maja: 3, 4 ura
  • Baškovč Bernarda: 12:10 - 15:30, 15:30 - 17:10 ura
  • Rajovec Nika: 0, 1, 2, 3, 5 ura
  • Podojsteršek Anja: 1, 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.C 1. Sojer Ingrid, SPO
namesto Podojsteršek Anja, SPO
P5 /
2. Sojer Ingrid, ŠPO
namesto Podojsteršek Anja, ŠPO
75 /
3.D 0. odpade
namesto Rajovec Nika, DDP
/ /
1. Krevl Eva, SLJ
namesto Rajovec Nika, SLJ
20 /
2. Krevl Eva, SLJ
namesto Rajovec Nika, SLJ
20 /
3. Krevl Eva, MAT
namesto Rajovec Nika, MAT
20 /
5. Krevl Eva, SPO
namesto Rajovec Nika, SPO
20 /
4.A 6. odpade
namesto Plut Jana, NTE
/ /
6. odpade
namesto Svetičič Tina, N1N
/ /
4.B 4. Smolnikar Barbara, TJA
namesto Alagić Dijana, TJA
18 /
6. odpade
namesto Plut Jana, NTE
/ /
6. odpade
namesto Svetičič Tina, N1N
/ /
4.C 6. odpade
namesto Plut Jana, NTE
/ /
6. odpade
namesto Svetičič Tina, N1N
/ /
4.D 5. Slobodnik Polonca, MAT
namesto Alagić Dijana, TJA
13 /
6. odpade
namesto Plut Jana, NTE
/ /
6. odpade
namesto Svetičič Tina, N1N
/ /
5.A 0. odpade
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, DDP
/ /
1. Mojškerc Damjana, DRU (zaposlitev)
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, DRU
15 /
2. Curk Urška, ŠPO
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, ŠPO
74 /
3. German Andrea, MAT
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, MAT
15 /
4. Tegelj Anja, TJA
namesto Kodela Maja, TJA
15 /
5.C 1. Moder Janez, DRU (zaposlitev)
namesto Boj Suzana, DRU
14 /
2. Božič Sandi, ŠPO (zaposlitev)
namesto Boj Suzana, ŠPO
74 /
3. German Andrea, SLJ
namesto Kodela Maja, TJA
14 /
4. Zrimšek Košorog Milena, NIT
namesto Boj Suzana, NIT
14 /
5. Škulj Bogataj Simona, MAT
namesto Boj Suzana, MAT
14 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bizjak Nina 15:30 - 16:20 1.A,
namesto Baškovč Bernarda,
/ /
Božič Sandi 2. 5.C, ŠPO (zaposlitev)
namesto Boj Suzana, ŠPO
74 /
Curk Urška 2. 5.A, ŠPO
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, ŠPO
74 /
Dobovičnik Eva 12:10 - 13:00 1.A,
namesto Baškovč Bernarda,
/ /
Ekart Viktor 15:30 - 16:20 4.DA,
namesto Kristan Anja,
/ /
German Andrea 3. 5.A, MAT
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, MAT
5.C, SLJ
namesto Kodela Maja, TJA
15

14
/

/
Kovač Kim 16:20 - 17:10 1.A,
namesto Baškovč Bernarda,
/ /
Krevl Eva 1. 3.D, SLJ
namesto Rajovec Nika, SLJ
20 /
2. 3.D, SLJ
namesto Rajovec Nika, SLJ
20 /
3. 3.D, MAT
namesto Rajovec Nika, MAT
20 /
5. 3.D, SPO
namesto Rajovec Nika, SPO
20 /
Lipovec Vlasta 13:00 - 15:30 4.DA,
namesto Kristan Anja,
/ /
Moder Janez 1. 5.C, DRU (zaposlitev)
namesto Boj Suzana, DRU
14 /
Mojškerc Damjana 1. 5.A, DRU (zaposlitev)
namesto Šolmajer Stropnik Kristina, DRU
15 /
Slobodnik Polonca 5. 4.D, MAT
namesto Alagić Dijana, TJA
13 /
Smolnikar Barbara 4. 4.B, TJA
namesto Alagić Dijana, TJA
18 /
Sojer Ingrid 1. 1.C, SPO
namesto Podojsteršek Anja, SPO
P5 /
2. 1.C, ŠPO
namesto Podojsteršek Anja, ŠPO
75 /
Škulj Bogataj Simona 5. 5.C, MAT
namesto Boj Suzana, MAT
14 /
13:00 - 15:30 1.A,
namesto Baškovč Bernarda,
/ /
Tegelj Anja 4. 5.A, TJA
namesto Kodela Maja, TJA
15 /
Zabukovec Maruša 2.
namesto Menart Mateja, MAT
P3 /
3.
namesto Menart Mateja, SPO
P3 /
4.
namesto Menart Mateja, SPO
P3 /
Zrimšek Košorog Milena 4. 5.C, NIT
namesto Boj Suzana, NIT
14 /