Gimnazija Ledina

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Iršič Aleš: 2, 3, 4, 6, 7 ura
  • Srša Lidija: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ura
  • Kobe Miha: 1, 2, 3, 4, 5, 7 ura
  • Berlan Erika: 1, 2, 3, 4, 7 ura
  • Umek Podgornik Neža: 3, 6, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. aJ 3. Šilc Trček Urša, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
1. cJ 6. Ferder Brunšek Tatjana, GEO
namesto Umek Podgornik Neža, FRA
23 /
7. Dobljekar Maruša, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
48 /
1. d 3. Šilc Trček Urša, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
7. Kačar Sonja, BIO
namesto Kobe Miha, RU
7 /
1. e 4. Tomac Blanka, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
5. Tomac Blanka, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
2. aJ 4. Dobljekar Maruša, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
7. Burger Betka, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
4 /
2. bJ 1. Burger Betka, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
10 /
4. Tomac Blanka, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
5. Tomac Blanka, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
2. c 3. Dobljekar Maruša, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
2. d 3. Burger Betka, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
48 /
6. Dobljekar Maruša, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
2. fN 4. Burger Betka, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
22 /
2. gN 2. Burger Betka, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
113 /
3. aJ 2. Dobljekar Maruša, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
3. bJ 1. Tomac Blanka, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
2. Tomac Blanka, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
3. Cotman Uroš, MAT
namesto Umek Podgornik Neža, FRA
111 /
3. e 1. Tomac Blanka, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
2. Tomac Blanka, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
3. Levstek Tatjana, MAT
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
4. Belina Ruben, FIZ (zaposlitev)
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
3. gN 5. Škufca Rok, MAT N
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
6. Marinič Arjana, ZGO
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
4. aJ 7. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
8. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
9. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
10. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
4. c 7. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
8. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
9. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
10. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
4. d 7. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
7. odpade
namesto Umek Podgornik Neža, FRAm
/ /
8. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
8. odpade
namesto Umek Podgornik Neža, FRAm
/ /
9. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
10. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
4. e 7. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
8. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
9. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
10. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
4. f 7. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
8. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
9. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
10. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
4. gN 7. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
8. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
9. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /
10. odpade
namesto Srša Lidija, PSHm
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Belina Ruben 4. 3. e, FIZ (zaposlitev)
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
Burger Betka 1. 2. bJ, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
10 /
2. 2. gN, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
113 /
3. 2. d, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
48 /
4. 2. fN, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
22 /
7. 2. aJ, SOC (zaposlitev)
namesto Berlan Erika, SOC
4 /
Cotman Uroš 3. 3. bJ, MAT
namesto Umek Podgornik Neža, FRA
111 /
Dobljekar Maruša 2. 3. aJ, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
3. 2. c, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
4. 2. aJ, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
6. 2. d, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
50 /
7. 1. cJ, FIZ (zaposlitev)
namesto Iršič Aleš, FIZ
48 /
Ferder Brunšek Tatjana 6. 1. cJ, GEO
namesto Umek Podgornik Neža, FRA
23 /
Kačar Sonja 7. 1. d, BIO
namesto Kobe Miha, RU
7 /
Levstek Tatjana 3. 3. e, MAT
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
Marinič Arjana 6. 3. gN, ZGO
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
Šilc Trček Urša 3. 1. aJ, 1. d, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
Škufca Rok 5. 3. gN, MAT N
namesto Srša Lidija, PSHV
116 /
Tomac Blanka 1. 3. bJ, 3. e, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
2. 3. bJ, 3. e, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV /
4. 2. bJ, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
1. e, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV

TVV
/

/
5. 2. bJ, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
1. e, ŠVZ
namesto Kobe Miha, ŠVZ
TVV

TVV
/

/