Osnovna šola Radlje ob Dravi

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Mihelič Manica: 2, 3, 4, 5 ura
  • Roškar Branka: 3, 4, 6 ura
  • Ravnjak Monika: 1, 2, 3, 5 ura
  • Ternik Simona: 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2. v 1. Grilč Natalija, SLJ
namesto Ravnjak Monika, SLJ
U 2 /
2. Grilč Natalija, ŠPO
namesto Ravnjak Monika, ŠPO
U 2 /
3. Grilč Natalija, MAT
namesto Ravnjak Monika, MAT
U 2 /
5. Grilč Natalija, DDP-2.V
namesto Ravnjak Monika, DDP-2.V
U 2 /
6. a 5. Pažek Veronika, MAT
namesto Ternik Simona, NAR
4 /
6. b 2. Tertinek Irena, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
20 /
4. Vidmar Cvetka, SLJ
namesto Ternik Simona, NAR
10 /
7. a 3. Planinšič Barbara, TIT
namesto Roškar Branka, GEO
22 /
4. Tertinek Irena, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
18 /
7. b 3. Tertinek Irena, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
20 /
4. Čepin Silva, NAR
namesto Roškar Branka, GEO
7 /
8. a 6. odpade
namesto Roškar Branka, GEO
/ /
8. b 5. Tertinek Irena, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
16 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Čepin Silva 4. 7. b, NAR
namesto Roškar Branka, GEO
7 /
Grilč Natalija 1. 2. v, SLJ
namesto Ravnjak Monika, SLJ
U 2 /
2. 2. v, ŠPO
namesto Ravnjak Monika, ŠPO
U 2 /
3. 2. v, MAT
namesto Ravnjak Monika, MAT
U 2 /
5. 2. v, DDP-2.V
namesto Ravnjak Monika, DDP-2.V
U 2 /
Pažek Veronika 5. 6. a, MAT
namesto Ternik Simona, NAR
4 /
Planinšič Barbara 3. 7. a, 7. a, TIT
namesto Roškar Branka, GEO
22 /
Tertinek Irena 2. 6. b, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
20 /
3. 7. b, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
20 /
4. 7. a, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
18 /
5. 8. b, TJA
namesto Mihelič Manica, TJA
16 /
Vidmar Cvetka 4. 6. b, SLJ
namesto Ternik Simona, NAR
10 /