Srednja zdravstvena šola Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Koželj Andreja: 2, 3, 6, 7, 8, 9 ura
  • Gornjak Puc Matejka: 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Soršak Aleksandra: 7, 8 ura
  • Bevec Polonca: 2, 3 ura
  • Vogrinc Matej: 4, 5, 6, 7, 8, 9 ura
  • Kunstelj Nina: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 2. Kosednar Sabina, ANG
namesto Bevec Polonca, ANG
U112 /
3. Kosednar Sabina, ANG
namesto Bevec Polonca, ANG
U112 /
1. C 2. odpade
namesto Koželj Andreja, INF
/ /
3. odpade
namesto Koželj Andreja, INF
/ /
1. E 8. odpade
namesto Koželj Andreja, INF
/ /
9. odpade
namesto Koželj Andreja, INF
/ /
1. K 6. Škrabec Martina, NOS-T
namesto Koželj Andreja, INF
U205 /
7. Kosednar Sabina, ANG
namesto Koželj Andreja, INF
U205 /
2. A 2. odpade
namesto Kunstelj Nina, FIZ
/ /
2. B 5. Boltin Uroš, FIZ
namesto Kunstelj Nina, FIZ
U210 /
2. D 3. Kastelic Katarina, ZNE-T
namesto Kunstelj Nina, FIZ
U210 /
6. Krakar Helena, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U226 /
7. Krakar Helena, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U226 /
8. Krakar Helena, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U226 /
2. E 1. odpade
namesto Kunstelj Nina, FIZ
/ /
4. Kralj Nevenka, ZNE-T
namesto Kunstelj Nina, FIZ
U210 /
3. D 4. Kobilšek Patricija Valentina, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U326 /
5. Kobilšek Patricija Valentina, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U326 /
3. K 6. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
4. A 5. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
6. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
4. B 8. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
9. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
4. C 8. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
9. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
4. D 4. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
7. Tarman Šmit Ida, ZNE-T
namesto Soršak Aleksandra, ZNE-T
U210 /
4. E 6. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
4. F 6. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
8. Koritnik Tatjana, ZNE-T
namesto Soršak Aleksandra, ZNE-T
U210 /
4. G 8. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
9. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
4. H 4. Gregorič Lenart, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
7. Gregorič Lenart, RU
namesto Vogrinc Matej, RU
P14 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Boltin Uroš 5. 2. B, FIZ
namesto Kunstelj Nina, FIZ
U210 /
Gregorič Lenart 4. 4. H, 4. D, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
5. 4. A, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
6. 3. K, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
4. A, 4. E, 4. F, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1

TV1
/

/
7. 4. H, RU
namesto Vogrinc Matej, RU
P14 /
8. 4. C, 4. G, 4. B, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
9. 4. C, 4. G, 4. B, ŠVZ
namesto Vogrinc Matej, ŠVZ
TV1 /
Kastelic Katarina 3. 2. D, ZNE-T
namesto Kunstelj Nina, FIZ
U210 /
Kobilšek Patricija Valentina 4. 3. D, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U326 /
5. 3. D, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U326 /
Koritnik Tatjana 8. 4. F, ZNE-T
namesto Soršak Aleksandra, ZNE-T
U210 /
Kosednar Sabina 2. 1. A, ANG
namesto Bevec Polonca, ANG
U112 /
3. 1. A, ANG
namesto Bevec Polonca, ANG
U112 /
7. 1. K, ANG
namesto Koželj Andreja, INF
U205 /
Krakar Helena 6. 2. D, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U226 /
7. 2. D, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U226 /
8. 2. D, ZNE-PŠ
namesto Gornjak Puc Matejka, ZNE-PŠ
U226 /
Kralj Nevenka 4. 2. E, ZNE-T
namesto Kunstelj Nina, FIZ
U210 /
Škrabec Martina 6. 1. K, NOS-T
namesto Koželj Andreja, INF
U205 /
Tarman Šmit Ida 7. 4. D, ZNE-T
namesto Soršak Aleksandra, ZNE-T
U210 /