Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Mulej Suzana: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Salkić Emina: 1, 2 ura
  • Repe Kocman Marija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Ucitelj Ii Iris: 3 ura
  • Iris Ucitelj: 1, 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
3.D 1. Maršič Lucija, SLJ (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, SLJ
33 /
2. Maršič Lucija, SLJ (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, SLJ
33 /
3. Maršič Lucija, MAT (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, MAT
33 /
4. Maršič Lucija, ŠPO (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, ŠPO
TEL /
5. Maršič Lucija, MAT (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, MAT
33 /
6. Maršič Lucija, SPO
namesto Mulej Suzana, SPO
33 /
5.A 1. Medved Tjaša, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
51 /
2. Vene Katarina, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
51 /
6.A 1. Medved Tjaša, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
51 /
2. Vene Katarina, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
51 /
4. Šilc Matija, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
6.C 5. Šilc Matija, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
6.D 3. Akerman Beata, GUM
namesto Ucitelj Ii Iris, GUM
GUM /
7.C 1. Sečkar Sandi, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
2. Svetek Jera, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
8.C 3. Polenek Hana, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
8.D 2. Polenek Hana, FIZ
namesto Salkić Emina, FIZ
52 /
6. Sečkar Sandi, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
7. Rudolf Tanja, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
9.C 1. Živčič Mitrova Barbara, BIO
namesto Salkić Emina, BIO
52 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Akerman Beata 3. 6.D, GUM
namesto Ucitelj Ii Iris, GUM
GUM /
Maršič Lucija 1. 3.D, SLJ (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, SLJ
33 /
2. 3.D, SLJ (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, SLJ
33 /
3. 3.D, MAT (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, MAT
33 /
4. 3.D, ŠPO (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, ŠPO
TEL /
5. 3.D, MAT (zaposlitev)
namesto Mulej Suzana, MAT
33 /
6. 3.D, SPO
namesto Mulej Suzana, SPO
33 /
Medved Tjaša 1. 5.A, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
6.A, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
51

51
/

/
Polenek Hana 2. 8.D, FIZ
namesto Salkić Emina, FIZ
52 /
3. 8.C, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
Rudolf Tanja 7. 8.D, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
Sečkar Sandi 1. 7.C, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
6. 8.D, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
Svetek Jera 2. 7.C, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
Šilc Matija 4. 6.A, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
5. 6.C, GEO
namesto Repe Kocman Marija, GEO
50 /
Vene Katarina 2. 5.A, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
6.A, SLJ
namesto Iris Ucitelj, SLJ
51

51
/

/
Živčič Mitrova Barbara 1. 9.C, BIO
namesto Salkić Emina, BIO
52 /