Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Štetner Branko: 3n ura
  • Grobljar Alenka: 6n, 13:30 - 16:00 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. NIS 3n. Repinc-Bajrič Veronika, ŠPO1
namesto Štetner Branko, ŠPO1
tel /
2. NIS 3n. Repinc-Bajrič Veronika, ŠPO2 (zaposlitev)
namesto Štetner Branko, ŠPO2
tel /
8. NIS 6n. Resman Ana, DRU8
namesto Grobljar Alenka, DRU8
11 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Repinc-Bajrič Veronika 3n. 2. NIS, ŠPO2 (zaposlitev)
namesto Štetner Branko, ŠPO2
1. NIS, ŠPO1
namesto Štetner Branko, ŠPO1
tel

tel
/

/
Resman Ana 6n. 8. NIS, DRU8
namesto Grobljar Alenka, DRU8
11 /