Ekonomska šola Novo mesto - Srednja šola in gimnazija

Izberite datum: 

Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 5. Lapanje Andrej, ŠVZ ŠDV /
6. Lapanje Andrej, ŠVZ ŠDV /
1. B 5. Malnar Bregar Nataša, AN1 P1B /
6. Kropin Aleksandra, IKTt ULU /
7. Pirc Lidija, SOGt ULU /
1. E 1. Turk Barbara, POZt ULU /
7. Plut Mojca, UMA P1E /
2. A 5. Lapanje Andrej, ŠVZ ŠDV /
6. Lapanje Andrej, ŠVZ ŠDV /
2. B 5. Kranjc Valerija, FPI P2B /
7. Kranjc Valerija, FPI P2B /
2. C 3. Paderšič Srečko, MEOt ULU /
4b. Cimermančič Katja, MEOp RU5 /
4b. Potočar Zdenko, MEOp RU5 /
2. D 6. Udovč Katarina, MAT P2D /
3. A 7. odpade / /
7. odpade / /
3. B 2. Nemanič Mateja, MAKp (zaposlitev) UUP /
3. Nemanič Mateja, MAKp UUP /
4a. Pirc Lidija, KOPt P3B /
5. Korbar Jasna, KOPrb P3B /
3. C 6. Grmovšek Kastelic Mojca, NE2 (zaposlitev) RU5 /
3. E 2. Kropin Aleksandra, PVP P3E /
4. A 3. Moderc Jelko, AN1 P4A /
6. Jakoš Katja, ZGOi (zaposlitev) P4A /
7. Jakoš Katja, ZGOi (zaposlitev) P4A /