Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Gorišek Alenka: 0, 6 ura
  • Bogataj Mojca: 12:00 - 14:30 ura
  • Berginc Eda: 2, 3, 4, 5 ura
  • Trilar Marija: 2, 3, 5 ura
  • Finžgar Blaž: 12:05 - 12:50 ura
  • Gantar Renata: 4 ura
  • Urbančič Svjetlana: 1, 3, 4 ura
  • Kavčič Anja: 12:05 - 12:50 ura
  • Bokal Jerneja: 6 ura
  • Kozelj Zorica: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
3.B 2. Kavčič Anja, SLJ
namesto Berginc Eda, SLJ
107 /
3. Kavčič Anja, SLJ
namesto Berginc Eda, SLJ
107 /
4. Kavčič Anja, MAT
namesto Berginc Eda, MAT
107 /
5. Kavčič Anja, SPO
namesto Berginc Eda, SPO
107 /
4.R 6. odpade
namesto Bokal Jerneja, NRA
/ /
5.A 0. Crnkovič Jana, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44 /
5.B 0. Crnkovič Jana, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44 /
2. Cesar Petra, SLJ
namesto Trilar Marija, SLJ
203 /
3. Gričar Zoran, ŠPO
namesto Trilar Marija, ŠPO
TCG /
5. Finžgar Blaž, MAT
namesto Trilar Marija, DRU
203 /
5.C 0. Crnkovič Jana, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44 /
5.R 6. odpade
namesto Bokal Jerneja, NRA
/ /
6.A 0. Crnkovič Jana, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44 /
6.B 0. Crnkovič Jana, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44 /
6.C 0. Crnkovič Jana, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44 /
7.A 6. Crnkovič Jana, IP-NI1
namesto Gorišek Alenka, IP-NI1
44 /
7.B 6. Crnkovič Jana, IP-NI1
namesto Gorišek Alenka, IP-NI1
44 /
7.C 3. Frelih Marinka, MAT
namesto Urbančič Svjetlana, SLJ
79 /
6. Crnkovič Jana, IP-NI1
namesto Gorišek Alenka, IP-NI1
44 /
7.D 1. Bonča Jerneja, ZGO
namesto Urbančič Svjetlana, SLJ
127 /
6. Crnkovič Jana, IP-NI1
namesto Gorišek Alenka, IP-NI1
44 /
8.A 2. Feltrin Novljan Mateja, SLJ
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
5. Šmid Gita, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
8.C 2. Feltrin Novljan Mateja, SLJ
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
5. Šmid Gita, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
9.A 4. Kaplan Sabina, MAT
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
9.B 1. Wastl Petrič Andreja, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
76 /
3. Tomažin Špela, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
4. Bergant Teja, MAT
namesto Gantar Renata, MAT
118 /
9.C 1. Wastl Petrič Andreja, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
76 /
3. Tomažin Špela, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
4. Kaplan Sabina, MAT
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
4. Bergant Teja, MAT
namesto Gantar Renata, MAT
118 /
4. Vidmar Andreja, SLJ
namesto Urbančič Svjetlana, SLJ
120 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bergant Teja 4. 9.C, 9.B, MAT
namesto Gantar Renata, MAT
118 /
Bonča Jerneja 1. 7.D, ZGO
namesto Urbančič Svjetlana, SLJ
127 /
Brišar Kalan Petra 1.
namesto Camlek Jasna, SLJ
8 /
Camlek Jasna 12:00 - 12:05 OPB2,
namesto Finžgar Blaž,
/ /
12:05 - 12:50 OPB2,
namesto Finžgar Blaž,
/ /
Cesar Petra 2. 5.B, SLJ
namesto Trilar Marija, SLJ
203 /
Crnkovič Jana 0. 6.C, 6.B, 6.A, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
5.A, 5.C, 5.B, N1N
namesto Gorišek Alenka, N1N
44

44
/

/
6. 7.A, 7.C, 7.B, 7.D, IP-NI1
namesto Gorišek Alenka, IP-NI1
44 /
Feltrin Novljan Mateja 2. 8.C, 8.A, SLJ
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
Ferle Špela 1.
namesto Bogataj Mojca, SLJ
1r /
2.
namesto Bogataj Mojca, MAT
1r /
3.
namesto Bogataj Mojca, ŠPO
TVR /
4.
namesto Bogataj Mojca, GUM
1r /
Finžgar Blaž 5. 5.B, MAT
namesto Trilar Marija, DRU
203 /
Frelih Marinka 3. 7.C, MAT
namesto Urbančič Svjetlana, SLJ
79 /
Gričar Zoran 3. 5.B, ŠPO
namesto Trilar Marija, ŠPO
TCG /
Igličar Janja 12:00 - 12:05 OPB1-R,
namesto Bogataj Mojca,
/ /
12:05 - 12:50 OPB1-R,
namesto Bogataj Mojca,
/ /
Kaplan Sabina 4. 9.C, 9.A, MAT
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
Kavčič Anja 2. 3.B, SLJ
namesto Berginc Eda, SLJ
107 /
3. 3.B, SLJ
namesto Berginc Eda, SLJ
107 /
4. 3.B, MAT
namesto Berginc Eda, MAT
107 /
5. 3.B, SPO
namesto Berginc Eda, SPO
107 /
Šmid Gita 5. 8.C, 8.A, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
Tomažin Špela 3. 9.C, 9.B, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
133 /
Vidmar Andreja 4. 9.C, SLJ
namesto Urbančič Svjetlana, SLJ
120 /
Wastl Petrič Andreja 1. 9.B, 9.C, TJA
namesto Kozelj Zorica, TJA
76 /
Zakotnik Marija 12:00 - 12:05 OPB3,
namesto Kavčič Anja,
/ /
12:05 - 12:50 OPB3,
namesto Kavčič Anja,
/ /