Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Jordanov Vanja: 1, 3, 5, 6, 7:30 - 8:15, 7:30 - 8:15 ura
  • Trdina Klavdija: 4, 12:50 - 14:30 ura
  • Stanonik Zvonka: 1, 2, 3r, 4 ura
  • Grah Katja: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Ušeničnik Marko: 1, 2 ura
  • Končan Nina: 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 1. Camlek Nika, MAT
namesto Stanonik Zvonka, MAT
8 /
2. Camlek Nika, SLJ
namesto Stanonik Zvonka, SLJ
8 /
3r. Camlek Nika, LUM
namesto Stanonik Zvonka, LUM
8 /
4. Camlek Nika, LUM
namesto Stanonik Zvonka, LUM
8 /
2.A 5. Kalan Jernej, ŠPO
namesto Končan Nina, ŠPO
D1 /
4.B 4. Miklavč Olga, DRU
namesto Grah Katja, TJA
204 /
5.C 1. Granda Nina, TJA
namesto Grah Katja, TJA
208 /
5.D 2. Babić Kaja, TJA
namesto Grah Katja, TJA
203 /
6.A 5. odpade
namesto Jordanov Vanja, LUM
/ /
6. odpade
namesto Jordanov Vanja, LUM
/ /
6.C 4. Mraz Petra, ŠPO
namesto Trdina Klavdija, ŠPO
TCG /
7.A 1. Bokal Jerneja, TJA (zaposlitev)
namesto Ušeničnik Marko, GUM
RAC /
8.B 3. Kavčič Petra, BIO
namesto Jordanov Vanja, LUM
45 /
8.D 2. Šifrar Matevž, FIZ
namesto Ušeničnik Marko, GUM
76 /
9.B 3. Šmid Gita, TJA
namesto Grah Katja, TJA
43 /
5. Bokal Jerneja, TJA (zaposlitev)
namesto Grah Katja, TJA
RAC /
6. odpade
namesto Grah Katja, DDP-TJAG
/ /
9.D 0. odpade
namesto Grah Katja, DSP
/ /
1. Strašnik Simona, RU (zaposlitev)
namesto Jordanov Vanja, LUM
45 /
3. Šmid Gita, TJA
namesto Grah Katja, TJA
43 /
5. Bokal Jerneja, TJA (zaposlitev)
namesto Grah Katja, TJA
RAC /
6. odpade
namesto Grah Katja, DDP-TJAG
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Babić Kaja 2. 5.D, TJA
namesto Grah Katja, TJA
203 /
Bevk Eva 7:30 - 8:00 JV 3,
namesto Jordanov Vanja,
/ /
8:00 - 8:15 JV 3,
namesto Jordanov Vanja,
/ /
Bokal Jerneja 1. 7.A, TJA (zaposlitev)
namesto Ušeničnik Marko, GUM
RAC /
5. 9.B, 9.D, TJA (zaposlitev)
namesto Grah Katja, TJA
RAC /
Camlek Nika 1.
namesto Stanonik Zvonka, MAT
8 /
2.
namesto Stanonik Zvonka, SLJ
8 /
3r.
namesto Stanonik Zvonka, LUM
8 /
4.
namesto Stanonik Zvonka, LUM
8 /
Granda Nina 1. 5.C, TJA
namesto Grah Katja, TJA
208 /
Kalan Jernej 5. 2.A, ŠPO
namesto Končan Nina, ŠPO
D1 /
Kavčič Petra 3. 8.B, BIO
namesto Jordanov Vanja, LUM
45 /
Miklavč Olga 4. 4.B, DRU
namesto Grah Katja, TJA
204 /
Mraz Petra 4. 6.C, ŠPO
namesto Trdina Klavdija, ŠPO
TCG /
Strašnik Simona 1. 9.D, RU (zaposlitev)
namesto Jordanov Vanja, LUM
45 /
Šifrar Matevž 2. 8.D, FIZ
namesto Ušeničnik Marko, GUM
76 /
Šmid Gita 3. 9.B, 9.D, TJA
namesto Grah Katja, TJA
43 /
Ušeničnik Marko 12:50 - 14:30 OPB 9,
namesto Trdina Klavdija,
/ /