Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Škrlec Melita: 2, 3, 4, 5, 6, 13:30 - 15:35 ura
  • Starc Šinigoj Maja: 2, 3, 4, 5 ura
  • Žerjal Jana: 1, 2 ura
  • Mikša Sebastjan: 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Kleibencetl Božič Katarina: 7 ura
  • Ferfolja Drevenšek Veronika: 2, 3, 5, 6 ura
  • Frančeškin Požar Maja: 2 ura
  • Dobovičnik Iva: 1 ura
  • Kmet Andreja: 2, 3, 4, 5, 6 ura
  • Rakušček Colarich Darja: 1 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.B 1. Gantar Katja, SLO
namesto Ušeničnik Aleš, SLO
1B /
2. Gantar Katja, SLO
namesto Ušeničnik Aleš, SLO
1B /
7. Strgarsek Kaja, ŠP
namesto Mikša Sebastjan, ŠP
STV /
8. Strgarsek Kaja, ŠP
namesto Mikša Sebastjan, ŠP
STV /
2.A 2. Klančnik Helena, MAT
namesto Frančeškin Požar Maja, MAT
2A /
3.A 6. Morgan Bogdana, ŠP
namesto Mikša Sebastjan, ŠP
VTV /
3.B 1. Godejša Nataša, SLO
namesto Dobovičnik Iva, SLO
3B /
4.B 3. Spudič Andreja, NIT
namesto Škrlec Melita, TJA
4B /
4.C 1. Š M, SLO
namesto Žerjal Jana, SLO
4C /
2. Zafred Zvonko, ŠPO
namesto Žerjal Jana, ŠPO
VTV1 /
5. Kocjančič Denis, SLO
namesto Škrlec Melita, TJA
4C /
4.Č 2. Mihalič Sandra, ŠPO
namesto Kmet Andreja, ŠPO
VTV /
3. Koradin Miloš, GUM
namesto Kmet Andreja, NIT
/
4. Čavničar Marinka, NIT
namesto Kmet Andreja, NIT
/
5. Žerjal Jana, SLO
namesto Kmet Andreja, SLO
/
6. Nedoh Tanja, MAT
namesto Kmet Andreja, MAT
/
6.A 5. Grbec Peter, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
KE /
6.C 4. Mihalič Sandra, ŠPO
namesto Mikša Sebastjan, ŠPO
LV /
7.A 4. Povše Tatjana, TIT
namesto Škrlec Melita, TJA
AN1 /
7. odpade
namesto Kleibencetl Božič Katarina, IP-LS1
/ /
7.B 6. Drevenšek Tomo, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
FI /
7. odpade
namesto Kleibencetl Božič Katarina, IP-LS1
/ /
7.C 5. Mihalič Sandra, ŠPO
namesto Mikša Sebastjan, ŠPO
STV /
7. odpade
namesto Kleibencetl Božič Katarina, IP-LS1
/ /
7.D 2. Drevenšek Tomo, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
THV1 /
7. odpade
namesto Kleibencetl Božič Katarina, IP-LS1
/ /
8.A 1. Kodrič Irena, SLO
namesto Rakušček Colarich Darja, SLO
SL1 /
2. Berginc Švab Tanja, TJA
namesto Škrlec Melita, TJA
AN1 /
3. Savski Tadeja, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
5. Rakušček Colarich Darja, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
8.B 1. Kodrič Irena, SLO
namesto Rakušček Colarich Darja, SLO
SL1 /
8.C 2. Berginc Švab Tanja, TJA
namesto Škrlec Melita, TJA
AN1 /
3. Savski Tadeja, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
5. Rakušček Colarich Darja, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
9.A 2. Jenko Gaja, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
4. Kravanja Patricija, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
6. Slavec Tanja, MAT
namesto Škrlec Melita, TJA
KE /
9.C 2. Jenko Gaja, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
3. Marc Žumer Klarisa, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
KE /
4. Kravanja Patricija, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Berginc Švab Tanja 2. 8.A, 8.C, TJA
namesto Škrlec Melita, TJA
AN1 /
Bonin Boštjan 13:30 - 15:10 PB3Č,
namesto Škrlec Melita,
/ /
Burdian Maša 15:10 - 15:35 PB3Č,
namesto Škrlec Melita,
/ /
Čavničar Marinka 4. 4.Č, NIT
namesto Kmet Andreja, NIT
/
Drevenšek Tomo 2. 7.D, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
THV1 /
6. 7.B, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
FI /
Gantar Katja 1.
namesto Ušeničnik Aleš, SLO
1B /
2.
namesto Ušeničnik Aleš, SLO
1B /
Godejša Nataša 1. 3.B, SLO
namesto Dobovičnik Iva, SLO
3B /
Grbec Peter 5. 6.A, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
KE /
Jenko Gaja 2. 9.A, 9.C, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
Klančnik Helena 2. 2.A, MAT
namesto Frančeškin Požar Maja, MAT
2A /
Kocjančič Denis 5. 4.C, SLO
namesto Škrlec Melita, TJA
4C /
Kodrič Irena 1. 8.A, 8.B, SLO
namesto Rakušček Colarich Darja, SLO
SL1 /
Koradin Miloš 3. 4.Č, GUM
namesto Kmet Andreja, NIT
/
Kravanja Patricija 4. 9.A, 9.C, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
Leskovar Valentina 4.
namesto Kleibencetl Božič Katarina, TJA
1C /
Marc Žumer Klarisa 3. 9.C, GUM
namesto Ferfolja Drevenšek Veronika, GUM
KE /
Mihalič Sandra 2. 4.Č, ŠPO
namesto Kmet Andreja, ŠPO
VTV /
4. 6.C, ŠPO
namesto Mikša Sebastjan, ŠPO
LV /
5. 7.C, ŠPO
namesto Mikša Sebastjan, ŠPO
STV /
Morgan Bogdana 6. 3.A, ŠP
namesto Mikša Sebastjan, ŠP
VTV /
Nedoh Tanja 6. 4.Č, MAT
namesto Kmet Andreja, MAT
/
Povše Tatjana 4. 7.A, 7.A, TIT
namesto Škrlec Melita, TJA
AN1 /
Rakušček Colarich Darja 5. 8.A, 8.C, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
Savski Tadeja 3. 8.A, 8.C, SLO
namesto Starc Šinigoj Maja, SLO
THV2 /
Slavec Tanja 6. 9.A, MAT
namesto Škrlec Melita, TJA
KE /
Spudič Andreja 3. 4.B, NIT
namesto Škrlec Melita, TJA
4B /
Strgarsek Kaja 7. 1.B, ŠP
namesto Mikša Sebastjan, ŠP
STV /
8. 1.B, ŠP
namesto Mikša Sebastjan, ŠP
STV /
Š M 1. 4.C, SLO
namesto Žerjal Jana, SLO
4C /
Vogrinec Boris 2.
namesto Kleibencetl Božič Katarina, LUM
1C /
3.
namesto Kleibencetl Božič Katarina, LUM
1C /
5.
namesto Kleibencetl Božič Katarina, GUM
1C /
Zafred Zvonko 2. 4.C, ŠPO
namesto Žerjal Jana, ŠPO
VTV1 /
Žerjal Jana 5. 4.Č, SLO
namesto Kmet Andreja, SLO
/