Osnovna šola Vič

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Marković Aleksandra: 3, 4, 5 ura
 • Vidmar David: 11:35 - 15:45 ura
 • Drinovec Sever Nuša: 1, 2, 5 ura
 • Jesenovec Petra: 1, 2 ura
 • Mirtič Tjaša: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Zupančič Rahela: 1, 2, 5 ura
 • Ceglar Inez: 3, 4 ura
 • Belšak Špela: 3, 5 ura
 • Kopač Tamara: 13:40 - 15:45 ura
 • Ščuka Nuša: 1, 2, 5 ura
 • Šarman - Gaberšek Mihaela: 1, 2, 4 ura
 • Stranščak Ana: 4, 5 ura
 • Pleško Sonja: 1, 2, 3 ura
 • Vran Anja: 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. C 1. Grabnar Marjana, SLJ
namesto Mirtič Tjaša, SLJ
1CRS /
2. Grabnar Marjana, SLJ
namesto Mirtič Tjaša, SLJ
1CRS /
3. Grabnar Marjana, MAT
namesto Mirtič Tjaša, MAT
1CRS /
3. odpade
namesto Belšak Špela, DSP
/ /
4. Grabnar Marjana, GUM
namesto Mirtič Tjaša, GUM
1CRS /
5. Grabnar Marjana, SPO
namesto Mirtič Tjaša, SPO
1CRS /
6. odpade
namesto Mirtič Tjaša, DDP-1.C
/ /
4. D 1. Kopač Tamara, SLJ
namesto Pleško Sonja, SLJ
ŠT-35 /
2. Kopač Tamara, MAT
namesto Pleško Sonja, MAT
ŠT-35 /
3. Kopač Tamara, DRU
namesto Pleško Sonja, DRU
ŠT-35 /
6. A 4. odpade
namesto Marković Aleksandra, DSP
/ /
6. C 4. Jesenovec Petra, SLJ
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
SLJ63 /
6. D 5. Horvat Majda, GOS
namesto Zupančič Rahela, SLJ
SLJ58 /
5. Ivanuša Marjeta, GOS
namesto Zupančič Rahela, SLJ
SLJ58 /
6. E 2. Klošak Veronika, LUM
namesto Zupančič Rahela, SLJ
SLJ58 /
5. Petauer Milena, GEO
namesto Vran Anja, TJA
GEO64 /
5. odpade
namesto Marković Aleksandra, DSP
/ /
8. A 1. Lukner Danilo, DKE
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
ESC /
1. Lukner Danilo, DKE
namesto Zupančič Rahela, SLJ
ESC /
1. Lukner Danilo, DKE
namesto Ščuka Nuša, SLJ
ESC /
8. B 3. Šteblaj Matjaž, MAT
namesto Ceglar Inez, MAT
MAT62 /
8. C 3. Šteblaj Matjaž, MAT
namesto Ceglar Inez, MAT
MAT62 /
8. D 4. Prebil Suzana, TJA
namesto Ceglar Inez, MAT
MAT62 /
8. E 1. Ilovar Terezija, BIO
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
BIO14 /
1. Ilovar Terezija, BIO
namesto Zupančič Rahela, SLJ
BIO14 /
1. Ilovar Terezija, BIO
namesto Ščuka Nuša, SLJ
BIO14 /
9. A 2. Štuhec Miran, MAT
namesto Jesenovec Petra, SLJ
MAT61 /
2. Prebil Suzana, TJA
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
TJA12 /
2. Stranščak Ana, TJA
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
TJA79 /
5. odpade
namesto Belšak Špela, DSP
/ /
5. Ilovar Terezija, TJA (zaposlitev)
namesto Stranščak Ana, TJA
BIO14 /
9. B 5. Peterlin Mateja, ZGO
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
ZGO78 /
5. Peterlin Mateja, ZGO
namesto Ščuka Nuša, SLJ
ZGO78 /
9. C 2. odpade
namesto Ščuka Nuša, DSP
/ /
2. Štuhec Miran, MAT
namesto Jesenovec Petra, SLJ
MAT61 /
2. Prebil Suzana, TJA
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
TJA12 /
2. Stranščak Ana, TJA
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
TJA79 /
5. Ilovar Terezija, TJA (zaposlitev)
namesto Stranščak Ana, TJA
BIO14 /
9. D 1. Štuhec Miran, MAT
namesto Jesenovec Petra, SLJ
MAT61 /
1. Štuhec Miran, MAT
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
MAT61 /
4. Petauer Milena, TJA (zaposlitev)
namesto Stranščak Ana, TJA
GEO64 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Grabnar Marjana 1. 1. C, SLJ
namesto Mirtič Tjaša, SLJ
1CRS /
2. 1. C, SLJ
namesto Mirtič Tjaša, SLJ
1CRS /
3. 1. C, MAT
namesto Mirtič Tjaša, MAT
1CRS /
4. 1. C, GUM
namesto Mirtič Tjaša, GUM
1CRS /
5. 1. C, SPO
namesto Mirtič Tjaša, SPO
1CRS /
Horvat Majda 5. 6. D, GOS
namesto Zupančič Rahela, SLJ
SLJ58 /
Ilovar Terezija 1. 8. E, BIO
namesto Zupančič Rahela, SLJ
8. E, BIO
namesto Ščuka Nuša, SLJ
8. E, BIO
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
BIO14

BIO14

BIO14
/

/

/
5. 9. A, 9. C, TJA (zaposlitev)
namesto Stranščak Ana, TJA
BIO14 /
Ivanuša Marjeta 5. 6. D, GOS
namesto Zupančič Rahela, SLJ
SLJ58 /
Jesenovec Petra 4. 6. C, SLJ
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
SLJ63 /
Klošak Veronika 2. 6. E, LUM
namesto Zupančič Rahela, SLJ
SLJ58 /
Kopač Tamara 1. 4. D, SLJ
namesto Pleško Sonja, SLJ
ŠT-35 /
2. 4. D, MAT
namesto Pleško Sonja, MAT
ŠT-35 /
3. 4. D, DRU
namesto Pleško Sonja, DRU
ŠT-35 /
Lukner Danilo 1. 8. A, DKE
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
8. A, DKE
namesto Zupančič Rahela, SLJ
8. A, DKE
namesto Ščuka Nuša, SLJ
ESC

ESC

ESC
/

/

/
Petauer Milena 4. 9. D, TJA (zaposlitev)
namesto Stranščak Ana, TJA
GEO64 /
5. 6. E, GEO
namesto Vran Anja, TJA
GEO64 /
Peterlin Mateja 5. 9. B, ZGO
namesto Ščuka Nuša, SLJ
9. B, ZGO
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
ZGO78

ZGO78
/

/
Pirš Ada 12:25 - 13:40 12,
namesto Kopač Tamara,
/ /
13:40 - 15:45 12,
namesto Kopač Tamara,
/ /
Prebil Suzana 2. 9. C, 9. A, TJA
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
TJA12 /
4. 8. D, TJA
namesto Ceglar Inez, MAT
MAT62 /
Stranščak Ana 2. 9. A, 9. C, TJA
namesto Drinovec Sever Nuša, SLJ
TJA79 /
Šteblaj Matjaž 3. 8. B, 8. C, MAT
namesto Ceglar Inez, MAT
MAT62 /
Štuhec Miran 1. 9. D, MAT
namesto Jesenovec Petra, SLJ
9. D, MAT
namesto Šarman - Gaberšek Mihaela, SLJ
MAT61

MAT61
/

/
2. 9. A, 9. C, MAT
namesto Jesenovec Petra, SLJ
MAT61 /