Osnovna šola Križe

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Bertoncelj Simona: 1 ura
  • Bergant Petra: 07:30 - 08:15, 09:25 - 10:10, 12:10 - 12:55, 12:55 - 13:45, 13:45 - 14:35 ura
  • Hribernik Martina: 1, 3 ura
  • Meglič Primož: 4 ura
  • Kralj Mojca: 1, 4, 6, 7 ura
  • Polanšek Andreja: 1, 2, 3, 5 ura
  • Eler Katja: 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5. A 4. Rener Anže, ŠPO
namesto Meglič Primož, ŠPO
20 /
7. A 1. Serpan Sitar Eva, GEO
namesto Hribernik Martina, GEO
77 /
6. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. B 6. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
8. A 1. Bajželj Urška, SLJ
namesto Bertoncelj Simona, SLJ
84 /
1. Bitežnik Maja, TJA
namesto Kralj Mojca, TJA
27 /
5. Skubic Maruša, ZGO
namesto Polanšek Andreja, ZGO
82 /
6. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
8. B 1. Bajželj Urška, SLJ
namesto Bertoncelj Simona, SLJ
84 /
1. Bitežnik Maja, TJA
namesto Kralj Mojca, TJA
27 /
3. P. Podobnik Mojca, FIZ
namesto Polanšek Andreja, DKE
27 /
6. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
9. A 1. Košir Monika, KEM
namesto Polanšek Andreja, ZGO
82 /
2. Poljanc Neža, LUM
namesto Eler Katja, BIO
79 /
4. Dejak Helena, TJA
namesto Kralj Mojca, TJA
27 /
6. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
9. B 2. Meglič Barbara, SLJ
namesto Polanšek Andreja, ZGO
82 /
3. Košir Monika, GEO
namesto Hribernik Martina, GEO
82 /
4. Dejak Helena, TJA
namesto Kralj Mojca, TJA
27 /
6. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /
7. odpade
namesto Kralj Mojca, N2F
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bajželj Urška 1. 8. A, 8. B, SLJ
namesto Bertoncelj Simona, SLJ
84 /
12:55 - 13:45 PB4,
namesto Bergant Petra,
/ /
13:45 - 14:35 PB4,
namesto Bergant Petra,
/ /
Bitežnik Maja 1. 8. A, 8. B, TJA
namesto Kralj Mojca, TJA
27 /
Dejak Helena 4. 9. A, 9. B, TJA
namesto Kralj Mojca, TJA
27 /
Košir Monika 1. 9. A, KEM
namesto Polanšek Andreja, ZGO
82 /
3. 9. B, GEO
namesto Hribernik Martina, GEO
82 /
Meglič Barbara 2. 9. B, 9. B, 9. B, SLJ
namesto Polanšek Andreja, ZGO
82 /
Meglič Primož 9:25 - 10:10 RAP Šport 7. a,
namesto Bergant Petra,
UČ_NAR /
P. Podobnik Mojca 3. 8. B, FIZ
namesto Polanšek Andreja, DKE
27 /
Poklukar Andreja 12:10 - 12:55 Dodatna ura športa 2. a,
namesto Bergant Petra,
21 /
Poljanc Neža 2. 9. A, LUM
namesto Eler Katja, BIO
79 /
Rener Anže 4. 5. A, ŠPO
namesto Meglič Primož, ŠPO
20 /
Serpan Sitar Eva 1. 7. A, GEO
namesto Hribernik Martina, GEO
77 /
Skubic Maruša 7:30 - 8:15 RAP Jutranja vadba,
namesto Bergant Petra,
5 /
5. 8. A, ZGO
namesto Polanšek Andreja, ZGO
82 /