Šolski center Novo mesto - Srednja zdravstvena in kemijska šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Fortuna Nada: 2, 6, 7 ura
  • Bauer Mirjam: 4, 5, 6 ura
  • Ćirković Svjetlana: 1, 2, 4, 6 ura
  • Gajić Mojca: 2, 5, 6 ura
  • Kržičnik Žekš Katja: 1, 4 ura
  • Matešič Goran: 1, 2, 4, 6, 7, 8 ura
  • Urbas Darja: 6, 7 ura
  • Simončič Mojca: 3, 6, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
B2. a 6. Sladojević Slađana, NOS
namesto Simončič Mojca, ETK
246 /
7. Progar Jernej, NOSp
namesto Matešič Goran, DRU
140 Sprememba učilnice
F1. a 2. Krulc Petra, ZGO (zaposlitev)
namesto Matešič Goran, ZGO
N2_10 Dijaki delajo z gradivom v spletni učilnici, pripravil G. Matešič
6. Stariha Mojca, RDN
namesto Fortuna Nada, SLO
N2_10 /
7. Obreza Matej, ŠVZ
namesto Fortuna Nada, SLO
N2_10 /
F1. b 1. Plauštajner Ajda, ZGO (zaposlitev)
namesto Matešič Goran, ZGO
244 Dijaki delajo z gradivom v spletni učilnici, pripravil G. Matešič
4. Absec Aleš, SLO (zaposlitev)
namesto Kržičnik Žekš Katja, SLO
N2_9 Navodila pripravila K. Kržičnik Žekš
F2. b 8. Vičič Špela, OZD
namesto Matešič Goran, ZGO
N2_8 /
F3. b 4. Ferkolj Stanislav Matjaž, ŠVZ
namesto Bauer Mirjam, ŠVZ
TV4 /
5. Ferkolj Stanislav Matjaž, ŠVZ
namesto Bauer Mirjam, ŠVZ
TV5 /
K1. b 6. Florjančič Janja, ZGO (zaposlitev)
namesto Matešič Goran, ZGO
146 Dijaki delajo z gradivom v spletni učilnici, pripravil G. Matešič
K2. a 6. Sadar Monika, FIZ (zaposlitev)
namesto Urbas Darja, FIZ
N2_7 Navodila pripravila D. Urbas
K3. a 2. Brudar Mateja, KIN
namesto Fortuna Nada, SLO
239 Sprememba učilnice
KZ2. a 7. Velkavrh Marjanca, FIZ (zaposlitev)
namesto Urbas Darja, FIZ
N1_2 Navodila pripravila D. Urbas
KZ4. a 1. Špoljar Sabina, LID
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
N3_10 /
4. Kmet Andreja, KOZ
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
N3_10 /
Z1. b 6. Koštomaj Rok, TJEa
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
243 /
Z2. d-p 1. Sikošek Nataša, SLO (zaposlitev)
namesto Kržičnik Žekš Katja, SLO
N3_8 Dijaki pišejo spis, navodila pripravila K. Kržičnik Žekš
2. Vovko Janja, ZNO
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
N3_8 /
4. Cizelj Matej, ZGO
namesto Matešič Goran, SOC
N3_8 /
Z3. b 2. Ban Metka, DTJn
namesto Gajić Mojca, PIK
N2_9 /
3. Cesar Barbara, TJEa
namesto Simončič Mojca, SZN
N2_9 /
5. Račič Marija, ZNEp (zaposlitev)
namesto Gajić Mojca, ZNEp
137 /
6. Šepec Gloria, ZNEp (zaposlitev)
namesto Gajić Mojca, ZNEp
137 /
Z4. b 6. Ferkolj Stanislav Matjaž, ŠVZ
namesto Bauer Mirjam, ŠVZ
TV5 /
7. Bašelj Sanja, TSZ (zaposlitev)
namesto Simončič Mojca, TSZ
N3_1 Priprava na test, pripravila M. Simončič
8. Cerovšek Marinka, TSZ (zaposlitev)
namesto Simončič Mojca, TSZ
N3_1 Priprava na test, pripravila M. Simončič


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Absec Aleš 4. F1. b, SLO (zaposlitev)
namesto Kržičnik Žekš Katja, SLO
N2_9 Navodila pripravila K. Kržičnik Žekš
Ban Metka 2. Z3. b, DTJn
namesto Gajić Mojca, PIK
N2_9 /
Bašelj Sanja 7. Z4. b, TSZ (zaposlitev)
namesto Simončič Mojca, TSZ
N3_1 Priprava na test, pripravila M. Simončič
Brudar Mateja 2. K3. a, KIN
namesto Fortuna Nada, SLO
239 Sprememba učilnice
Cerovšek Marinka 8. Z4. b, TSZ (zaposlitev)
namesto Simončič Mojca, TSZ
N3_1 Priprava na test, pripravila M. Simončič
Cesar Barbara 3. Z3. b, TJEa
namesto Simončič Mojca, SZN
N2_9 /
Cizelj Matej 4. Z2. d-p, ZGO
namesto Matešič Goran, SOC
N3_8 /
Ferkolj Stanislav Matjaž 4. F3. b, ŠVZ
namesto Bauer Mirjam, ŠVZ
TV4 /
5. F3. b, ŠVZ
namesto Bauer Mirjam, ŠVZ
TV5 /
6. Z4. b, ŠVZ
namesto Bauer Mirjam, ŠVZ
TV5 /
Florjančič Janja 6. K1. b, ZGO (zaposlitev)
namesto Matešič Goran, ZGO
146 Dijaki delajo z gradivom v spletni učilnici, pripravil G. Matešič
Kmet Andreja 4. KZ4. a, KOZ
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
N3_10 /
Koštomaj Rok 6. Z1. b, TJEa
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
243 /
Krulc Petra 2. F1. a, ZGO (zaposlitev)
namesto Matešič Goran, ZGO
N2_10 Dijaki delajo z gradivom v spletni učilnici, pripravil G. Matešič
Obreza Matej 7. F1. a, ŠVZ
namesto Fortuna Nada, SLO
N2_10 /
Plauštajner Ajda 1. F1. b, ZGO (zaposlitev)
namesto Matešič Goran, ZGO
244 Dijaki delajo z gradivom v spletni učilnici, pripravil G. Matešič
Progar Jernej 7. B2. a, NOSp
namesto Matešič Goran, DRU
140 Sprememba učilnice
Račič Marija 5. Z3. b, ZNEp (zaposlitev)
namesto Gajić Mojca, ZNEp
137 /
Sadar Monika 6. K2. a, FIZ (zaposlitev)
namesto Urbas Darja, FIZ
N2_7 Navodila pripravila D. Urbas
Sikošek Nataša 1. Z2. d-p, SLO (zaposlitev)
namesto Kržičnik Žekš Katja, SLO
N3_8 Dijaki pišejo spis, navodila pripravila K. Kržičnik Žekš
Sladojević Slađana 6. B2. a, NOS
namesto Simončič Mojca, ETK
246 /
Stariha Mojca 6. F1. a, RDN
namesto Fortuna Nada, SLO
N2_10 /
Šepec Gloria 6. Z3. b, ZNEp (zaposlitev)
namesto Gajić Mojca, ZNEp
137 /
Špoljar Sabina 1. KZ4. a, LID
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
N3_10 /
Velkavrh Marjanca 7. KZ2. a, FIZ (zaposlitev)
namesto Urbas Darja, FIZ
N1_2 Navodila pripravila D. Urbas
Vičič Špela 8. F2. b, OZD
namesto Matešič Goran, ZGO
N2_8 /
Vovko Janja 2. Z2. d-p, ZNO
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
N3_8 /
Zajc Maša 5.
namesto Ožek Srečko, RDNp
133 /
6.
namesto Ožek Srečko, RDNp
133 /
7.
namesto Ožek Srečko, RDNp
133 /
8.
namesto Ožek Srečko, RDNp
133 /