Šolski center Novo mesto - Srednja zdravstvena in kemijska šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Ćirković Svjetlana: 4, 5, 6 ura
  • Sikošek Nataša: 2, 4, 5, 7, 8 ura
  • Robek Anja: 2, 4 ura
  • Berus Blažena: 5, 6, 7, 8 ura
  • Pogačnik Maruša: 6, 7, 8 ura
  • Pust Monja: 1, 3, 4, 7 ura
  • Zver Zupančič Natalia: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Matešič Goran: 4, 5, 7, 8 ura
  • Krulc Petra: 6, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
B1. a 3. Marković Janja, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SLO
243 Navodila pripravi M. Pust
5. Ban Marjeta, KOBp
namesto Berus Blažena, NOSp
146 Vsi dijaki
5. Ban Marjeta, KOBp
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
146 Vsi dijaki
6. Kulovec Tanja, PRE
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
336 Vsi dijaki
6. Kulovec Tanja, PRE
namesto Berus Blažena, NOSp
336 Vsi dijaki
7. Krajšek Souvan Julija, UME
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
146 Vsi dijaki
7. Krajšek Souvan Julija, UME
namesto Berus Blažena, NOSp
146 Vsi dijaki
8. Miklavčič Melita, NAR
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
335 Vsi dijaki
8. Miklavčič Melita, NAR
namesto Berus Blažena, NOSp
335 Vsi dijaki
B2. a 2. Zajc Maša, OAN
namesto Robek Anja, MAT
239 /
F1. a 4. Madjar Sitar Valentina, SLO
namesto Sikošek Nataša, TJEa
242 /
5. Madjar Sitar Valentina, SLO
namesto Matešič Goran, ZGO
340 /
F2. a 5. Lovše Marija, ZVZ
namesto Sikošek Nataša, TJEa
242 /
F2. b 7. Kos Strmec Darja, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SLO
336 Navodila pripravi M. Pust
F3. a 6. Cesar Barbara, TJEa (zaposlitev)
namesto Pogačnik Maruša, TJEa
N2_10 Dijaki imajo s seboj učbenik in delovni zvezek, navodila pripravi M. Pogačnik
F3. b 5. Vidmar Mandal Mateja, KEF
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
246 /
F4. b 4. Jović Katja, SLO
namesto Robek Anja, MAT
336 /
K2. b 8. Sadar Monika, TJEa (zaposlitev)
namesto Pogačnik Maruša, TJEa
N2_10 Dijaki imajo s seboj učbenike, navodila pripravi M. Pogačnik
K3. b 8. Višček Mojca, MTR
namesto Sikošek Nataša, TJEa
334 /
K4. a 1. Lamut Tadeja, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SL2
243 Zaposlitev pripravi M. Pust
4. Florjančič Janja, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SLO
243 Navodila pripravi M. Pust
6. Višček Mojca, FIK
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
246 /
Z1. d-p 2. Fišter Mojca, ANF
namesto Sikošek Nataša, TJEa
337 /
8. Bašelj Sanja, SLO (zaposlitev)
namesto Krulc Petra, SLO
336 Dijaki delajo vaje v delovnih zvezkih, navodila jim predhodno poda P. Krulc
Z2. a 3. Šepec Gloria, ZNEp (zaposlitev)
namesto Zver Zupančič Natalia, ZNEp
137 /
4. Gajić Mojca, ZNEp (zaposlitev)
namesto Zver Zupančič Natalia, ZNEp
137 /
7. Cizelj Matej, ZGO
namesto Matešič Goran, SOC
340 /
Z2. c 4. Urbas Darja, ZNEf
namesto Matešič Goran, RZN
340 /
7. Jelinič Marta, ZNE
namesto Sikošek Nataša, TJEa
N2_9 /
8. Račič Marija, KZN
namesto Matešič Goran, SOC
340 /
Z3. a 4. Vovko Janja, ZNG
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
246 /
7. Novinec Ema, TJEa (zaposlitev)
namesto Pogačnik Maruša, TJEa
N2_10 Dijaki imajo s seboj učbenike, navodila pripravi M. Pogačnik
Z4. a 6. Krošelj Tina, SLO (zaposlitev)
namesto Krulc Petra, SLO
N2_6 Dijaki delajo vaje v delovnih zvezkih, navodila jim predhodno poda P. Krulc


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Ban Marjeta 5. B1. a, KOBp
namesto Berus Blažena, NOSp
B1. a, KOBp
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
146

146
Vsi dijaki

Vsi dijaki
Bašelj Sanja 8. Z1. d-p, SLO (zaposlitev)
namesto Krulc Petra, SLO
336 Dijaki delajo vaje v delovnih zvezkih, navodila jim predhodno poda P. Krulc
Cesar Barbara 6. F3. a, TJEa (zaposlitev)
namesto Pogačnik Maruša, TJEa
N2_10 Dijaki imajo s seboj učbenik in delovni zvezek, navodila pripravi M. Pogačnik
Cizelj Matej 7. Z2. a, ZGO
namesto Matešič Goran, SOC
340 /
Fišter Mojca 2. Z1. d-p, ANF
namesto Sikošek Nataša, TJEa
337 /
Florjančič Janja 4. K4. a, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SLO
243 Navodila pripravi M. Pust
Gajić Mojca 4. Z2. a, ZNEp (zaposlitev)
namesto Zver Zupančič Natalia, ZNEp
137 /
Jelinič Marta 7. Z2. c, ZNE
namesto Sikošek Nataša, TJEa
N2_9 /
Jović Katja 4. F4. b, SLO
namesto Robek Anja, MAT
336 /
Kos Strmec Darja 7. F2. b, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SLO
336 Navodila pripravi M. Pust
Krajšek Souvan Julija 7. B1. a, UME
namesto Berus Blažena, NOSp
B1. a, UME
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
146

146
Vsi dijaki

Vsi dijaki
Krošelj Tina 6. Z4. a, SLO (zaposlitev)
namesto Krulc Petra, SLO
N2_6 Dijaki delajo vaje v delovnih zvezkih, navodila jim predhodno poda P. Krulc
Kulovec Tanja 6. B1. a, PRE
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
B1. a, PRE
namesto Berus Blažena, NOSp
336

336
Vsi dijaki

Vsi dijaki
Lamut Tadeja 1. K4. a, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SL2
243 Zaposlitev pripravi M. Pust
Lovše Marija 5. F2. a, ZVZ
namesto Sikošek Nataša, TJEa
242 /
Madjar Sitar Valentina 4. F1. a, SLO
namesto Sikošek Nataša, TJEa
242 /
5. F1. a, SLO
namesto Matešič Goran, ZGO
340 /
Marković Janja 3. B1. a, SLO (zaposlitev)
namesto Pust Monja, SLO
243 Navodila pripravi M. Pust
Miklavčič Melita 8. B1. a, NAR
namesto Zver Zupančič Natalia, NOSp
B1. a, NAR
namesto Berus Blažena, NOSp
335

335
Vsi dijaki

Vsi dijaki
Novinec Ema 7. Z3. a, TJEa (zaposlitev)
namesto Pogačnik Maruša, TJEa
N2_10 Dijaki imajo s seboj učbenike, navodila pripravi M. Pogačnik
Račič Marija 8. Z2. c, KZN
namesto Matešič Goran, SOC
340 /
Sadar Monika 8. K2. b, TJEa (zaposlitev)
namesto Pogačnik Maruša, TJEa
N2_10 Dijaki imajo s seboj učbenike, navodila pripravi M. Pogačnik
Šepec Gloria 3. Z2. a, ZNEp (zaposlitev)
namesto Zver Zupančič Natalia, ZNEp
137 /
Urbas Darja 4. Z2. c, ZNEf
namesto Matešič Goran, RZN
340 /
Vidmar Mandal Mateja 5. F3. b, KEF
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
246 /
Višček Mojca 6. K4. a, FIK
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
246 /
8. K3. b, MTR
namesto Sikošek Nataša, TJEa
334 /
Vovko Janja 4. Z3. a, ZNG
namesto Ćirković Svjetlana, MAT
246 /
Zajc Maša 2. B2. a, OAN
namesto Robek Anja, MAT
239 /