Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - Srednja šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Slokan Marta: 2, 4 ura
  • Čarić Ina: 2, 3, 4 ura
  • Mord Bojan: 4, 5, 6, 7, 8 ura
  • Dvorščak Dušan: 0, 1, 2, 3 ura
  • Krajnc Katja: 2, 5, 6 ura
  • Trebovc Silva: 2, 3 ura
  • Zavrl Aleš: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Kordiš Nataša: 4, 5, 6 ura
  • Zajc Boštjan: 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.Am 3. Trpin Brigita, PNŽ (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, PNŽ
s24 /
4. Gramc Lokar Sabina, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
5. Mihevc Miran, GOB (zaposlitev)
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
6. Trpin Brigita, GMP (zaposlitev)
namesto Kordiš Nataša, GMP
sMTk /
1.Nk 2. Bider Franci, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
s27 /
3. Bider Franci, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
s27 /
1.Nm-2 2. Lamut Gazvoda Andreja, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s21 /
1.Nt 2. Trebovc Silva, PZTp
namesto Trebovc Silva, PZTp
s04 /
3. Trebovc Silva, PZTp
namesto Trebovc Silva, PZTp
s04 /
2.Am-1 4. Osojnik Ursula, ISZp (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZp
sMT /
5. Osojnik Ursula, ISZp (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZp
sMT /
6. Osojnik Ursula, ISZ (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
7. Osojnik Ursula, ISZ (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
8. Osojnik Ursula, PZModk (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, PZModk
sMT /
2.Am-2 4. Osojnik Ursula, MOBp (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, MOBp
sMTk /
5. Osojnik Ursula, MOBp (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, MOBp
sMTk /
6. Osojnik Ursula, ISZ (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
7. Osojnik Ursula, ISZ (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
2.Bg 7. Šporar Miha, TIS (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIS
dGR /
8. Podbregar Špela, TIS (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIS
dGR /
2.Bm 2. Lamut Gazvoda Andreja, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s21 /
2.Es 5. Bider Franci, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s24 /
2.Ev-1 5. Bider Franci, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s24 /
2.Ev-2 5. Bider Franci, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s24 /
2.Nk 2. Bider Franci, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
s27 /
3. Bider Franci, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
s27 /
2.Nm 4. Stanovnik Matevž, SLO (zaposlitev)
namesto Slokan Marta, SLO
UL3 /
3.Ag 1. Jagodic Metka, GRP (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, GRP
sMTk /
2. Šporar Miha, GRP (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, GRP
sMTk /
7. Šporar Miha, TIS (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIS
dGR /
8. Podbregar Špela, PZG (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, PZG
dGR /
3.Am 0. Šporar Miha, TIRp (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIRp
sMT /
1. Jagodic Metka, TIRp (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIRp
sMT /
2. Šporar Miha, TIR (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIR
sMT /
3.Bm-1 2. Soderžnik Samo, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
3. Soderžnik Samo, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
6. Mihevc Miran, KOM (zaposlitev)
namesto Krajnc Katja, KOM
s24 /
3.Bm-2 2. Soderžnik Samo, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
3. Soderžnik Samo, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
6. Mihevc Miran, KOM (zaposlitev)
namesto Krajnc Katja, KOM
s24 /
3.Čr 2. Lamut Gazvoda Andreja, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s21 /
2. Lamut Gazvoda Andreja, KOM (zaposlitev)
namesto Slokan Marta, KOM
s21 /
3.Fk 4. Sitar Tone, ASN (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, ASN
dVRT /
4.Dg 0. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
1. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
5. Jenko Matej, PZG (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, PZG
s07 /
6. Jenko Matej, PZG (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, PZG
s01 /
4.Dk 0. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
1. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
4.Dm 0. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
1. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
4.Dr 0. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
1. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
4.Dt 0. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
1. Trebovc Silva, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bider Franci 2. 1.Nk, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
2.Nk, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
s27

s27
/

/
3. 1.Nk, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
2.Nk, TES (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, TES
s27

s27
/

/
5. 2.Es, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
2.Ev-2, 2.Ev-1, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s24

s24
/

/
Gramc Lokar Sabina 4. 1.Am, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
Jagodic Metka 1. 3.Am, TIRp (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIRp
3.Ag, GRP (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, GRP
sMT

sMTk
/

/
Jenko Matej 5. 4.Dg, PZG (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, PZG
s07 /
6. 4.Dg, PZG (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, PZG
s01 /
Lamut Gazvoda Andreja 2. 1.Nm-2, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
3.Čr, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
3.Čr, KOM (zaposlitev)
namesto Slokan Marta, KOM
2.Bm, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s21

s21

s21

s21
/

/

/

/
Mihevc Miran 5. 1.Am, GOB (zaposlitev)
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
6. 3.Bm-1, 3.Bm-2, KOM (zaposlitev)
namesto Krajnc Katja, KOM
s24 /
Osojnik Ursula 4. 2.Am-1, ISZp (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZp
2.Am-2, MOBp (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, MOBp
sMT

sMTk
/

/
5. 2.Am-1, ISZp (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZp
2.Am-2, MOBp (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, MOBp
sMT

sMTk
/

/
6. 2.Am-1, 2.Am-2, ISZ (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
7. 2.Am-1, 2.Am-2, ISZ (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
8. 2.Am-1, PZModk (zaposlitev)
namesto Mord Bojan, PZModk
sMT /
Podbregar Špela 8. 3.Ag, PZG (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, PZG
2.Bg, TIS (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIS
dGR

dGR
/

/
Sitar Tone 4. 3.Fk, ASN (zaposlitev)
namesto Čarić Ina, ASN
dVRT /
Soderžnik Samo 2. 3.Bm-1, 3.Bm-2, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
3. 3.Bm-1, 3.Bm-2, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08 /
Stanovnik Matevž 4. 2.Nm, SLO (zaposlitev)
namesto Slokan Marta, SLO
UL3 /
Šporar Miha 0. 3.Am, TIRp (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIRp
sMT /
2. 3.Am, TIR (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIR
3.Ag, GRP (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, GRP
sMT

sMTk
/

/
7. 2.Bg, TIS (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIS
3.Ag, TIS (zaposlitev)
namesto Zajc Boštjan, TIS
dGR

dGR
/

/
Trebovc Silva 0. 4.Dg, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dt, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dr, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dm, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dk, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08

s08

s08

s08

s08
/

/

/

/

/
1. 4.Dm, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dk, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dg, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dt, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
4.Dr, MAT
namesto Dvorščak Dušan, MAT
s08

s08

s08

s08

s08
/

/

/

/

/
2. 1.Nt, PZTp
namesto Trebovc Silva, PZTp
s04 /
3. 1.Nt, PZTp
namesto Trebovc Silva, PZTp
s04 /
Trpin Brigita 3. 1.Am, PNŽ (zaposlitev)
namesto Zavrl Aleš, PNŽ
s24 /
6. 1.Am, GMP (zaposlitev)
namesto Kordiš Nataša, GMP
sMTk /