Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - Srednja šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Soderžnik Samo: 3, 4, 5, 6 ura
  • Volk Miran: 7, 8, 9, 10, 11 ura
  • Hacin Nataša: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Slokan Marta: 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.Nm 3. Žarn Klemen, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s24 /
4. Porenta Dane, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s24 /
5. Trpin Brigita, KOM
namesto Slokan Marta, KOM
s21 /
1.Nt 3. Žarn Klemen, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s24 /
4. Porenta Dane, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s24 /
5. Trpin Brigita, KOM
namesto Slokan Marta, KOM
s21 /
2.Bg 4. Mord Bojan, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
5. Zakotnik Maja, GRDp (zaposlitev)
namesto Hacin Nataša, GRDp
dVRT /
6. Klevže Marjeta, PZG
namesto Hacin Nataša, PZG
dGR /
7. Bukarica Goran, GRD (zaposlitev)
namesto Hacin Nataša, GRD
tv /
2.Nb 5. Dvorščak Dušan, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07 /
6. Tomšič Tanja, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07 /
2.Nk 5. Dvorščak Dušan, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07 /
6. Tomšič Tanja, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07 /
7. Čarić Ina, PRMp (zaposlitev)
namesto Volk Miran, PRMp
s20 /
8. Žarn Klemen, PRMp
namesto Volk Miran, PRMp
dSTR /
9. Vrečar Branko, PZS
namesto Volk Miran, PZS
dSTR /
10. Bider Franci, PZS (zaposlitev)
namesto Volk Miran, PZS
s27 /
2.Nm 5. Dvorščak Dušan, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07 /
6. Tomšič Tanja, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07 /
3.Ag 6. Klevže Marjeta, PZG
namesto Hacin Nataša, PZG
dGR /
7. Strah Nataša, GRD (zaposlitev)
namesto Hacin Nataša, GRD
tv /
3.Bg 0. Kordiš Nataša, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
1. Kordiš Nataša, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
2. Kordiš Nataša, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
3. Kordiš Nataša, GRD
namesto Hacin Nataša, GRD
dGR /
4.Dgt 4. Trpin Brigita, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
s21 /
4.Dk 4. Trpin Brigita, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
s21 /
4.Dr 4. Trpin Brigita, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
s21 /
4.Dt 4. Trpin Brigita, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
s21 /
5.Dk 11. Trbežnik Zlatka, NKOp
namesto Volk Miran, NKOp
s20 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bider Franci 10. 2.Nk, PZS (zaposlitev)
namesto Volk Miran, PZS
s27 /
Bukarica Goran 7. 2.Bg, GRD (zaposlitev)
namesto Hacin Nataša, GRD
tv /
Čarić Ina 7. 2.Nk, PRMp (zaposlitev)
namesto Volk Miran, PRMp
s20 /
Dvorščak Dušan 5. 2.Nb, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
2.Nm, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
2.Nk, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07

s07

s07
/

/

/
Klevže Marjeta 6. 2.Bg, PZG
namesto Hacin Nataša, PZG
3.Ag, PZG
namesto Hacin Nataša, PZG
dGR

dGR
/

/
Kordiš Nataša 0. 3.Bg, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
1. 3.Bg, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
2. 3.Bg, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
3. 3.Bg, GRD
namesto Hacin Nataša, GRD
dGR /
Mord Bojan 4. 2.Bg, GRDp
namesto Hacin Nataša, GRDp
dGR /
Porenta Dane 4. 1.Nm, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
1.Nt, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s24

s24
/

/
Strah Nataša 7. 3.Ag, GRD (zaposlitev)
namesto Hacin Nataša, GRD
tv /
Tomšič Tanja 6. 2.Nb, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
2.Nm, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
2.Nk, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s07

s07

s07
/

/

/
Trbežnik Zlatka 11. 5.Dk, NKOp
namesto Volk Miran, NKOp
s20 /
Trpin Brigita 4. 4.Dt, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
4.Dr, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
4.Dk, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
4.Dgt, SLO
namesto Slokan Marta, SLO
s21

s21

s21

s21
/

/

/

/
5. 1.Nm, KOM
namesto Slokan Marta, KOM
1.Nt, KOM
namesto Slokan Marta, KOM
s21

s21
/

/
Vrečar Branko 9. 2.Nk, PZS
namesto Volk Miran, PZS
dSTR /
Zakotnik Maja 5. 2.Bg, GRDp (zaposlitev)
namesto Hacin Nataša, GRDp
dVRT /
Žarn Klemen 3. 1.Nm, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
1.Nt, MAT
namesto Soderžnik Samo, MAT
s24

s24
/

/
8. 2.Nk, PRMp
namesto Volk Miran, PRMp
dSTR /