Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana - Srednja šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Krajnc Katja: 5, 6, 7, 9 ura
  • Bizjak Jurij: 2, 3, 4 ura
  • Arh Ana: 3, 4, 5, 6 ura
  • Mord Bojan: 6, 7, 8, 9 ura
  • Lipovšek Lucija: 5, 6, 7, 8 ura
  • Mat Novi Mat: 3, 5, 6, 7 ura
  • Kordiš Nataša: 6, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.Am-1 6. Žarn Klemen, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
7. Korošec Marjan, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
1.Am-2 6. Žarn Klemen, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
7. Korošec Marjan, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
1.Bg 5. Hacin Nataša, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
s19 /
7. Čampa Marjeta, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27 /
1.Bh 5. Hacin Nataša, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
s19 /
7. Čampa Marjeta, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27 /
1.Bm-1 5. Hacin Nataša, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
s19 /
7. Čampa Marjeta, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27 /
7. Kulovec Marjetka, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s07 /
1.Bm-2 5. Hacin Nataša, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
s19 /
7. Čampa Marjeta, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27 /
1.Es 2. Zakotnik Maja, OSB (zaposlitev)
namesto Bizjak Jurij, OSB
s27 /
3. Zakotnik Maja, PZS (zaposlitev)
namesto Bizjak Jurij, PZS
s27 /
6. Uršič Modrej Erika, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s07 /
1.Ev 6. Uršič Modrej Erika, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s07 /
1.Nb-1 4. Stanovnik Matevž, PZB
namesto Bizjak Jurij, PZB
s15 /
5. Zakotnik Maja, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s27 /
1.Nb-2 4. Stanovnik Matevž, PZB
namesto Bizjak Jurij, PZB
s15 /
5. Zakotnik Maja, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s27 /
1.Nk 5. Zakotnik Maja, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s27 /
2.Cr-1 5. Jarc Stergar Maruša, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s11 /
6. Dvorščak Dušan, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s11 /
9. odpade
namesto Krajnc Katja, KOM
/ Delo doma.
2.Cr-2 5. Jarc Stergar Maruša, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s11 /
6. Dvorščak Dušan, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s11 /
9. odpade
namesto Krajnc Katja, KOM
/ Delo doma.
2.Fk 3. Mencin Matej, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s13 /
2.Fs 3. Mencin Matej, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s13 /
7. Kulovec Marjetka, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s07 /
2.Ft 3. Mencin Matej, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s13 /
2.Mb-1 3. Žarn Klemen, OETp
namesto Arh Ana, OETp
uSLA /
4. Maguša Zorica, OETp
namesto Arh Ana, OETp
uSLA /
5. Bider Franci, ČUPp
namesto Arh Ana, ČUPp
dVRT /
6. Bider Franci, ČUPp
namesto Arh Ana, ČUPp
dVRT /
2.Mb-2 3. Žarn Klemen, OETp
namesto Arh Ana, OETp
uSLA /
4. Maguša Zorica, OETp
namesto Arh Ana, OETp
uSLA /
5. Bider Franci, ČUPp
namesto Arh Ana, ČUPp
dVRT /
6. Bider Franci, ČUPp
namesto Arh Ana, ČUPp
dVRT /
3.A 6. Radmilović Nuša, PZModk
namesto Mord Bojan, PZModk
sMT /
7. Zajc Boštjan, ISZ
namesto Mord Bojan, ISZ
sMT /
8. Zajc Boštjan, ISZp
namesto Mord Bojan, ISZp
sMT /
9. odpade
namesto Mord Bojan, PZModk
/ Delo doma.
3.Bg 7. Strah Nataša, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s20 /
3.Bh 7. Strah Nataša, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s20 /
3.Bm 7. Strah Nataša, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s20 /
3.Bv 7. Strah Nataša, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s20 /
3.Cr 6. Zgonc Irena, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27 /
3.Nb 4. Stanovnik Matevž, PZB
namesto Bizjak Jurij, PZB
s15 /
4.Ag 8. Soderžnik Samo, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s21 /
4.Am 8. Soderžnik Samo, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s21 /
5.A 6. Radmilović Nuša, TIR
namesto Mord Bojan, TIR
sMT /
7. Zajc Boštjan, SIM
namesto Mord Bojan, SIM
sMT /
8. Zajc Boštjan, SIMp
namesto Mord Bojan, SIMp
sMT /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bider Franci 5. 2.Mb-1, 2.Mb-2, ČUPp
namesto Arh Ana, ČUPp
dVRT /
6. 2.Mb-1, 2.Mb-2, ČUPp
namesto Arh Ana, ČUPp
dVRT /
Čampa Marjeta 7. 1.Bh, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
1.Bg, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
1.Bm-2, 1.Bm-1, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27

s27

s27
/

/

/
Dvorščak Dušan 6. 2.Cr-1, 2.Cr-2, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s11 /
Hacin Nataša 5. 1.Bg, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
1.Bm-2, 1.Bm-1, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
1.Bh, SLO
namesto Lipovšek Lucija, SLO
s19

s19

s19
/

/

/
Jarc Stergar Maruša 5. 2.Cr-1, 2.Cr-2, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s11 /
Korošec Marjan 7. 1.Am-1, 1.Am-2, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /
Kulovec Marjetka 7. 1.Bm-1, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
2.Fs, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s07

s07
/

/
Maguša Zorica 4. 2.Mb-1, 2.Mb-2, OETp
namesto Arh Ana, OETp
uSLA /
Mencin Matej 3. 2.Fk, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
2.Ft, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
2.Fs, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s13

s13

s13
/

/

/
Radmilović Nuša 6. 3.A, PZModk
namesto Mord Bojan, PZModk
5.A, TIR
namesto Mord Bojan, TIR
sMT

sMT
/

/
Soderžnik Samo 8. 4.Ag, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
4.Am, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s21

s21
/

/
Stanovnik Matevž 4. 1.Nb-1, 1.Nb-2, PZB
namesto Bizjak Jurij, PZB
3.Nb, PZB
namesto Bizjak Jurij, PZB
s15

s15
/

/
Strah Nataša 7. 3.Bh, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
3.Bm, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
3.Bg, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
3.Bv, MAT
namesto Mat Novi Mat, MAT
s20

s20

s20

s20
/

/

/

/
Uršič Modrej Erika 6. 1.Es, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
1.Ev, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s07

s07
/

/
Zajc Boštjan 7. 3.A, ISZ
namesto Mord Bojan, ISZ
5.A, SIM
namesto Mord Bojan, SIM
sMT

sMT
/

/
8. 3.A, ISZp
namesto Mord Bojan, ISZp
5.A, SIMp
namesto Mord Bojan, SIMp
sMT

sMT
/

/
Zakotnik Maja 2. 1.Es, OSB (zaposlitev)
namesto Bizjak Jurij, OSB
s27 /
3. 1.Es, PZS (zaposlitev)
namesto Bizjak Jurij, PZS
s27 /
5. 1.Nb-1, 1.Nb-2, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
1.Nk, KOM
namesto Krajnc Katja, KOM
s27

s27
/

/
Zgonc Irena 6. 3.Cr, KOM
namesto Lipovšek Lucija, KOM
s27 /
Žarn Klemen 3. 2.Mb-1, 2.Mb-2, OETp
namesto Arh Ana, OETp
uSLA /
6. 1.Am-1, 1.Am-2, GOB
namesto Kordiš Nataša, GOB
s06 /