Osnovna šola Draga Bajca Vipava

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Kozorog Janja: 1, 2, 3 ura
  • Kodelja Pavlin Barbara: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Lavrenčič Kristina: 6, 7 ura
  • Čuk Živa: 6, 7 ura
  • Paternost Tjaša: 1, 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
4rV 5. Furlan Sara, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Vrhpolje /
5.b 3. Batagelj Petra, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
5rV 5. Furlan Sara, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Vrhpolje /
6.a 1. odpade
namesto Kozorog Janja, DSP
/ /
2. Batagelj Petra, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
6.b 2. Bevk Tina, NAR
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 10 /
4. Markočič Neli, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
7.a 1. Batagelj Petra, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
3. Bevk Tina, NAR
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 10 /
4. Bevk Tina, NAR
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 10 /
6. Premrl Lucija, IP-LS1
namesto Lavrenčič Kristina, IP-LS1
UČ. 29 /
7. Premrl Lucija, IP-LS1
namesto Lavrenčič Kristina, IP-LS1
UČ. 29 /
7.b 6. Premrl Lucija, IP-LS1
namesto Lavrenčič Kristina, IP-LS1
UČ. 29 /
7. Premrl Lucija, IP-LS1
namesto Lavrenčič Kristina, IP-LS1
UČ. 29 /
7.c 5. Pangerc Boža, MAT
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 7 /
6. Premrl Lucija, IP-LS1
namesto Čuk Živa, IP-LS1
UČ. 29 /
7. Premrl Lucija, IP-LS1
namesto Čuk Živa, IP-LS1
UČ. 29 /
8.b 1. Bevk Tina, BIO
namesto Kodelja Pavlin Barbara, BIO
UČ. 10 /
2. odpade
namesto Kozorog Janja, DSP
/ /
9.b 3. odpade
namesto Kozorog Janja, DSP
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Batagelj Petra 1. 7.a, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
2. 6.a, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
3. 5.b, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
Bevk Tina 1. 8.b, BIO
namesto Kodelja Pavlin Barbara, BIO
UČ. 10 /
2. 6.b, NAR
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 10 /
3. 7.a, NAR
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 10 /
4. 7.a, NAR
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 10 /
Furlan Sara 5. 5rV, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
4rV, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Vrhpolje

Vrhpolje
/

/
Markočič Neli 4. 6.b, ŠPO
namesto Paternost Tjaša, ŠPO
Telovadnica /
Pangerc Boža 5. 7.c, MAT
namesto Kodelja Pavlin Barbara, NAR
UČ. 7 /
Premrl Lucija 6. 7.c, IP-LS1
namesto Čuk Živa, IP-LS1
7.b, 7.a, IP-LS1
namesto Lavrenčič Kristina, IP-LS1
UČ. 29

UČ. 29
/

/
7. 7.c, IP-LS1
namesto Čuk Živa, IP-LS1
7.b, 7.a, IP-LS1
namesto Lavrenčič Kristina, IP-LS1
UČ. 29

UČ. 29
/

/