Osnovna šola Podčetrtek

Izberite datum: 

Opombe
0. URO: ID Računalniški krožek - ODPADE.


Odsotni učitelji

  • Zendzianowsky Matejka: 0, 2, 3, 11:50 - 12:40, 12:40 - 15:10 ura
  • Mastnak Renata: 07:30 - 08:15, 1, 2, 3, 4 ura
  • Antolin Ksenija: 1, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.B 1. Preininger Petra, MAT
namesto Mastnak Renata, MAT
RP1b /
2. Preininger Petra, MAT
namesto Mastnak Renata, MAT
RP1b /
3. Žlender Darja, ŠPO
namesto Mastnak Renata, ŠPO
TEL /
4. Poharc Katja, GUM
namesto Mastnak Renata, GUM
RP1b /
6.A 0. odpade
namesto Zendzianowsky Matejka, ISPZendzianowsk
/ /
7.A 0. odpade
namesto Zendzianowsky Matejka, ISPZendzianowsk
/ /
3. Sotošek Saša, NAR
namesto Antolin Ksenija, NAR
BIKE /
7.B 1. Dobravc Monika, NAR
namesto Antolin Ksenija, NAR
BIKE /
3. odpade
namesto Zendzianowsky Matejka, DSP
/ /
8.A 0. odpade
namesto Zendzianowsky Matejka, ISPZendzianowsk
/ /
5. Hunski Bernarda, BIO
namesto Antolin Ksenija, BIO
BIKE /
8.B 0. odpade
namesto Zendzianowsky Matejka, ISPZendzianowsk
/ /
9.A 2. Hunski Bernarda, MATmus
namesto Zendzianowsky Matejka, MATmus
LUM /
4. Mirt Petra, KEM
namesto Antolin Ksenija, KEM
BIKE /
9.B 2. Mirt Petra, MATmus
namesto Zendzianowsky Matejka, MATmus
LUM /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Dobravc Monika 1. 7.B, NAR
namesto Antolin Ksenija, NAR
BIKE /
Hrušovar Mira 11:50 - 12:40 Podaljšano bivanje 1,
namesto Zendzianowsky Matejka,
/ /
Hunski Bernarda 2. 9.A, MATmus
namesto Zendzianowsky Matejka, MATmus
LUM /
5. 8.A, BIO
namesto Antolin Ksenija, BIO
BIKE /
Ivačič David 12:40 - 13:55 Podaljšano bivanje 4,
namesto Zendzianowsky Matejka,
/ /
Krivec Uroš 13:55 - 14:45 Podaljšano bivanje 4,
namesto Zendzianowsky Matejka,
/ /
Mirt Petra 2. 9.B, MATmus
namesto Zendzianowsky Matejka, MATmus
LUM /
4. 9.A, KEM
namesto Antolin Ksenija, KEM
BIKE /
Poharc Katja 4. 1.B, GUM
namesto Mastnak Renata, GUM
RP1b /
Preininger Petra 7:30 - 8:15 Plesni vrtiljak iger ,
namesto Mastnak Renata,
RP1b /
1. 1.B, MAT
namesto Mastnak Renata, MAT
RP1b /
2. 1.B, MAT
namesto Mastnak Renata, MAT
RP1b /
Sotošek Saša 3. 7.A, NAR
namesto Antolin Ksenija, NAR
BIKE /
Žlender Darja 3. 1.B, ŠPO
namesto Mastnak Renata, ŠPO
TEL /