Osnovna šola Podčetrtek

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Kolar Saša: 06:00 - 07:25, 4p, 11:00 - 11:50, 11:50 - 12:40, 12:40 - 13:30 ura
  • Juričan Mihaela: 3, 6, 7 ura
  • Počivavšek Herta: 6:00 - 8:20 ura
  • Pihlar Borut: 0, 5, 7 ura
  • Skerbiš Anita: 1, 3, 4 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
3.B 4. odpade
namesto Skerbiš Anita, DSP
/ /
5.B 4p. Kolar Erna, ŠPO/N
namesto Kolar Saša, ŠPO/N
TEL/P /
7.A 0. odpade
namesto Pihlar Borut, IP-ŠZZ
/ /
6. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
7. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
7.B 6. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
7. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
8.A 5. Petauer Marjan, ŠPO
namesto Pihlar Borut, ŠPO
TEL /
6. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
7. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
8.B 5. Petauer Marjan, ŠPO
namesto Pihlar Borut, ŠPO
TEL /
6. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
7. odpade
namesto Juričan Mihaela, IP-TVZ
/ /
9.A 3. Hunski Bernarda, TJA
namesto Skerbiš Anita, TJA
SLO /
3. Hunski Bernarda, TJA
namesto Juričan Mihaela, TJA
GOS /
9.B 3. Hunski Bernarda, TJA
namesto Skerbiš Anita, TJA
SLO /
3. Hunski Bernarda, TJA
namesto Juričan Mihaela, TJA
GOS /
7. Jamnikar Mateja, IP-ŠSP
namesto Pihlar Borut, IP-ŠSP
TEL /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Dobravc Monika 6:00 - 8:20 Jutranje varstvo,
namesto Počivavšek Herta,
/ /
Hunski Bernarda 3. 9.A, 9.B, TJA
namesto Skerbiš Anita, TJA
9.B, 9.A, TJA
namesto Juričan Mihaela, TJA
SLO

GOS
/

/
Jamnikar Mateja 7. 9.B, IP-ŠSP
namesto Pihlar Borut, IP-ŠSP
TEL /
Kolar Erna 4p. 5.B, ŠPO/N
namesto Kolar Saša, ŠPO/N
TEL/P /
Petauer Marjan 5. 8.A, 8.B, ŠPO
namesto Pihlar Borut, ŠPO
TEL /
Pirman Suzana 11:00 - 11:50 Podaljšano bivanje 1P,
namesto Kolar Saša,
/ /
11:50 - 12:40 Podaljšano bivanje 2P,
namesto Kolar Saša,
/ /
12:40 - 13:30 Podaljšano bivanje 3P,
namesto Kolar Saša,
/ /
Špoljar Škrabl Anja 6:00 - 7:25 Jutranje varstvo P,
namesto Kolar Saša,
/ /