Šolski center Novo mesto - Srednja strojna šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Pečarič Helena: 8 ura
 • Tomc Andrej: 4 ura
 • Štravs Jernej: 1, 2, 3, 6, 7, 8 ura
 • Turk Maruša: 4, 5, 6, 8 ura
 • Mešiček Simona: 6 ura
 • Nograšek Marko: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Škrbina Izidor: 7, 8 ura
 • Bučar Klemen: 1, 2, 4, 5, 6, 7 ura
 • Molan Helena: 3, 6, 7, 8 ura
 • Vidic Anita: 8 ura
 • Okleščen Dušan: 1, 2, 3, 4 ura
 • Škrabec Boštjan: 4, 7, 8 ura
 • Pucihar Jože: 6 ura
 • Vene Tatjana: 6 ura
 • Kuzmijak Robert: 1, 2, 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. aM 6. Ban Sanja, MAT
namesto Štravs Jernej, THM
F2.1 /
7. Krajšek Souvan Julija, UME
namesto Štravs Jernej, THM
A3.8 /
1. aS 3. Brulc Jani, GEO
namesto Molan Helena, ANJ
F2.7 /
4. Brežnjak Alenka, OG
namesto Turk Maruša, FIZ
F2.10 /
1. bS 4. Pečarič Helena, SLO
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
FP.3 /
8. Brulc Jani, GEO (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, FIZ
F3.6 /
1. cSI 8. Železnik Alojz, MOP
namesto Molan Helena, ANJ
FP.3 /
1. cSM 8. Železnik Alojz, MOP
namesto Molan Helena, ANJ
FP.3 /
1. dS 7. Kruh Sebastjan, VZK
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F1.3 /
1. eSA 6. Rudman Robert, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F1.1 /
1. eSM 6. Rudman Robert, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F1.1 /
1. fSK 3. Duh Miha, DRU
namesto Štravs Jernej, TKP
F1.2 /
5. Šterbenc Ana, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F2.1 /
8. Štritof Šiško Petra, NAR
namesto Štravs Jernej, MOP
F2.10 /
1. fSO 3. Duh Miha, DRU
namesto Štravs Jernej, TKP
F1.2 /
5. Šterbenc Ana, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F2.1 /
8. Štritof Šiško Petra, NAR
namesto Štravs Jernej, MOP
F2.10 /
1. fSS 3. Duh Miha, DRU
namesto Štravs Jernej, TKP
F1.2 /
5. Šterbenc Ana, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F2.1 /
8. Štritof Šiško Petra, NAR
namesto Štravs Jernej, MOP
F2.10 /
1. TB 1. Tomažič Viljem, EESp
namesto Kuzmijak Robert, EESp
DS 30-3 /
2. Tomažič Viljem, EESp
namesto Kuzmijak Robert, EESp
DS 30-3 /
3. Tomažič Viljem, PAGp
namesto Kuzmijak Robert, PAGp
DS 30-3 /
4. Tomažič Viljem, PAGp
namesto Kuzmijak Robert, PAGp
DS 30-3 /
5. Tomažič Viljem, PMVp
namesto Kuzmijak Robert, PMVp
DS 30-3 /
6. Tomažič Viljem, PMVp
namesto Kuzmijak Robert, PMVp
DS 30-3 /
2. aK 8. Peterlin Matej, USN (zaposlitev)
namesto Vidic Anita, SLO
F2.7 /
2. aM 7. Jordan Gregor, ŠVZ
namesto Škrabec Boštjan, MES
TV2 /
2. aS 2. Jordan Gregor, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
TV1 /
6. Šmajdek Igor, DKE
namesto Turk Maruša, FIZ
MIC 38 /
2. bS 1. odpade
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
/ /
2. Jordan Gregor, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
TV2 /
6. Avsec Uroš, DKE
namesto Molan Helena, ANJ
F2.4 /
7. Avsec Uroš, DKE
namesto Molan Helena, ANJ
A1.3 /
8. Avsec Uroš, DKE (zaposlitev)
namesto Pečarič Helena, SLO
F1.4 /
2. eSI 1. Drašler Mihael, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
2. Drašler Mihael, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
3. Drašler Mihael, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
4. Drašler Mihael, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
5. Drašler Mihael, ELKp
namesto Nograšek Marko, ELKp
DS 29 /
2. gSA 1. Markelc Vida, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F1.2 /
5. Pečarič Helena, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
F2.10 /
2. gSK 1. Markelc Vida, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F1.2 /
5. Pečarič Helena, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
F2.10 /
2. gSM 1. Markelc Vida, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F1.2 /
5. Pečarič Helena, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
F2.10 /
2. gSO 1. Markelc Vida, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F1.2 /
5. Pečarič Helena, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
F2.10 /
2. TA 3. Vene Tatjana, POR
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
MIC 36 /
6. odpade
namesto Vene Tatjana, POR
/ /
7. Drašler Mihael, RPT (zaposlitev)
namesto Škrbina Izidor, RPT
CNC /
8. Drašler Mihael, RPT (zaposlitev)
namesto Škrbina Izidor, RPT
CNC /
2. TB 1. Šteblaj Ivo, DNM
namesto Štravs Jernej, EKO
CP.3 /
2. Slapničar Katarina, ANJ
namesto Štravs Jernej, EKO
CP.3 /
3. aM 6. Badjuk Kunaver Vesna, PSH
namesto Mešiček Simona, SLO
F2.7 /
8. Rikić Sandra, ELS (zaposlitev)
namesto Škrabec Boštjan, MES
F1.5 /
3. bS 4. Badjuk Kunaver Vesna, PSH
namesto Tomc Andrej, SME
FP.1 /
3. cS 4. Radošević Sanja, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F2.5 /
4. aM 4. Pucihar Jože, REG
namesto Škrabec Boštjan, IPS
F1.3 /
6. Markelc Vida, MAT
namesto Pucihar Jože, REG
F1.3 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Avsec Uroš 6. 2. bS, DKE
namesto Molan Helena, ANJ
F2.4 /
7. 2. bS, DKE
namesto Molan Helena, ANJ
A1.3 /
8. 2. bS, DKE (zaposlitev)
namesto Pečarič Helena, SLO
F1.4 /
Badjuk Kunaver Vesna 4. 3. bS, PSH
namesto Tomc Andrej, SME
FP.1 /
6. 3. aM, PSH
namesto Mešiček Simona, SLO
F2.7 /
Ban Sanja 6. 1. aM, MAT
namesto Štravs Jernej, THM
F2.1 /
Brežnjak Alenka 4. 1. aS, OG
namesto Turk Maruša, FIZ
F2.10 /
Brulc Jani 3. 1. aS, GEO
namesto Molan Helena, ANJ
F2.7 /
8. 1. bS, GEO (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, FIZ
F3.6 /
Drašler Mihael 1. 2. eSI, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
2. 2. eSI, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
3. 2. eSI, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
4. 2. eSI, SINp
namesto Nograšek Marko, SINp
DS 29 /
5. 2. eSI, ELKp
namesto Nograšek Marko, ELKp
DS 29 /
7. 2. TA, RPT (zaposlitev)
namesto Škrbina Izidor, RPT
CNC /
8. 2. TA, RPT (zaposlitev)
namesto Škrbina Izidor, RPT
CNC /
Duh Miha 3. 1. fSK, DRU
namesto Štravs Jernej, TKP
1. fSS, DRU
namesto Štravs Jernej, TKP
1. fSO, DRU
namesto Štravs Jernej, TKP
F1.2

F1.2

F1.2
/

/

/
Jordan Gregor 2. 2. aS, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
2. bS, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
TV1

TV2
/

/
7. 2. aM, ŠVZ
namesto Škrabec Boštjan, MES
TV2 /
Krajšek Souvan Julija 7. 1. aM, UME
namesto Štravs Jernej, THM
A3.8 /
Kruh Sebastjan 7. 1. dS, VZK
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F1.3 /
Markelc Vida 1. 2. gSA, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
2. gSO, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
2. gSM, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
2. gSK, MAT
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F1.2

F1.2

F1.2

F1.2
/

/

/

/
6. 4. aM, MAT
namesto Pucihar Jože, REG
F1.3 /
Pečarič Helena 4. 1. bS, SLO
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
FP.3 /
5. 2. gSA, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
2. gSO, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
2. gSM, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
2. gSK, RU (zaposlitev)
namesto Turk Maruša, NAR
F2.10

F2.10

F2.10

F2.10
/

/

/

/
Peterlin Matej 8. 2. aK, USN (zaposlitev)
namesto Vidic Anita, SLO
F2.7 /
Pucihar Jože 4. 4. aM, REG
namesto Škrabec Boštjan, IPS
F1.3 /
Radošević Sanja 4. 3. cS, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
F2.5 /
Rikić Sandra 8. 3. aM, ELS (zaposlitev)
namesto Škrabec Boštjan, MES
F1.5 /
Rudman Robert 6. 1. eSA, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
1. eSM, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F1.1

F1.1
/

/
Slapničar Katarina 2. 2. TB, ANJ
namesto Štravs Jernej, EKO
CP.3 /
Šmajdek Igor 6. 2. aS, DKE
namesto Turk Maruša, FIZ
MIC 38 /
Šteblaj Ivo 1. 2. TB, DNM
namesto Štravs Jernej, EKO
CP.3 /
Šterbenc Ana 5. 1. fSK, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
1. fSO, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
1. fSS, MAT
namesto Bučar Klemen, ŠVZ
F2.1

F2.1

F2.1
/

/

/
Štritof Šiško Petra 8. 1. fSK, NAR
namesto Štravs Jernej, MOP
1. fSS, NAR
namesto Štravs Jernej, MOP
1. fSO, NAR
namesto Štravs Jernej, MOP
F2.10

F2.10

F2.10
/

/

/
Tomažič Viljem 1. 1. TB, EESp
namesto Kuzmijak Robert, EESp
DS 30-3 /
2. 1. TB, 1. TB, EESp
namesto Kuzmijak Robert, EESp
DS 30-3 /
3. 1. TB, PAGp
namesto Kuzmijak Robert, PAGp
DS 30-3 /
4. 1. TB, 1. TB, PAGp
namesto Kuzmijak Robert, PAGp
DS 30-3 /
5. 1. TB, PMVp
namesto Kuzmijak Robert, PMVp
DS 30-3 /
6. 1. TB, PMVp
namesto Kuzmijak Robert, PMVp
DS 30-3 /
Vene Tatjana 3. 2. TA, POR
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
MIC 36 /
Železnik Alojz 8. 1. cSI, MOP
namesto Molan Helena, ANJ
1. cSM, MOP
namesto Molan Helena, ANJ
FP.3

FP.3
/

/