Šolski center Novo mesto - Srednja strojna šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Rapuš Gregor: 5 ura
  • Peterlin Matej: 1, 2, 7, 8 ura
  • Okleščen Dušan: 1, 3, 4 ura
  • Štritof Šiško Petra: 5 ura
  • Ban Sanja: 5, 6 ura
  • Kruh Sebastjan: 1, 5, 6 ura
  • Slapničar Katarina: 1, 3, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. dS 1. Železnik Alojz, TKP
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
216 /
6. Smolič Matej, OMV
namesto Slapničar Katarina, ANJ
108 /
1. eSI 1. Rudman Robert, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
1. eSK 1. Rudman Robert, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
1. gSM 5. Rudman Robert, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
1. gSO 5. Rudman Robert, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
1. gSS 5. Rudman Robert, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
2. aK 5. Brežnjak Alenka, SSE
namesto Štritof Šiško Petra, NAR
108 /
2. dS 3. Eršte Andreja, NAR
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
2. fSO 1. Povše Slavko, VAR (zaposlitev)
namesto Peterlin Matej, VAR
107 /
2. Povše Slavko, VAR (zaposlitev)
namesto Peterlin Matej, VAR
105 /
2. gSO 1. Vene Tatjana, OIP
namesto Kruh Sebastjan, TKP
106 /
5. Radošević Sanja, ANJ
namesto Kruh Sebastjan, OOM
106 /
2. gSS 1. Vene Tatjana, OIP
namesto Kruh Sebastjan, TKP
106 /
5. Radošević Sanja, ANJ
namesto Rapuš Gregor, FTK
106 /
6. Šmajdek Igor, SPA (zaposlitev)
namesto Kruh Sebastjan, SPA
107 /
3. fSI 4. Colarič Petra, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
106 /
3. fSK 4. Colarič Petra, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
106 /
3. fSO 4. Colarič Petra, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
106 /
4. aS 3. Zalar Marko, ŠVZ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
TV1 /
5. Vidic Anita, SLO
namesto Ban Sanja, MAT
213 /
4. bS 7. Tomc Andrej, NKO
namesto Peterlin Matej, NPP
107 /
8. odpade
namesto Peterlin Matej, NPP
/ /
4. cS 6. Pečarič Helena, SLO
namesto Ban Sanja, MAT
106 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Brežnjak Alenka 5. 2. aK, SSE
namesto Štritof Šiško Petra, NAR
108 /
Colarič Petra 4. 3. fSO, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
3. fSI, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
3. fSK, ANJ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
106

106

106
/

/

/
Eršte Andreja 3. 2. dS, NAR
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2 /
Pečarič Helena 6. 4. cS, SLO
namesto Ban Sanja, MAT
106 /
Povše Slavko 1. 2. fSO, VAR (zaposlitev)
namesto Peterlin Matej, VAR
107 /
2. 2. fSO, VAR (zaposlitev)
namesto Peterlin Matej, VAR
105 /
Radošević Sanja 5. 2. gSO, ANJ
namesto Kruh Sebastjan, OOM
2. gSS, ANJ
namesto Rapuš Gregor, FTK
106

106
/

/
Rudman Robert 1. 1. eSK, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
1. eSI, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2

RZ2
/

/
5. 1. gSO, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
1. gSS, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
1. gSM, MAT
namesto Slapničar Katarina, ANJ
RZ2

RZ2

RZ2
/

/

/
Smolič Matej 6. 1. dS, OMV
namesto Slapničar Katarina, ANJ
108 /
Šmajdek Igor 6. 2. gSS, SPA (zaposlitev)
namesto Kruh Sebastjan, SPA
107 /
Tomc Andrej 7. 4. bS, NKO
namesto Peterlin Matej, NPP
107 /
Vene Tatjana 1. 2. gSS, OIP
namesto Kruh Sebastjan, TKP
2. gSO, OIP
namesto Kruh Sebastjan, TKP
106

106
/

/
Vidic Anita 5. 4. aS, SLO
namesto Ban Sanja, MAT
213 /
Zalar Marko 3. 4. aS, ŠVZ
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
TV1 /
Železnik Alojz 1. 1. dS, TKP
namesto Okleščen Dušan, ŠVZ
216 /