Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Kržič Karin: 3, 4, 12:00 - 15:00 ura
 • Pajntar Maja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Gorenc Maša: 08:20 - 09:05, 2, 3, 4, 5, 6 ura
 • Želimorski Luka: 0, 3, 5, 6, 13:40 - 14:30 ura
 • Smolej Tadeja: 3, 4, 5 ura
 • Šenk Urša: 2, 3, 5, 6 ura
 • Oblak Damjana: 2, 4, 5 ura
 • Tomažič Eva: 1, 7:15 - 8:15 ura
 • Teran Irena: 12:50 - 16:30 ura
 • Longer Andreja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Korenjak Ana: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Peklaj Maruša: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Sedlar Medeja: 1, 2, 4 ura
 • Nahtigal Nastja: 3 ura
 • Hafner Bajželj Saša: 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 2. Jakopič Anja, N1A
namesto Peklaj Maruša, N1A
1a /
1. B 3. Zalar Živa, N1A
namesto Peklaj Maruša, N1A
1b /
2. C 4. odpade
namesto Hafner Bajželj Saša, DSP
/ /
3. A 5. Logar Tatjana, TJA
namesto Peklaj Maruša, TJA
3c /
3. B 4. Kastelic Vesna, TJA
namesto Peklaj Maruša, TJA
3b /
3. C 1. odpade
namesto Tomažič Eva, ISP TOM
/ /
4. A 1. Ristič Milena, ŠPO
namesto Sedlar Medeja, ŠPO
sd2 /
2. odpade
namesto Hafner Bajželj Saša, DSP
/ /
4. B 2. Hožič Lidija, ŠPO
namesto Sedlar Medeja, ŠPO
tel /
4. C 1. Mrežar Manca, TJA
namesto Peklaj Maruša, TJA
4c /
2. Lajevec Jasna, SLJ
namesto Oblak Damjana, SLJ
4c /
4. Tomažič Eva, MAT
namesto Oblak Damjana, MAT
4c /
5. Mrežar Manca, ODS
namesto Oblak Damjana, ODS
4c /
5. B 6. odpade
namesto Želimorski Luka, ŠPO
/ /
6. A 4. Vodnik Luka, MAT
namesto Smolej Tadeja, MAT
mat /
5. Grabnar Jan, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd1 /
6. B 3. Vodnik Luka, MAT
namesto Smolej Tadeja, MAT
mat /
3. odpade
namesto Hafner Bajželj Saša, DSP
/ /
5. Perko Manca, GOS
namesto Longer Andreja, GOS
gos /
6. C 4. Mrežar Manca, TJA
namesto Korenjak Ana, TJA
tj2 /
5. Grabnar Jan, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd1 /
5. Bogataj Katarina, ŠPO
namesto Želimorski Luka, ŠPO
tel /
7. A 5. Kavčič Nada, TJA
namesto Pajntar Maja, TJA
tj1 /
6. Štepec Blanka, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd3 /
7. B 1. Mejač Luka, TJA
namesto Pajntar Maja, TJA
tj1 /
2. Mejač Luka, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd1 /
3. Hožič Lidija, SLJ
namesto Šenk Urša, SLJ
slj /
7. C 1. Smolej Tadeja, TJA
namesto Korenjak Ana, TJA
tj2 /
2. Kobale Polonca, SLJ
namesto Šenk Urša, SLJ
matslj /
5. Vodnik Luka, NAR
namesto Smolej Tadeja, NAR
narbi /
8. A 0. odpade
namesto Želimorski Luka, IP-ŠZZ
/ /
2. odpade
namesto Pajntar Maja, DSP
/ /
3. Zupančič Anja, TJAm
namesto Pajntar Maja, TJAm
tj1 /
3. Jocif Terčon Bogdana, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
4. Ančimer Aljaž Katarina, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd3 /
8. B 0. odpade
namesto Želimorski Luka, IP-ŠZZ
/ /
1. Prevec Katja, KIZ
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
3. Zupančič Anja, TJAm
namesto Pajntar Maja, TJAm
tj1 /
5. odpade
namesto Hafner Bajželj Saša, DSP
/ /
5. Zupančič Anja, SLJm
namesto Šenk Urša, SLJm
slj /
8. C 0. odpade
namesto Želimorski Luka, IP-ŠZZ
/ /
2. Golob Anton, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
3. Jocif Terčon Bogdana, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
4. Golob Anton, ŠPO
namesto Sedlar Medeja, ŠPO
sd1 /
9. A 3. Kavčič Nada, BIO
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
4. Kobale Polonca, TJAm
namesto Pajntar Maja, TJAm
tj1 /
5. Zmrzlikar Ivana, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
9. B 2. Prevec Katja, KIZ
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
3. Rihtaršič Zdravka, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
tel /
3. Prezelj Boštjan, ŠPO
namesto Želimorski Luka, ŠPO
sd3 /
5. Zmrzlikar Ivana, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
9. C 3. Rihtaršič Zdravka, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
tel /
3. Prezelj Boštjan, ŠPO
namesto Želimorski Luka, ŠPO
sd3 /
4. Štepec Blanka, ODS
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
6. odpade
namesto Šenk Urša, SLJm
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Ančimer Aljaž Katarina 4. 8. A, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd3 /
Bogataj Katarina 5. 6. C, ŠPO
namesto Želimorski Luka, ŠPO
tel /
13:40 - 14:30 Gibanje-RAP-2.A (ŽEL),
namesto Želimorski Luka,
sd1 /
Borovnica Marjana 7:15 - 8:15 Jutranje varstvo 3,
namesto Tomažič Eva,
/ /
Golob Anton 2. 8. C, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
4. 8. C, ŠPO
namesto Sedlar Medeja, ŠPO
sd1 /
Grabnar Jan 5. 6. A, 6. C, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd1 /
Hožič Lidija 2. 4. B, ŠPO
namesto Sedlar Medeja, ŠPO
tel /
3. 7. B, SLJ
namesto Šenk Urša, SLJ
slj /
Jakopič Anja 2. 1. A, N1A
namesto Peklaj Maruša, N1A
1a /
Jelovčan Manca 12:00 - 15:00 2.c,
namesto Kržič Karin,
/ /
Jocif Terčon Bogdana 3. 8. A, 8. C, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
Kastelic Vesna 4. 3. B, TJA
namesto Peklaj Maruša, TJA
3b /
Kavčič Nada 3. 9. A, BIO
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
5. 7. A, TJA
namesto Pajntar Maja, TJA
tj1 /
Kobale Polonca 2. 7. C, SLJ
namesto Šenk Urša, SLJ
matslj /
4. 9. A, TJAm
namesto Pajntar Maja, TJAm
tj1 /
Koželj Anja 8:20 - 9:05 ŠPO-3C-DOD,
namesto Gorenc Maša,
sd3 /
Lajevec Jasna 2. 4. C, SLJ
namesto Oblak Damjana, SLJ
4c /
Logar Tatjana 5. 3. A, TJA
namesto Peklaj Maruša, TJA
3c /
Mejač Luka 1. 7. B, TJA
namesto Pajntar Maja, TJA
tj1 /
2. 7. B, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd1 /
Mrežar Manca 1. 4. C, TJA
namesto Peklaj Maruša, TJA
4c /
4. 6. C, TJA
namesto Korenjak Ana, TJA
tj2 /
5. 4. C, ODS
namesto Oblak Damjana, ODS
4c /
Perko Manca 5. 6. B, GOS
namesto Longer Andreja, GOS
gos /
Prevec Katja 1. 8. B, KIZ
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
2. 9. B, KIZ
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
Prezelj Boštjan 3. 9. C, 9. B, ŠPO
namesto Želimorski Luka, ŠPO
sd3 /
Rihtaršič Zdravka 3. 9. B, 9. C, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
tel /
Ristič Milena 1. 4. A, ŠPO
namesto Sedlar Medeja, ŠPO
sd2 /
Smolej Tadeja 1. 7. C, TJA
namesto Korenjak Ana, TJA
tj2 /
Štepec Blanka 4. 9. C, ODS
namesto Longer Andreja, BIO
narbi /
6. 7. A, ŠPO
namesto Gorenc Maša, ŠPO
sd3 /
Tomažič Eva 4. 4. C, MAT
namesto Oblak Damjana, MAT
4c /
Vodan Lea 3.
namesto Kržič Karin, ŠPO
gal /
4.
namesto Kržič Karin, GUM
1c /
Vodnik Luka 3. 6. B, MAT
namesto Smolej Tadeja, MAT
mat /
4. 6. A, MAT
namesto Smolej Tadeja, MAT
mat /
5. 7. C, NAR
namesto Smolej Tadeja, NAR
narbi /
12:50 - 16:30 4.a in 4.c,
namesto Teran Irena,
/ /
Zalar Živa 3. 1. B, N1A
namesto Peklaj Maruša, N1A
1b /
Zmrzlikar Ivana 5. 9. A, 9. B, TJAm
namesto Korenjak Ana, TJAm
tj2 /
Zupančič Anja 3. 8. A, 8. B, TJAm
namesto Pajntar Maja, TJAm
tj1 /
5. 8. B, SLJm
namesto Šenk Urša, SLJm
slj /