Osnovna šola Jožeta Moškriča Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Istenič Dizdarević Sonja: 1 ura
  • Mattersdorfer Sabina: 4 ura
  • Vodušek Blažka: 1, 2p, 3 ura
  • Stošič Ana: 7:10 - 8:10 ura
  • Lisec Danijel: 0, 1, 2p, 3, 4 ura
  • Zrimšek Vrečar Andreja: 0, 1, 2p, 3mp, 3, 4, 6, 7 ura
  • Jug Maja: 0, 1, 2mr, 2r, 3, 4 ura
  • Jordan Fleten Barbara: 2p ura
  • Šober Novak Nataša: 12:00 - 15:45 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.a 0. Podobnikar Nuša, DDP
namesto Jug Maja, DDP
P_04 /
1. Kuntner Monika, ŠPO
namesto Jug Maja, ŠPO
MT /
2mr. Podobnikar Nuša, Malica
namesto Jug Maja, Malica
P_04 /
2r. Kuntner Monika, SLJ
namesto Jug Maja, SLJ
P_04 /
3. Kuntner Monika, SLJ
namesto Jug Maja, SLJ
P_04 /
4. Kuntner Monika, MAT
namesto Jug Maja, MAT
P_04 /
6.a 0. odpade
namesto Lisec Danijel, DDP_TJAl
/ /
1. Sever Tadeja Helena, GEO
namesto Istenič Dizdarević Sonja, GEO
U_305 /
4. Dovč Kristina Dea, TJAus
namesto Lisec Danijel, TJAus
U_203 /
6.b 0. odpade
namesto Lisec Danijel, DDP_TJAl
/ /
2p. odpade
namesto Jordan Fleten Barbara, DSP
/ /
3. Benčan Viktor, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /
7.a 0. odpade
namesto Lisec Danijel, DDP_TJAl
/ /
0. odpade
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, DSP
/ /
1. Kenda Metka, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
2p. Kenda Metka, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
3mp. Mežnar Nejc, Malica
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, Malica
U_310 /
4. Ristova Petrova Vesna, LUM
namesto Mattersdorfer Sabina, LUM
U_403 /
7.b 0. odpade
namesto Lisec Danijel, DDP_TJAl
/ /
3. Kenda Metka, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
4. Kenda Metka, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
8.a 6. Kenda Metka, IP-POK
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP-POK
U_309 /
7. Kenda Metka, IP-POK
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP-POK
U_309 /
9.b 1. Dovč Kristina Dea, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /
2p. Sever Tadeja Helena, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /
6. Kenda Metka, IP - KEŽ
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP - KEŽ
U_309 /
7. Kenda Metka, IP - KEŽ
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP - KEŽ
U_309 /
9.c 2p. Sever Tadeja Helena, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Benčan Viktor 3. 6.b, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /
Dovč Kristina Dea 1. 9.b, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /
4. 6.a, TJAus
namesto Lisec Danijel, TJAus
U_203 /
Kenda Metka 1. 7.a, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
2p. 7.a, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
3. 7.b, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
4. 7.b, NAR
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, NAR
U_309 /
6. 8.a, IP-POK
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP-POK
9.b, IP - KEŽ
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP - KEŽ
U_309

U_309
/

/
7. 8.a, IP-POK
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP-POK
9.b, IP - KEŽ
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, IP - KEŽ
U_309

U_309
/

/
Kuntner Monika 1. 1.a, ŠPO
namesto Jug Maja, ŠPO
MT /
2r. 1.a, SLJ
namesto Jug Maja, SLJ
P_04 /
3. 1.a, SLJ
namesto Jug Maja, SLJ
P_04 /
4. 1.a, MAT
namesto Jug Maja, MAT
P_04 /
12:00 - 12:50 Skupina 3. b,
namesto Šober Novak Nataša,
/ /
Magajna Klemen 15:20 - 15:45 Skupina 3. b,
namesto Šober Novak Nataša,
/ /
Mežnar Nejc 3mp. 7.a, Malica
namesto Zrimšek Vrečar Andreja, Malica
U_310 /
Podobnikar Nuša 0. 1.a, DDP
namesto Jug Maja, DDP
P_04 /
2mr. 1.a, Malica
namesto Jug Maja, Malica
P_04 /
12:50 - 15:20 Skupina 3. b,
namesto Šober Novak Nataša,
/ /
Ristova Petrova Vesna 4. 7.a, 7.a, LUM
namesto Mattersdorfer Sabina, LUM
U_403 /
Sever Tadeja Helena 1. 6.a, GEO
namesto Istenič Dizdarević Sonja, GEO
U_305 /
2p. 9.b, 9.c, TJA
namesto Lisec Danijel, TJA
U_203 /
Šober Novak Nataša 7:10 - 8:10 JV 3ab,
namesto Stošič Ana,
/ /