Šolski center Novo mesto - Srednja elektro šola in tehniška gimnazija

Izberite datum: 

Opombe
SPREMEMBA UČILNIC:

2. uro: iz uč. N2 v uč. 229
3. uro: iz uč. N2 v uč. 233
7. uro: iz uč. N2 v uč. 125
8. uro: iz uč. N2 v uč. D21


Odsotni učitelji

  • Valantič Smiljana: 1, 4, 5, 6, 7 ura
  • Rožič Matej: 1, 3, 4, 5, 8 ura
  • Jerič Tanja: 1, 3, 4, 6, 7, 8 ura
  • Stepanovska Gordana: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Mahnič Renato: 1, 2 ura
  • Udovč Magdalena: 2, 3, 6, 7, 8 ura
  • Marjanović Darja: 4, 5, 8 ura
  • Dolinar Vesna: 1, 3, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
E1A 1. Marič Maja, KEM
namesto Jerič Tanja, ITK
224 /
E1B 8. Čurk Vesna, UME (zaposlitev)
namesto Marjanović Darja, ANG
318C /
E1TA 5. Frice Lea, MAT
namesto Rožič Matej, FIZ
125 /
E3C 3. Jaklič Bojan, ŠVZ
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
TV9 /
E4A 7. Redek Uroš, EMP (zaposlitev)
namesto Valantič Smiljana, SOC
320 /
ER2T 1. Nosan Uroš, RAP
namesto Mahnič Renato, PRG
233 /
2. Nosan Uroš, RAP-v
namesto Mahnič Renato, PRG-v
233 /
R1A 7. Jaklič Bojan, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
TV8 /
8. Jaklič Bojan, ŠVZ
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
TV7 /
R1B 3. Božić Mile, VPO-v (zaposlitev)
namesto Jerič Tanja, ITK-v
224 /
4. Božić Mile, VPO-v (zaposlitev)
namesto Jerič Tanja, ITK-v
224 /
R1TA 1. odpade
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
/ /
2. Ferbežar Tomaž, VOS
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
3. Erenda Danijela, OMT
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
R2A 6. Tomc Breda, UMK
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
R2B 4. Mohar Rosa, ZGO
namesto Rožič Matej, FIZ
125 /
6. Vovko Simon, UPN
namesto Jerič Tanja, UIKTP
309 /
7. odpade
namesto Jerič Tanja, UIKTP-v
/ /
8. odpade
namesto Jerič Tanja, UIKTP-v
/ /
R3B 1. odpade
namesto Rožič Matej, FIZ
/ /
2. Erenda Danijela, NSA
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
R4A 1. Jožef Beg Jožica, SLO
namesto Valantič Smiljana, SOC
320 /
R4B 6. Odlazek Špela, ANG
namesto Valantič Smiljana, SOC
320 /
7. Vovko Simon, NSA
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
8. odpade
namesto Udovč Magdalena, SLO
/ /
T1A 3. Mavrič Klenovšek Valentina, BIO
namesto Rožič Matej, FIZ
125 /
4. odpade
namesto Marjanović Darja, FRA2
/ Malica
T1B 4. Odlazek Špela, ANG1
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
5. Medic Vinko, MAT
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
T2A 5. Strugar Diana, NEM2
namesto Marjanović Darja, ANG1
318 /
T2B 3. Einsiedler Sebastijan, PSI
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
5. Pogačnik Marjana, ANG1
namesto Valantič Smiljana, ZGO
320 /
T3C 4. odpade
namesto Valantič Smiljana, SOC
/ Malica
T4A 6. Simončič Tomič Mateja, ANG1
namesto Stepanovska Gordana, SLO
15A /
7. Tomić Ivica, FIZ
namesto Stepanovska Gordana, SLO
15A /
T4B 8. Pogačnik Marjana, ANG1
namesto Rožič Matej, FIZ
15A /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Božić Mile 3. R1B, VPO-v (zaposlitev)
namesto Jerič Tanja, ITK-v
224 /
4. R1B, VPO-v (zaposlitev)
namesto Jerič Tanja, ITK-v
224 /
Čurk Vesna 8. E1B, UME (zaposlitev)
namesto Marjanović Darja, ANG
318C /
Einsiedler Sebastijan 3. T2B, PSI
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
Erenda Danijela 2. R3B, NSA
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
3. R1TA, OMT
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
Ferbežar Tomaž 2. R1TA, VOS
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
Frice Lea 5. E1TA, MAT
namesto Rožič Matej, FIZ
125 /
Jaklič Bojan 3. E3C, ŠVZ
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
TV9 /
7. R1A, ŠVZ (zaposlitev)
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
TV8 /
8. R1A, ŠVZ
namesto Dolinar Vesna, ŠVZ
TV7 /
Jožef Beg Jožica 1. R4A, SLO
namesto Valantič Smiljana, SOC
320 /
Marič Maja 1. E1A, KEM
namesto Jerič Tanja, ITK
224 /
Mavrič Klenovšek Valentina 3. T1A, BIO
namesto Rožič Matej, FIZ
125 /
Medic Vinko 5. T1B, MAT
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
Mohar Rosa 4. R2B, ZGO
namesto Rožič Matej, FIZ
125 /
Nosan Uroš 1. ER2T, RAP
namesto Mahnič Renato, PRG
233 /
2. ER2T, RAP-v
namesto Mahnič Renato, PRG-v
233 /
Odlazek Špela 4. T1B, ANG1
namesto Stepanovska Gordana, SLO
305 /
6. R4B, ANG
namesto Valantič Smiljana, SOC
320 /
Pogačnik Marjana 5. T2B, ANG1
namesto Valantič Smiljana, ZGO
320 /
8. T4B, ANG1
namesto Rožič Matej, FIZ
15A /
Redek Uroš 7. E4A, EMP (zaposlitev)
namesto Valantič Smiljana, SOC
320 /
Simončič Tomič Mateja 6. T4A, ANG1
namesto Stepanovska Gordana, SLO
15A /
Strugar Diana 5. T2A, NEM2
namesto Marjanović Darja, ANG1
318 /
Tomc Breda 6. R2A, UMK
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /
Tomić Ivica 7. T4A, FIZ
namesto Stepanovska Gordana, SLO
15A /
Vovko Simon 6. R2B, UPN
namesto Jerič Tanja, UIKTP
309 /
7. R4B, NSA
namesto Udovč Magdalena, SLO
307 /