Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Ljubljana

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Strmšek Marija Mojca: 5 ura
  • Petrič Alenka: 06:20 - 08:20, 5 ura
  • Perhaj Barbara: 1, 2 ura
  • Krajnc Anže: 2, 3, 4, 7:20 - 8:20, 12:50 - 15:20 ura
  • Skala Nataša: 4 ura
  • Tratnik Rupar Marija: 1 ura
  • Zakrajšek Rok: 2 ura
  • Morano Alina: 2, 3, 5 ura
  • Krajnčan Jakob: 2, 3, 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 2. Plevnik Alenka, SPO
namesto Krajnc Anže, SPO
12 /
3. Plevnik Alenka, SPO
namesto Krajnc Anže, SPO
12 /
4. Plevnik Alenka, ŠPO
namesto Krajnc Anže, ŠPO
TV-M /
3. A 2. Repovž Branislava, MAT
namesto Morano Alina, TJA
9 /
3. B 2. Butkovec Vesna, ŠPO
namesto Zakrajšek Rok, ŠPO
TV-V /
5. Butkovec Vesna, MAT
namesto Morano Alina, TJA
7 /
4. A 4. Vaupotič Marjeta, ŠPO
namesto Skala Nataša, ŠPO
TV-V /
4. B 5. odpade
namesto Krajnčan Jakob, DSP
/ /
5. A 1. Jalšovec Anja Valerija, GUM
namesto Tratnik Rupar Marija, GUM
6 /
5. B 3. Škof Cvetka, MAT
namesto Morano Alina, TJA
4 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Butkovec Vesna 2.
namesto Zakrajšek Rok, ŠPO
TV-V /
5. 3. B, MAT
namesto Morano Alina, TJA
7 /
Jalšovec Anja Valerija 1. 5. A, GUM
namesto Tratnik Rupar Marija, GUM
6 /
Mehle Špela 7:30 - 8:20 JV1 6:20,
namesto Petrič Alenka,
/ /
Perovšek Nada 12:50 - 15:20 PB5,
namesto Krajnc Anže,
/ /
Plevnik Alenka 2.
namesto Krajnc Anže, SPO
12 /
3.
namesto Krajnc Anže, SPO
12 /
4.
namesto Krajnc Anže, ŠPO
TV-M /
Preložnik Jerneja 2.
namesto Perhaj Barbara, ŠPO
TV-M /
Repovž Branislava 2. 3. A, MAT
namesto Morano Alina, TJA
9 /
Škof Cvetka 7:20 - 8:20 JV3 7:20,
namesto Krajnc Anže,
/ /
3. 5. B, MAT
namesto Morano Alina, TJA
4 /
Ucman Polona 1.
namesto Perhaj Barbara, ŠPO
TV-M /
Vaupotič Marjeta 4. 4. A, ŠPO
namesto Skala Nataša, ŠPO
TV-V /