Osnovna šola Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Fabjančič Neda: 11:40 - 14:15 ura
  • Meden Samo: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Korošec Nika: 14:15 - 15:00, 14:15 - 15:00 ura
  • Kastelic Peter: 6, 7 ura
  • Štefančič Anemarija: 4 ura
  • Klobučar Frančiška: 14:15 - 15:50, 12:30 - 15:50, 15:00 - 15:50 ura
  • Krebelj Simona: 1, 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
6.a 1. Škerjanc Ingrid, MAT
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
4. Menger Helena, TJA
namesto Štefančič Anemarija, GUM
AN /
6.b 3. Štavar Suzana, GEO
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
4. Nemanič Jaka, GOS
namesto Meden Samo, TIT
THV /
5. Nemanič Jaka, GOS
namesto Meden Samo, TIT
GOS /
7.a 6. odpade
namesto Kastelic Peter, IP-ŠSP
/ /
7. odpade
namesto Kastelic Peter, IP-ŠSP
/ /
7.b 3. Turk Mateja, ZGO
namesto Meden Samo, TIT
THV /
6. odpade
namesto Kastelic Peter, IP-ŠSP
/ /
7. odpade
namesto Kastelic Peter, IP-ŠSP
/ /
8.a 4. Rebec Daša, ZGO
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
8.b 2. Castellani Kristian, KEM
namesto Meden Samo, TIT
AN /
5. Turk Mateja, ZGO
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
6. odpade
namesto Krebelj Simona, DSP
/ /
9.b 1. Castellani Kristian, KEM
namesto Meden Samo, FIZ
FI /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bernetič Suzana 3.
namesto Fabjančič Neda, GUM
1B /
4.
namesto Fabjančič Neda, ŠPO
ŠV3 /
Castellani Kristian 1. 9.b, KEM
namesto Meden Samo, FIZ
FI /
2. 8.b, KEM
namesto Meden Samo, TIT
AN /
Generali Ksenija 14:15 - 15:00 PB 2.b, PB 2.a,
namesto Korošec Nika,
/ /
Kocjančič Tea 12:30 - 14:15 PB 3.b,
namesto Klobučar Frančiška,
/ /
Lukač Andrejka 11:40 - 14:15 PB 2.a,
namesto Fabjančič Neda,
/ /
Menger Helena 4. 6.a, TJA
namesto Štefančič Anemarija, GUM
AN /
Nemanič Jaka 4. 6.b, GOS
namesto Meden Samo, TIT
THV /
5. 6.b, GOS
namesto Meden Samo, TIT
GOS /
Rebec Daša 4. 8.a, ZGO
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
Stepančič Monika 14:15 - 15:50 PB 3.b, PB 3.a,
namesto Klobučar Frančiška,
/ /
15:00 - 15:50 PB 4.r,
namesto Klobučar Frančiška,
/ /
Škerjanc Ingrid 1. 6.a, MAT
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
Štavar Suzana 3. 6.b, GEO
namesto Krebelj Simona, SLJ
/
Turk Mateja 3. 7.b, ZGO
namesto Meden Samo, TIT
THV /
5. 8.b, ZGO
namesto Krebelj Simona, SLJ
/