Osnovna šola Dob

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Kosmatin Vesna: 1, 2, 3, 4 ura
 • Uranič Karmen: 3 ura
 • Sadar Ines: 2, 3, 5 ura
 • Kos Melanija: 06:15 - 08:15, 06:15 - 06:45, 3, 4, 11:55 - 13:55 ura
 • Lokar Daša: 12:45 - 15:25, 13:55 - 14:40 ura
 • Rožman Manja: 2, 3, 4, 5 ura
 • Zabukovec Blaž Barbara: 1, 2, 4, 5 ura
 • Satler Katja: 4 ura
 • Malič Jasmina: 0, 2, 3 ura
 • Klopčič Lana: 4 ura
 • Pogorevčnik Aleksandra: 3, 11:55 - 13:35 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
4. a 1. Lamberšek Maja, SLJ
namesto Zabukovec Blaž Barbara, SLJ
4a /
2. Kos Simona, SLJ
namesto Zabukovec Blaž Barbara, SLJ
4a /
4. Kac Domen, TJA
namesto Zabukovec Blaž Barbara, ŠPO
4a /
5. Turk Nuša, MAT
namesto Zabukovec Blaž Barbara, MAT
4a /
4. b 1. Bezovšek Lara, MAT
namesto Kosmatin Vesna, MAT
4b /
2. Bezovšek Lara, SLJ
namesto Kosmatin Vesna, SLJ
4b /
4. Bezovšek Lara, ŠPO
namesto Kosmatin Vesna, ŠPO
tel2 /
5. k 2. Gomboc Lidija, SLJ
namesto Rožman Manja, SLJ
5k /
3. Gomboc Lidija, GUM
namesto Rožman Manja, GUM
5k /
4. Gomboc Lidija, TJA
namesto Rožman Manja, TJA
5k /
5. Jerkič Tina, ŠPO
namesto Rožman Manja, ŠPO
telk2 /
6. c 3. odpade
namesto Kosmatin Vesna, DSP
/ /
8. a 0. odpade
namesto Malič Jasmina, DDP
/ /
2. Lanišek Tina, ŠPO
namesto Sadar Ines, ŠPO
tel2 /
8. b 0. odpade
namesto Malič Jasmina, DDP
/ /
3. Klemen Tjaša, ŠPO
namesto Sadar Ines, ŠPO
tel2 /
8. c 0. odpade
namesto Malič Jasmina, DDP
/ /
2. Kren Blanka, MAT
namesto Malič Jasmina, MAT
mat-tit /
3. Najman Vedenik Sonja, KEM
namesto Uranič Karmen, KEM
kem-nar /
5. Bezovšek Lara, ŠPO
namesto Sadar Ines, ŠPO
tel2 /
9. b 3. Križnik Vrhovec Damijana, MAT
namesto Malič Jasmina, MAT
fiz /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bezovšek Lara 1. 4. b, MAT
namesto Kosmatin Vesna, MAT
4b /
2. 4. b, SLJ
namesto Kosmatin Vesna, SLJ
4b /
4. 4. b, ŠPO
namesto Kosmatin Vesna, ŠPO
tel2 /
5. 8. c, ŠPO
namesto Sadar Ines, ŠPO
tel2 /
Božič Marija 6:15 - 6:45 JV3, JV2, JV1,
namesto Kos Melanija,
/ /
Brnot Lucija 6:45 - 7:15 JV1,
namesto Kos Melanija,
/ /
11:55 - 12:45 PB2,
namesto Pogorevčnik Aleksandra,
/ /
Gomboc Lidija 2.
namesto Rožman Manja, SLJ
5k /
3.
namesto Rožman Manja, GUM
5k /
4. 5. k, TJA
namesto Rožman Manja, TJA
5. k, TJA
namesto Satler Katja, TJA
5k

5k
/

/
Jerkič Tina 5.
namesto Rožman Manja, ŠPO
telk2 /
Kac Domen 4. 4. a, TJA
namesto Zabukovec Blaž Barbara, ŠPO
4a /
Klemen Tjaša 3. 8. b, ŠPO
namesto Sadar Ines, ŠPO
tel2 /
Kos Simona 2. 4. a, SLJ
namesto Zabukovec Blaž Barbara, SLJ
4a /
Kosmatin Vesna 7:15 - 8:15 JV1,
namesto Kos Melanija,
/ /
Kren Blanka 2. 8. c, MAT
namesto Malič Jasmina, MAT
mat-tit /
Križnik Vrhovec Damijana 3. 9. b, MAT
namesto Malič Jasmina, MAT
fiz /
Lamberšek Maja 1. 4. a, SLJ
namesto Zabukovec Blaž Barbara, SLJ
4a /
Lanišek Tina 2. 8. a, ŠPO
namesto Sadar Ines, ŠPO
tel2 /
Murn Petra 12:45 - 14:40 PB3,
namesto Lokar Daša,
/ /
13:55 - 14:40 Glasbeni svet,
namesto Lokar Daša,
2a /
Najman Vedenik Sonja 3. 8. c, KEM
namesto Uranič Karmen, KEM
kem-nar /
Pirnat Elizabeta 3.
namesto Pogorevčnik Aleksandra, ŠPO
telk1 /
Turk Nuša 5. 4. a, MAT
namesto Zabukovec Blaž Barbara, MAT
4a /
Vidmar Barbara 3.
namesto Kos Melanija, LUM
1b /
4.
namesto Kos Melanija, LUM
1b /
11:55 - 13:55 PB2,
namesto Kos Melanija,
/ /