Osnovna šola Tončke Čeč Trbovlje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Arh Vera: 5 ura
  • Stepišnik Turk Teja: 1, 3 ura
  • Božiček Simnovčič Tanja: 1, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.C 5. Jošt Rosana, SOC
namesto Arh Vera, SOC
37 /
2.C 5. Jošt Rosana, SOC
namesto Arh Vera, SOC
37 /
3.C 5. Jošt Rosana, SOC
namesto Arh Vera, SOC
37 /
4.B 1. Povh Gašper, GUM
namesto Božiček Simnovčič Tanja, GUM
48 /
3. Knaus Marjan, TJA
namesto Stepišnik Turk Teja, TJA
4B /
9.A 1. Mlakar Minja, TJA
namesto Stepišnik Turk Teja, TJA
51 /
9.B 5. Vrtačnik Žveplan Petra, GUM
namesto Božiček Simnovčič Tanja, GUM
48 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Jošt Rosana 5. 1.C, SOC
namesto Arh Vera, SOC
3.C, SOC
namesto Arh Vera, SOC
2.C, SOC
namesto Arh Vera, SOC
37

37

37
/

/

/
Knaus Marjan 3. 4.B, TJA
namesto Stepišnik Turk Teja, TJA
4B /
Mlakar Minja 1. 9.A, TJA
namesto Stepišnik Turk Teja, TJA
51 /
Povh Gašper 1. 4.B, GUM
namesto Božiček Simnovčič Tanja, GUM
48 /
Vrtačnik Žveplan Petra 5. 9.B, GUM
namesto Božiček Simnovčič Tanja, GUM
48 /