Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Čretnik Drašler Mojca: 3T, 4T, 5T, 6T ura
 • Gerdina Simon: 1, 2, 4 ura
 • Ogrinc Alja: 1, 2, 4, 5 ura
 • Mlinar Ana: 1, 3, 5 ura
 • Oblak Tadeja: 2 ura
 • Beden Nataša: 3, 4, 5 ura
 • Pellis Mateja: 2T, 3T, 5T ura
 • Zupančič Eva: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Mohorič Tina: 1, 2, 3, 5 ura
 • Skelo Peršolja Ana Marija: 1, 2, 4 ura
 • Plevnik Andreja: 1, 5 ura
 • Založnik Anja: 1T, 2T, 3T, 5T ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. D 1T. Godeša Špela, MAT
namesto Založnik Anja, MAT
106 /
2T. Godeša Špela, SLJ
namesto Pellis Mateja, SLJ
106 /
3T. Čotar Monika, ŠPO
namesto Pellis Mateja, ŠPO
106 /
5T. Čotar Monika, SPO
namesto Pellis Mateja, SPO
106 /
4. J 3T. Petrovčič Mateja, DVZ (zaposlitev)
namesto Čretnik Drašler Mojca, DVZ
T9B /
4T. Petrovčič Mateja, DVZ (zaposlitev)
namesto Čretnik Drašler Mojca, DVZ
T9B /
5T. Petrovčič Mateja, DVZ
namesto Čretnik Drašler Mojca, DVZ
T9B /
6T. Petrovčič Mateja, IZV (zaposlitev)
namesto Čretnik Drašler Mojca, IZV
T9B /
6. K 3. Drofenik Barbara, SLJ
namesto Beden Nataša, SLJ
A101 /
4. Drofenik Barbara, MAT
namesto Beden Nataša, MAT
A101 /
5. Sredić Ljuba, ODS (zaposlitev)
namesto Beden Nataša, ODS
A101 /
7. A 1. Barle Sašo, TIT (zaposlitev)
namesto Zupančič Eva, TIT
B015 /
2. Barle Sašo, TIT (zaposlitev)
namesto Zupančič Eva, TIT
B015 /
7. B 2. Zupan Janja, ZGO
namesto Gerdina Simon, MAT
B205 /
7. C 2. Šraj Miklič Mateja, ŠPO
namesto Mohorič Tina, MAT
TVIC /
2. Fefer Matej, ŠPO
namesto Mohorič Tina, MAT
TVIC /
7. D 2. Sluga Mojca, ŠPO
namesto Ogrinc Alja, MAT
TVP /
2. Brodnik Miha, ŠPO
namesto Ogrinc Alja, MAT
TVP /
7. E 2. Mikolič Nejc, GUM
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B101 /
8. A 3. odpade
namesto Mohorič Tina, MAT
/ Vsi skupaj imate angleščino v B209b
3. Geček Ana, TJA
namesto Mlinar Ana, MAT
B209b /
4. Oblak Judita, SLJ
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B205 Vsi skuoaj ste v B205
8. B 3. odpade
namesto Mohorič Tina, MAT
/ Imate angleščino v B210
3. Fefer Mojca, TJA
namesto Zupančič Eva, MAT
B210 /
4. Voljč Tadeja, SLJ
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B210 Vsi skupaj ste v B210
8. C 1. Poljšak Jana, SLJ
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B110b /
5. Tawitian Elissa, ZGO
namesto Zupančič Eva, MAT
B207 /
5. odpade
namesto Mlinar Ana, MAT
/ Imate zgodovino v B207
5. odpade
namesto Ogrinc Alja, MAT
/ Imate zgodovino
8. D 5. odpade
namesto Mlinar Ana, MAT
/ Imate slovenščino v B205
5. Oblak Judita, SLJ
namesto Plevnik Andreja, MAT
B205 /
8. E 5. odpade
namesto Ogrinc Alja, MAT
/ Vsi skupaj imate angleščino v B210
5. Fefer Mojca, TJA
namesto Mohorič Tina, MAT
B210 /
9. A 4. Zupan Janja, ZGO
namesto Zupančič Eva, MAT
B301 /
4. odpade
namesto Ogrinc Alja, MAT
/ Imate zgodovino v B301
9. B 1. odpade
namesto Ogrinc Alja, MAT
/ Imate telovadbo v Partizanu
1. Sluga Mojca, ŠPO
namesto Ogrinc Alja, MAT
TVP /
1. Brodnik Miha, ŠPO
namesto Gerdina Simon, MAT
TVP /
9. C 1. odpade
namesto Mohorič Tina, MAT
/ Imate telovadbo v IC
1. Šraj Miklič Mateja, ŠPO
namesto Plevnik Andreja, MAT
TVIC /
1. Fefer Matej, ŠPO
namesto Plevnik Andreja, MAT
TVIC /
2. Kreča Martina, ODS (zaposlitev)
namesto Oblak Tadeja, GEO
B206 /
9. D 4. Kreča Martina, ODS (zaposlitev)
namesto Gerdina Simon, MAT
B206 /
4. odpade
namesto Ogrinc Alja, MAT
/ Vsi skupaj imate poklicno usmerjanje v B206
9. E 1. Kreča Martina, ODS (zaposlitev)
namesto Mlinar Ana, MAT
B206 /
1. odpade
namesto Mohorič Tina, MAT
/ Imate poklicno usmerjanje v B206
1. odpade
namesto Gerdina Simon, MAT
/ Imate poklicno usmerjanje v B112


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Barle Sašo 1. 7. A, TIT (zaposlitev)
namesto Zupančič Eva, TIT
B015 /
2. 7. A, TIT (zaposlitev)
namesto Zupančič Eva, TIT
B015 /
Brodnik Miha 1. 9. B, ŠPO
namesto Gerdina Simon, MAT
TVP /
2. 7. D, ŠPO
namesto Ogrinc Alja, MAT
TVP /
Čotar Monika 3T. 1. D, ŠPO
namesto Pellis Mateja, ŠPO
106 /
5T. 1. D, SPO
namesto Pellis Mateja, SPO
106 /
Drofenik Barbara 3. 6. K, SLJ
namesto Beden Nataša, SLJ
A101 /
4. 6. K, MAT
namesto Beden Nataša, MAT
A101 /
Fefer Matej 1. 9. C, ŠPO
namesto Plevnik Andreja, MAT
TVIC /
2. 7. C, ŠPO
namesto Mohorič Tina, MAT
TVIC /
Fefer Mojca 3. 8. B, 8. B, TJA
namesto Zupančič Eva, MAT
B210 /
5. 8. E, 8. E, TJA
namesto Mohorič Tina, MAT
B210 /
Geček Ana 3. 8. A, 8. A, TJA
namesto Mlinar Ana, MAT
B209b /
Godeša Špela 1T. 1. D, MAT
namesto Založnik Anja, MAT
106 /
2T. 1. D, SLJ
namesto Pellis Mateja, SLJ
1. D, SLJ
namesto Založnik Anja, SLJ
106

106
/

/
3T. 1. D, ŠPO
namesto Založnik Anja, ŠPO
106 /
5T. 1. D, SPO
namesto Založnik Anja, SPO
106 /
Kreča Martina 1. 9. E, ODS (zaposlitev)
namesto Mlinar Ana, MAT
B206 /
2. 9. C, ODS (zaposlitev)
namesto Oblak Tadeja, GEO
B206 /
4. 9. D, ODS (zaposlitev)
namesto Gerdina Simon, MAT
B206 /
Mikolič Nejc 2. 7. E, GUM
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B101 /
Oblak Judita 4. 8. A, SLJ
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B205 Vsi skuoaj ste v B205
5. 8. D, 8. D, SLJ
namesto Plevnik Andreja, MAT
B205 /
Petrovčič Mateja 3T. 4. J, DVZ (zaposlitev)
namesto Čretnik Drašler Mojca, DVZ
T9B /
4T. 4. J, DVZ (zaposlitev)
namesto Čretnik Drašler Mojca, DVZ
T9B /
5T. 4. J, DVZ
namesto Čretnik Drašler Mojca, DVZ
T9B /
6T. 4. J, IZV (zaposlitev)
namesto Čretnik Drašler Mojca, IZV
T9B /
Poljšak Jana 1. 8. C, SLJ
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B110b /
Sluga Mojca 1. 9. B, ŠPO
namesto Ogrinc Alja, MAT
TVP /
2. 7. D, ŠPO
namesto Ogrinc Alja, MAT
TVP /
Sredić Ljuba 5. 6. K, ODS (zaposlitev)
namesto Beden Nataša, ODS
A101 /
Šraj Miklič Mateja 1. 9. C, ŠPO
namesto Plevnik Andreja, MAT
TVIC /
2. 7. C, ŠPO
namesto Mohorič Tina, MAT
TVIC /
Tawitian Elissa 5. 8. C, ZGO
namesto Zupančič Eva, MAT
B207 /
Voljč Tadeja 4. 8. B, SLJ
namesto Skelo Peršolja Ana Marija, SLJ
B210 Vsi skupaj ste v B210
Zupan Janja 2. 7. B, ZGO
namesto Gerdina Simon, MAT
B205 /
4. 9. A, ZGO
namesto Zupančič Eva, MAT
B301 /