Osnovna šola Ivana Cankarja Vrhnika

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Trček Primož: 0, 4, 5 ura
 • Bertoncelj Marjeta: 1, 2, 3, 4, 5 ura
 • Fefer Matej: 5 ura
 • Mohorič Tina: 1 ura
 • Ogrinc Alja: 1 ura
 • Bizjak Bradeško Jana: 2, 5 ura
 • Masnec Katarina: 3, 4 ura
 • Šraj Miklič Mateja: 3 ura
 • Oblak Tadeja: 1, 3, 4 ura
 • Bregar Ana: 2, 3, 5 ura
 • Tkalčič Mateja: 1T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T ura
 • Ledinek Maja: 1, 2, 3, 4 ura
 • Ćorković Dijana: 4, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. H 1T. Flisar Eva, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
002 /
2T. Flisar Eva, SPP (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, SPP
002 /
3T. Flisar Eva, GVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, GVZ
002 /
4T. Flisar Eva, LVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, LVZ
002 /
5T. Flisar Eva, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
002 /
1. K 1. Gvardjančič Milena, SLJ
namesto Masnec Katarina, SLJ
A005a /
2. Gvardjančič Milena, MAT
namesto Masnec Katarina, MAT
A005a /
3. Gvardjančič Milena, LUM
namesto Masnec Katarina, LUM
A005a /
4. Gvardjančič Milena, SOU
namesto Masnec Katarina, SOU
A005a /
2. H 1T. Flisar Eva, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
002 /
2T. Flisar Eva, SPP (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, SPP
002 /
3T. Flisar Eva, GVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, GVZ
002 /
4T. Flisar Eva, LVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, LVZ
002 /
5T. Flisar Eva, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
002 /
6T. Flisar Eva, SPP (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, SPP
002 /
5. A 3. Sluga Mojca, ŠPO (zaposlitev)
namesto Šraj Miklič Mateja, ŠPO
TVP /
6. K 4. Jakopič Meze Jasna, RAČ
namesto Škapin Elizabeta, RAČ
B108 /
5. Jakopič Meze Jasna, ŠPO (zaposlitev)
namesto Fefer Matej, ŠPO
TVP /
7. A 0. odpade
namesto Trček Primož, IP-UBE
/ /
1. Avsec Tanja, ODS
namesto Mohorič Tina, MAT
B101 /
2. Fefer Mojca, TJA
namesto Bregar Ana, ZGO
B210 /
5. Bogomolec Eva, TJA
namesto Bizjak Bradeško Jana, GEO
B202 /
7. B 0. odpade
namesto Trček Primož, IP-UBE
/ /
1. Žnidaršič Tjaša, NAR
namesto Oblak Tadeja, SLJ
B112 /
7. C 0. odpade
namesto Trček Primož, IP-UBE
/ /
4. Žnidaršič Tjaša, NAR
namesto Ćorković Dijana, TJA
B209b /
7. D 0. odpade
namesto Trček Primož, IP-UBE
/ /
3. Volf Nevenka, MAT
namesto Bregar Ana, ZGO
B111 /
4. Karba Valerija, TIT (zaposlitev)
namesto Trček Primož, TIT
B015 /
5. Karba Valerija, TIT (zaposlitev)
namesto Trček Primož, TIT
B015 /
7. K 1. Masnec Katarina, SLJ (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, SLJ
A003 /
2. Masnec Katarina, MAT (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, MAT
A003 /
3. Masnec Katarina, DRU (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, DRU
A003 /
4. Masnec Katarina, NAR (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, NAR
A003 /
5. Masnec Katarina, ŠPO
namesto Fefer Matej, ŠPO
TVIC /
8. A 1. Gerdina Simon, MAT (zaposlitev)
namesto Ogrinc Alja, MAT
A109 /
5. Skelo Ana Marija, SLJ
namesto Bregar Ana, ZGO
B200 /
8. B 1. odpade
namesto Bertoncelj Marjeta, DSP
/ /
1. Volf Nevenka, MAT (zaposlitev)
namesto Ogrinc Alja, MAT
B111 /
8. C 2. Fortuna Gregorčič Majda, ODS
namesto Bizjak Bradeško Jana, GEO
B202 /
8. D 3. Rihar Sonja, BIO
namesto Oblak Tadeja, GEO
B106 /
4. Oblak Judita, ODS
namesto Oblak Tadeja, GEO
B205 /
5. odpade
namesto Bertoncelj Marjeta, DSP
/ /
8. K 5. Strehar Tanja, ŠPO (zaposlitev)
namesto Fefer Matej, ŠPO
TVP /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Avsec Tanja 1. 7. A, ODS
namesto Mohorič Tina, MAT
B101 /
Bogomolec Eva 5. 7. A, TJA
namesto Bizjak Bradeško Jana, GEO
B202 /
Fefer Mojca 2. 7. A, TJA
namesto Bregar Ana, ZGO
B210 /
Flisar Eva 1T. 1. H, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
2. H, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
002

002
/

/
2T. 2. H, SPP (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, SPP
1. H, SPP (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, SPP
002

002
/

/
3T. 2. H, GVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, GVZ
1. H, GVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, GVZ
002

002
/

/
4T. 2. H, LVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, LVZ
1. H, LVZ (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, LVZ
002

002
/

/
5T. 2. H, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
1. H, RAS (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, RAS
002

002
/

/
6T. 2. H, SPP (zaposlitev)
namesto Tkalčič Mateja, SPP
002 /
Fortuna Gregorčič Majda 2. 8. C, ODS
namesto Bizjak Bradeško Jana, GEO
B202 /
Gerdina Simon 1. 8. A, MAT (zaposlitev)
namesto Ogrinc Alja, MAT
A109 /
Gvardjančič Milena 1.
namesto Masnec Katarina, SLJ
A005a /
2.
namesto Masnec Katarina, MAT
A005a /
3. 1. K, LUM
namesto Masnec Katarina, LUM
A005a /
4. 1. K, SOU
namesto Masnec Katarina, SOU
A005a /
Jakopič Meze Jasna 4.
namesto Škapin Elizabeta, RAČ
B108 /
5. 6. K, ŠPO (zaposlitev)
namesto Fefer Matej, ŠPO
TVP /
Karba Valerija 4. 7. D, TIT (zaposlitev)
namesto Trček Primož, TIT
B015 /
5. 7. D, TIT (zaposlitev)
namesto Trček Primož, TIT
B015 /
Masnec Katarina 1. 7. K, SLJ (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, SLJ
A003 /
2. 7. K, MAT (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, MAT
A003 /
3. 7. K, DRU (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, DRU
A003 /
4. 7. K, NAR (zaposlitev)
namesto Ledinek Maja, NAR
A003 /
5. 7. K, ŠPO
namesto Fefer Matej, ŠPO
TVIC /
Oblak Judita 4. 8. D, ODS
namesto Oblak Tadeja, GEO
B205 /
Rihar Sonja 3. 8. D, BIO
namesto Oblak Tadeja, GEO
B106 /
Skelo Ana Marija 5. 8. A, 8. A, 8. A, SLJ
namesto Bregar Ana, ZGO
B200 /
Sluga Mojca 3. 5. A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Šraj Miklič Mateja, ŠPO
TVP /
Strehar Tanja 5. 8. K, ŠPO (zaposlitev)
namesto Fefer Matej, ŠPO
TVP /
Volf Nevenka 1. 8. B, MAT (zaposlitev)
namesto Ogrinc Alja, MAT
B111 /
3. 7. D, MAT
namesto Bregar Ana, ZGO
B111 /
Žnidaršič Tjaša 1. 7. B, NAR
namesto Oblak Tadeja, SLJ
B112 /
4. 7. C, NAR
namesto Ćorković Dijana, TJA
B209b /