Osnovna šola Mihe Pintarja - Toleda Velenje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Apšner Jožica: 2, 4, 5 ura
  • Rebernik Lemež Valentina: 07:00 - 08:10, 5 ura
  • Teržan Petra: 12:50 - 13:40, 12:55 - 13:40 ura
  • Kompan Jerneja: 1, 2, 5 ura
  • Gorišek Samo: 1, 2, 4, 6, 7:30 - 8:10 ura
  • Klančnik Franka: 4 ura
  • Hudarin Tjaša: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Turičnik Kleč Natalija: 1, 2, 4, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 1. Glušič Zofka, SLJ
namesto Kompan Jerneja, TJA
1a /
1.B 1. Klančnik Franka, SPO
namesto Hudarin Tjaša, SPO
1b /
2. Klančnik Franka, ŠPO
namesto Hudarin Tjaša, ŠPO
TEL /
3. Kotnik Maša, ŠPO
namesto Hudarin Tjaša, ŠPO
TEL /
4. Kamenik Janja, SLJ
namesto Hudarin Tjaša, SLJ
1b /
5. Klančnik Franka, MAT
namesto Hudarin Tjaša, MAT
1b /
4.A 2. Dervarič Ivanka, TJA
namesto Kompan Jerneja, TJA
4a /
4.B 5. Ramšak Jožica, TJA
namesto Kompan Jerneja, TJA
4b /
6.B 4. Surina Samo, ZGO
namesto Turičnik Kleč Natalija, NAR
KEM /
6.C 2. Vidali Davorin, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
6. odpade
namesto Turičnik Kleč Natalija, NAR
/ /
7.B 1. Pompe Mateja, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
8.A 1. Vivod Veronika, FIZ
namesto Turičnik Kleč Natalija, KEM
KEM /
8.B 6. Pompe Mateja, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
9.A 2. Golavšek Katja, BIO
namesto Turičnik Kleč Natalija, BIO
KEM /
4. Pompe Mateja, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
5. Zupanc Dejan, GEO
namesto Apšner Jožica, GEO
GEO /
9.B 4. Krajnc Matej, GEO
namesto Apšner Jožica, GEO
GEO /
9.C 2. Pepevnik Helena, BIO
namesto Apšner Jožica, GEO
GEO /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Dervarič Ivanka 2. 4.A, TJA
namesto Kompan Jerneja, TJA
4a /
Glušič Zofka 6:00 - 7:00 JV1,
namesto Gorišek Samo,
/ /
1. 1.A, SLJ
namesto Kompan Jerneja, TJA
1a /
Golavšek Katja 2. 9.A, BIO
namesto Turičnik Kleč Natalija, BIO
KEM /
Kamenik Janja 4. 1.B, SLJ
namesto Klančnik Franka, SLJ
1.B, SLJ
namesto Hudarin Tjaša, SLJ
1b

1b
/

/
Klančnik Franka 1. 1.B, SPO
namesto Hudarin Tjaša, SPO
1b /
2. 1.B, ŠPO
namesto Hudarin Tjaša, ŠPO
TEL /
5. 1.B, MAT
namesto Hudarin Tjaša, MAT
1b /
Kotnik Maša 3. 1.B, ŠPO
namesto Hudarin Tjaša, ŠPO
TEL /
Krajnc Matej 4. 9.B, GEO
namesto Apšner Jožica, GEO
GEO /
Pepevnik Helena 2. 9.C, BIO
namesto Apšner Jožica, GEO
GEO /
Pompe Mateja 1. 7.B, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
4. 9.A, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
6. 8.B, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
Pušnik Romana 7:00 - 7:30 JV-Plešivec,
namesto Rebernik Lemež Valentina,
/ /
7:30 - 8:10 JV-Plešivec,
namesto Rebernik Lemež Valentina,
/ /
Ramšak Jožica 5. 4.B, TJA
namesto Kompan Jerneja, TJA
4b /
12:50 - 12:55 PB7,
namesto Teržan Petra,
/ /
12:55 - 13:40 PB7,
namesto Teržan Petra,
/ /
Surina Samo 4. 6.B, ZGO
namesto Turičnik Kleč Natalija, NAR
KEM /
Vidali Davorin 2. 6.C, ŠPO
namesto Gorišek Samo, ŠPO
TEL /
Vivod Veronika 1. 8.A, FIZ
namesto Turičnik Kleč Natalija, KEM
KEM /
Zupanc Dejan 5. 9.A, GEO
namesto Apšner Jožica, GEO
GEO /
Zupanc Jerica 7:00 - 8:10 JV1,
namesto Gorišek Samo,
/ /