Osnovna šola Spodnja Šiška

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Jekoš Barbara: 6 ura
  • Pleteršek Tatjana: 3, 6 ura
  • Grabnar Dušan: 6 ura
  • Podgornik Lori: 3 ura
  • Jeraj Cirila: 1, 2, 3, 4 ura
  • Stegnar Irena: 1 ura
  • Livk Karolina: 0, 1 ura
  • Iskra Mateja: 1, 2, 4, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
3.B 1. Pipan Milan, SPO
namesto Jeraj Cirila, SPO
14/l /
2. Pipan Milan, SPO
namesto Jeraj Cirila, SPO
14/l /
3. Cvetko Tanja, MAT
namesto Jeraj Cirila, MAT
14/l /
4. Skupek Simona, SLJ
namesto Jeraj Cirila, SLJ
14/l /
5.A 6. Hrovat Tatjana, NIT
namesto Jekoš Barbara, ŠPO
32/ll /
7.A 1. Zgonc Tanja, GUM (zaposlitev)
namesto Iskra Mateja, ZGO
23/ll /
6. Zgonc Tanja, GUM (zaposlitev)
namesto Pleteršek Tatjana, SLJ
28/ll /
7. odpade
namesto Iskra Mateja, IP-TJN1
/ /
7.B 7. odpade
namesto Iskra Mateja, IP-TJN1
/ /
8.A 0. Jekoš Barbara, ŠPO (zaposlitev)
namesto Livk Karolina, TIT
TEL/v /
0. Grabnar Dušan, ŠPO
namesto Livk Karolina, TIT
TEL/v /
3. Ivetić Goran, MAT (zaposlitev)
namesto Pleteršek Tatjana, SLJ
8p /
4. Bradić Nina, SLJ (zaposlitev)
namesto Iskra Mateja, ZGO
23/ll /
6. odpade
namesto Grabnar Dušan, IP-ŠZZ
/ /
8.B 1. odpade
namesto Stegnar Irena, DSP
/ /
1. Nadarević Vesna, MAT
namesto Livk Karolina, TIT
7p /
3. Bradić Nina, SLJ (zaposlitev)
namesto Pleteršek Tatjana, SLJ
26/ll /
6. odpade
namesto Grabnar Dušan, IP-ŠZZ
/ /
9.A 3. Koudila Majda, TJA (zaposlitev)
namesto Podgornik Lori, TJA
28/ll /
7. odpade
namesto Iskra Mateja, IP-TJN1
/ /
9.B 2. Bradić Nina, SLJ (zaposlitev)
namesto Iskra Mateja, ZGO
23/ll /
3. Skupek Simona, TJA (zaposlitev)
namesto Podgornik Lori, TJA
25/ll /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bradić Nina 2. 9.B, 9.B, 9.B, SLJ (zaposlitev)
namesto Iskra Mateja, ZGO
23/ll /
3. 8.B, SLJ (zaposlitev)
namesto Pleteršek Tatjana, SLJ
26/ll /
4. 8.A, 8.A, 8.A, SLJ (zaposlitev)
namesto Iskra Mateja, ZGO
23/ll /
Cvetko Tanja 3. 3.B, MAT
namesto Jeraj Cirila, MAT
14/l /
Grabnar Dušan 0. 8.A, ŠPO
namesto Livk Karolina, TIT
TEL/v /
Hrovat Tatjana 6. 5.A, NIT
namesto Jekoš Barbara, ŠPO
32/ll /
Ivetić Goran 3. 8.A, MAT (zaposlitev)
namesto Pleteršek Tatjana, SLJ
8p /
Jekoš Barbara 0. 8.A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Livk Karolina, TIT
TEL/v /
Koudila Majda 3. 9.A, TJA (zaposlitev)
namesto Podgornik Lori, TJA
28/ll /
Nadarević Vesna 1. 8.B, 8.B, 8.B, MAT
namesto Livk Karolina, TIT
7p /
Pipan Milan 1. 3.B, SPO
namesto Jeraj Cirila, SPO
14/l /
2. 3.B, SPO
namesto Jeraj Cirila, SPO
14/l /
Skupek Simona 3. 9.B, TJA (zaposlitev)
namesto Podgornik Lori, TJA
25/ll /
4. 3.B, SLJ
namesto Jeraj Cirila, SLJ
14/l /
Zgonc Tanja 1. 7.A, GUM (zaposlitev)
namesto Iskra Mateja, ZGO
23/ll /
6. 7.A, GUM (zaposlitev)
namesto Pleteršek Tatjana, SLJ
28/ll /