Šolski center Krško - Sevnica - Srednja poklicna in strokovna šola Krško

Izberite datum: 

Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
E3A 5. Novosel Bernardka, MAT U112 /
R1A 7. Žveglič Igor, IEK U105 /
8. Novak Svetlana, ITK U09 /
R3A 1. Kneževič Natalija, SLO U106 /
S1A 2. Božič Bojan, ŠVZ ŠD4 /
S2A 7. Maučič Matej, MAS U117 /
S2PTI 5. Uduč Franci, RPT R03 /
S3B 1. Prša Daniel, SOC U119 /
4. Mavrek Štefan, URE U107 /
7. Uduč Franci, PMD R03 /
8. Orožen Martina, SLO U05 /
S4A 1. Karl Simona, SLO U05 /