Osnovna šola Petrovče

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Seles Držan Anita: 10:40 - 10:55, 4, 5 PS;T, 6 ura
  • Močnik Metoda: 1, 2 RS, 09:50 - 10:10, 3 RS, 4, 5 PS;T, 6 IP ura
  • Turnšek Tajda: 15:15 - 16:00, 15:15 - 16:00, 11:45 - 12:15, 13:00 - 16:00, 12:35 - 13:00, 14:10 - 16:00 ura
  • Kavčič Peter: 10:40 - 10:55, 4, 5 PS;T, 6, 12:40 - 13:00, 7, 8 ura
  • Bele Eva: 1, 08:45 - 09:05, 2 RS, 3 RS, 4, 5 RS, 13:00 - 14:00 ura
  • Ribežl Robi: 06:00 - 08:00, 1, 2 PS, 11:10 - 11:30, 11:45 - 12:10, 13:00 - 14:00, 6 IP, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2. aT 1. Turnšek Tajda, SLJ (zaposlitev)
namesto Bele Eva, SLJ
2.AT /
2 RS. Turnšek Tajda, SLJ (zaposlitev)
namesto Bele Eva, SLJ
2.AT /
3 RS. Turnšek Tajda, MAT (zaposlitev)
namesto Bele Eva, MAT
2.AT /
4. Turnšek Tajda, GUM (zaposlitev)
namesto Bele Eva, GUM
2.AT /
5 RS. Turnšek Tajda, ŠPO (zaposlitev)
namesto Bele Eva, ŠPO
TT1 /
5. aT 1. Šon Mojca, MAT
namesto Močnik Metoda, MAT
5.AT /
2 RS. Šon Mojca, SLJ
namesto Močnik Metoda, SLJ
5.AT /
3 RS. Turnšek Helena, GUM
namesto Močnik Metoda, GUM
5.AT /
4. Turnšek Helena, GOS
namesto Močnik Metoda, GOS
5.AT /
5 PS;T. Turnšek Helena, DRU
namesto Močnik Metoda, DRU
5.AT /
6 IP. odpade
namesto Močnik Metoda, DDP5AT
/ /
6. B 6 IP. Ribežl Robi, NŠP3 (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, NŠP3
TV1 /
6. C 5 PS;T. Jurjevec Štok Barbara, GOS
namesto Seles Držan Anita, ŠPO
LUM /
5 PS;T. Jurjevec Štok Barbara, GOS
namesto Kavčič Peter, ŠPO
LUM /
6 IP. Ribežl Robi, NŠP3 (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, NŠP3
TV1 /
7. B 1. Ribežl Robi, ŠPO (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, ŠPO
TV1 /
8. A 7. odpade
namesto Kavčič Peter, IP-ŠSP
/ /
7. Ribežl Robi, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
8. odpade
namesto Kavčič Peter, IP-ŠSP
/ /
8. Ribežl Robi, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
8. B 2 PS. Ribežl Robi, ŠPO (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, ŠPO
TV1 /
7. odpade
namesto Kavčič Peter, IP-ŠSP
/ /
7. Ribežl Robi, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
8. odpade
namesto Kavčič Peter, IP-ŠSP
/ /
8. Ribežl Robi, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
8. C 6. Melavc Veronika, FIZ
namesto Seles Držan Anita, ŠPO
GUM /
6. Melavc Veronika, FIZ
namesto Kavčič Peter, ŠPO
GUM /
7. odpade
namesto Kavčič Peter, IP-ŠSP
/ /
7. Ribežl Robi, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
8. odpade
namesto Kavčič Peter, IP-ŠSP
/ /
8. Ribežl Robi, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
9. C 4. Anders Špela, ZGO
namesto Seles Držan Anita, ŠPO
TV1 /
4. Anders Špela, ZGO
namesto Kavčič Peter, ŠPO
TV1 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Anders Špela 4. 9. C, ZGO
namesto Kavčič Peter, ŠPO
9. C, ZGO
namesto Seles Držan Anita, ŠPO
TV1

TV1
/

/
Brežnik Mateja 11:45 - 12:10 3. A Petrovče,
namesto Ribežl Robi,
/ /
Fonda Maša 11:45 - 12:15 3. R. Trje,
namesto Turnšek Tajda,
/ /
Jakob Maja 8:45 - 9:05 MALICA,
namesto Bele Eva,
2.AT /
14:10 - 15:15 45. R. Trje, 3. R. Trje,
namesto Turnšek Tajda,
/ /
Jurjevec Štok Barbara 5 PS;T. 6. C, GOS
namesto Kavčič Peter, ŠPO
6. C, GOS
namesto Seles Držan Anita, ŠPO
LUM

LUM
/

/
Klepej Žikovšek Darja 11:10 - 11:30 1. A Petrovče,
namesto Ribežl Robi,
/ /
Krajnc Polona 10:40 - 10:55 Gibanje,
namesto Seles Držan Anita,
/ /
Melavc Veronika 6. 8. C, FIZ
namesto Kavčič Peter, ŠPO
8. C, FIZ
namesto Seles Držan Anita, ŠPO
GUM

GUM
/

/
Počivalšek Polonca 12:40 - 13:00 Dežurstvo zunaj pri prevozih po 6. uri,
namesto Kavčič Peter,
/ /
Podbrežnik Alenka 12:35 - 13:00 45. R. Trje,
namesto Turnšek Tajda,
/ /
Pohole Silva 13:00 - 14:10 3. R. Trje,
namesto Turnšek Tajda,
/ /
Ribežl Robi 1. 7. B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, ŠPO
TV1 /
2 PS. 8. B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, ŠPO
TV1 /
6 IP. 6. C, 6. B, NŠP3 (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, NŠP3
TV1 /
7. 8. C, 8. B, 8. A, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
8. 8. C, 8. B, 8. A, IP-ŠSP (zaposlitev)
namesto Ribežl Robi, IP-ŠSP
TV1 /
Šon Mojca 1. 5. aT, MAT
namesto Močnik Metoda, MAT
5.AT /
2 RS. 5. aT, SLJ
namesto Močnik Metoda, SLJ
5.AT /
15:15 - 16:00 45. R. Trje, 3. R. Trje, 2. R. Trje, 1. R. Trje,
namesto Turnšek Tajda,
/ /
Turnšek Helena 9:50 - 10:10 Gibanje,
namesto Močnik Metoda,
5.AT /
3 RS. 5. aT, GUM
namesto Močnik Metoda, GUM
5.AT /
4. 5. aT, GOS
namesto Močnik Metoda, GOS
5.AT /
5 PS;T. 5. aT, DRU
namesto Močnik Metoda, DRU
5.AT /
Turnšek Tajda 1. 2. aT, SLJ (zaposlitev)
namesto Bele Eva, SLJ
2.AT /
2 RS. 2. aT, SLJ (zaposlitev)
namesto Bele Eva, SLJ
2.AT /
3 RS. 2. aT, MAT (zaposlitev)
namesto Bele Eva, MAT
2.AT /
4. 2. aT, GUM (zaposlitev)
namesto Bele Eva, GUM
2.AT /
5 RS. 2. aT, ŠPO (zaposlitev)
namesto Bele Eva, ŠPO
TT1 /
13:00 - 14:00 Dežurstvo zunaj pri prevozih po 5. uri,
namesto Bele Eva,
/ /
Zagoričnik Katja 10:40 - 10:55 Gibanje,
namesto Kavčič Peter,
/ /
Žibret Dragica 13:00 - 14:00 3. B Petrovče, 3. A Petrovče,
namesto Ribežl Robi,
/ /