Osnovna šola Vransko-Tabor

Izberite datum: 

Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. B 1. Čvan Breda, SLJ
namesto Kropec Klavdija, SLJ
1. b /
2. Čvan Breda, SPO
namesto Kropec Klavdija, SPO
1. b /
3. Čvan Breda, MAT
namesto Kropec Klavdija, MAT
1. b /
4. Čvan Breda, GUM
namesto Kropec Klavdija, GUM
1. b /
1. C 1. Drnolšek Marija, SLJ
namesto Rizmal Silva, SLJ
1. c /
2. Drnolšek Marija, SLJ
namesto Rizmal Silva, SLJ
1. c /
3. Drnolšek Marija, MAT
namesto Rizmal Silva, MAT
1. c /
4. Drnolšek Marija, ŠPO
namesto Rizmal Silva, ŠPO
ŠDT /
2. A 2. Remic Mojca, SLJ (zaposlitev)
namesto Pečovnik Nataša, SLJ
2. a /
3. Justinek Neža, MAT (zaposlitev)
namesto Pečovnik Nataša, MAT
2. a /
4. Justinek Neža, ŠPO (zaposlitev)
namesto Pečovnik Nataša, ŠPO
ŠPD3 /
4. B 1. Zupan Kuserbanj Martina, NIT (zaposlitev)
namesto Jan Simona, NIT
4. b /
2. Pertinač Barbara, ŠPO (zaposlitev)
namesto Jan Simona, ŠPO
ŠDT /
3. Vunderl Špela, SLJ (zaposlitev)
namesto Jan Simona, SLJ
4. b /
4. Vunderl Špela, MAT (zaposlitev)
namesto Jan Simona, MAT
4. b /
5. B 5. Žličar Tina, TJA
namesto Laznik Maja, TJA
5. b /
5. C 1. Šketa Branko, TJA (zaposlitev)
namesto Jernejc Beatrika, TJA
GUMT /
6. B 5. Govek Vanja, TJA (zaposlitev)
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1 /
7. A 7. odpade
namesto Čamernik Patricija, N2F
/ /
7. B 7. odpade
namesto Čamernik Patricija, N2F
/ /
8. A 1. Zavasnik Mojca, FIZ (zaposlitev)
namesto Rus Rozina Tina, FIZ
FIZ /
4. Pertinač Barbara, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
RAČ /
7. odpade
namesto Čamernik Patricija, N2F
/ /
8. B 2. Godler Uroš, FIZ (zaposlitev)
namesto Rus Rozina Tina, FIZ
FIZ /
4. Pertinač Barbara, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
RAČ /
5. Oblak Magda, ZGO (zaposlitev)
namesto Avžner Zlatka, ZGO
TJA /
7. odpade
namesto Čamernik Patricija, N2F
/ /
8. C 1. Zupanc Tadeja, ZGO (zaposlitev)
namesto Avžner Zlatka, ZGO
NAR /
9. A 1. Učakar Polona, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
SLJ /
2. Bukovec Zlatka, MAT (zaposlitev)
namesto Cvetko Darja, MAT
GEO /
3. Zupanc Tadeja, ZGO (zaposlitev)
namesto Avžner Zlatka, ZGO
RAČ /
7. odpade
namesto Čamernik Patricija, N2F
/ /
9. B 1. Učakar Polona, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
SLJ /
2. Bukovec Zlatka, MAT (zaposlitev)
namesto Cvetko Darja, MAT
GEO /
3. Oblak Magda, FIZ (zaposlitev)
namesto Rus Rozina Tina, FIZ
FIZ /
9. C 2. Govek Vanja, ZGO (zaposlitev)
namesto Avžner Zlatka, ZGO
NAR /
3. Piskar Milena, TJA (zaposlitev)
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1 /
4. Draksler Sanja, MAT (zaposlitev)
namesto Cvetko Darja, MAT
NAR /