Osnovna šola Vransko-Tabor

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Končnik Perpar Lavra: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Majcen Manja: 15:15 - 16:05, 12:45 - 16:05, 15:15 - 16:05 ura
  • Plavčak Nataša: 1, 2, 3, 4 ura
  • Pečovnik Jožica: 2 ura
  • Jernejc Beatrika: 2, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. C 5. Mikek Tjaša, N1Ap
namesto Končnik Perpar Lavra, N1Ap
1. c /
2. C 2. Rizmal Silva, TJA
namesto Končnik Perpar Lavra, TJA
2. c /
3. B 1. Drnolšek Marija, TJA
namesto Končnik Perpar Lavra, TJA
3. b /
4. C 3. Jan Simona, TJA
namesto Končnik Perpar Lavra, TJA
4. c /
5. B 4. odpade
namesto Končnik Perpar Lavra, ISP KPep
/ /
6. B 1. Cencelj Zvonka, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
FIZ /
2. Zupanc Tadeja, NAR
namesto Pečovnik Jožica, NAR
FIZ /
6. C 6. Šketa Branko, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1 /
7. B 2. Kelavić Mirjana, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
TJA /
7. C 4. Dobnik Mojca, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U2 /
8. C 2. Zupan Kuserbanj Martina, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1 /
3. Dobnik Mojca, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
U1 /
9. B 4. Zupan Kuserbanj Martina, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
U1 /
5. Dobnik Mojca, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Cencelj Zvonka 1. 6. B, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
FIZ  /
Dobnik Mojca 3. 8. C, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
U1  /
4. 7. C, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U2  /
5. 9. B, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1  /
15:15 - 16:05 OPB 2, 3, OPB 1, OPB 4, 5,
namesto Majcen Manja,
/  /
Drnolšek Marija 1. 3. B, TJA
namesto Končnik Perpar Lavra, TJA
3. b  /
Jan Simona 3. 4. C, TJA
namesto Končnik Perpar Lavra, TJA
4. c  /
Kelavić Mirjana 2. 7. B, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
TJA  /
Mikek Tjaša 5. 1. C, N1Ap
namesto Končnik Perpar Lavra, N1Ap
1. c  /
Rizmal Silva 2. 2. C, TJA
namesto Končnik Perpar Lavra, TJA
2. c  /
12:45 - 15:15 OPB 2, 3,
namesto Majcen Manja,
/  /
Šketa Branko 6. 6. C, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1  /
Zupan Kuserbanj Martina 2. 8. C, TJA
namesto Jernejc Beatrika, TJA
U1  /
4. 9. B, MAT
namesto Plavčak Nataša, MAT
U1  /
Zupanc Tadeja 2. 6. B, NAR
namesto Pečovnik Jožica, NAR
FIZ  /