Osnovna šola Vransko-Tabor

Izberite datum: 

Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
3. B 1. Kelavić Mirjana, SLJ (zaposlitev)
namesto Vodičar Polonca, SLJ
3. b /
2. Terbovšek Marjeta, SLJ
namesto Vodičar Polonca, SLJ
3. b /
3. Kelavić Mirjana, MAT (zaposlitev)
namesto Vodičar Polonca, MAT
3. b /
4. Jahjefendič Lejla, SPO
namesto Vodičar Polonca, SPO
3. b /
5. Justinek Neža, GUM (zaposlitev)
namesto Vodičar Polonca, GUM
3. b /
5. A 5. Jeler Mateja, TJA (zaposlitev)
namesto Zavasnik Mojca, TJA
5. a /
5. B 5. Končnik Perpar Lavra, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
5. b /
6. B 2. Jernejc Beatrika, MAT (zaposlitev)
namesto Piskar Milena, MAT
TITT /
7. A 1. Pečovnik Jožica, TJA (zaposlitev)
namesto Zavasnik Mojca, TJA
TJA /
4. Pertinač Barbara, SLJ (zaposlitev)
namesto Učakar Polona, SLJ
LUM /
7. B 6. odpade
namesto Laznik Maja, OS
/ /
7. C 3. odpade
namesto Piskar Milena, ISP Pisp
/ /
8. A 3. Brinar Huš Mira, OS
namesto Zavasnik Mojca, OS
TJA /
4. Govek Vanja, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
RAČ /
4. Avžner Zlatka, TJA (zaposlitev)
namesto Zavasnik Mojca, TJA
TJA /
8. B 4. Govek Vanja, TJA (zaposlitev)
namesto Laznik Maja, TJA
RAČ /
4. Avžner Zlatka, TJA (zaposlitev)
namesto Zavasnik Mojca, TJA
TJA /
8. C 5. Godler Uroš, MAT (zaposlitev)
namesto Piskar Milena, MAT
NAR /
9. A 2. Cencelj Zvonka, TJA (zaposlitev)
namesto Zavasnik Mojca, TJA
TJA /
9. B 2. Cencelj Zvonka, TJA (zaposlitev)
namesto Zavasnik Mojca, TJA
TJA /
9. C 4. odpade
namesto Piskar Milena, ISP Pisp
/ /
6. odpade
namesto Zavasnik Mojca, ISP Zavp
/ /