Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Gruden Patricija: 06:45 - 08:15, 3, 4, 6 ura
  • Nadu Nina: 3, 4, 5 ura
  • Šimonka Ajda: 11:55 - 16:05 ura
  • Ivanovič Andrej: 1, 2, 3, 4, 7 ura
  • Šincek Tatijana: 1, 2, 3, 4, 13:35 - 15:15 ura
  • Hršak Katarina Kaja: 1, 2, 3, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. a 1. Zapušek Alenka, LUM
namesto Šincek Tatijana, N1A
0-5 /
2. a 3. Leben Tamara, SLJ
namesto Šincek Tatijana, TJA
0-3 /
2. b 2. Leben Tamara, MAT
namesto Šincek Tatijana, TJA
0-2 /
3. b 4. Vukanac Daša, TJA
namesto Gruden Patricija, TJA
mmeds /
3. c 2. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, ISP
/ /
2. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, DSP
/ /
3. d 6. Vukanac Daša, TJA
namesto Gruden Patricija, TJA
3d /
5. b 5. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, DSP
/ /
5. d 3. Vukanac Daša, TJA
namesto Gruden Patricija, TJA
5d /
6. a 2. Zabret Janja, TJAmus
namesto Ivanovič Andrej, TJAmus
tja /
3. odpade
namesto Nadu Nina, NAR
/ /
6. c 2. Grčar Saša, TJAmus
namesto Ivanovič Andrej, TJAmus
tja /
6. d 3. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, DSP
/ /
8. a 1. Jerše Damjana, DODtja
namesto Ivanovič Andrej, DODtja
tja /
1. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, DSP
/ /
1. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, ISP
/ /
4. odpade
namesto Šincek Tatijana, DSP
/ /
4. Grčar Saša, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
slj2 /
8. b 1. Jerše Damjana, DODtja
namesto Ivanovič Andrej, DODtja
tja /
4. Jerše Damjana, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
slj2 /
5. odpade
namesto Nadu Nina, BIO
/ /
8. c 1. Jerše Damjana, DODtja
namesto Ivanovič Andrej, DODtja
tja /
4. Zabret Janja, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
slj2 /
9. a 3. Grčar Saša, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
gos /
4. odpade
namesto Nadu Nina, FIZ
/ /
9. b 3. Jerše Damjana, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
gos /
6. odpade
namesto Hršak Katarina Kaja, DSP
/ /
9. c 3. Zabret Janja, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
gos /
7. odpade
namesto Ivanovič Andrej, DSP
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bat Mojca 11:55 - 16:05 5. skupina,
namesto Šimonka Ajda,
/ /
Grčar Saša 2. 6. c, TJAmus
namesto Ivanovič Andrej, TJAmus
tja /
3. 9. a, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
gos /
4. 8. a, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
slj2 /
Grgasović Rok 6:45 - 8:15 3. skupina,
namesto Gruden Patricija,
/ /
Jerše Damjana 1. 8. a, 8. c, 8. b, DODtja
namesto Ivanovič Andrej, DODtja
tja /
3. 9. b, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
gos /
4. 8. b, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
slj2 /
Leben Tamara 2. 2. b, MAT
namesto Šincek Tatijana, TJA
0-2 /
3. 2. a, SLJ
namesto Šincek Tatijana, TJA
0-3 /
Pivk Marinka 13:35 - 15:15 8. skupina,
namesto Šincek Tatijana,
/ /
Vukanac Daša 3. 5. d, TJA
namesto Gruden Patricija, TJA
5d /
4. 3. b, TJA
namesto Gruden Patricija, TJA
mmeds /
6. 3. d, TJA
namesto Gruden Patricija, TJA
3d /
Zabret Janja 2. 6. a, TJAmus
namesto Ivanovič Andrej, TJAmus
tja /
3. 9. c, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
gos /
4. 8. c, TJA
namesto Ivanovič Andrej, TJA
slj2 /
Zapušek Alenka 1. 1. a, LUM
namesto Šincek Tatijana, N1A
0-5 /