Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Žižek Špela: 5, 12:00 - 16:00 ura
  • Lovše Pepelnak Nataša: 3, 5, 6 ura
  • Zorman Tina: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Gruden Patricija: 1, 3, 4, 5, 6, 12:50 - 13:40 ura
  • Jerše Damjana: 3, 5, 6 ura
  • Moder Urbanč Darja: 4, 6, 7 ura
  • Tomašič Tatjana: 7 ura
  • Zupan Tit: 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
2. d 4. Vukanac Daša, TJA (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, TJA
2d /
3. b 5. Vukanac Daša, TJA (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, TJA
mmeds /
3. c 1. Zalaznik Ana, MAT
namesto Zorman Tina, MAT
0-1 /
2. Zupan Tit, ŠPO
namesto Zorman Tina, ŠPO
špo1 /
3. Romih Urška, SLJ
namesto Zorman Tina, SLJ
0-1 /
4. Romih Urška, SLJ
namesto Zorman Tina, SLJ
0-1 /
5. Šimonka Ajda, SPO
namesto Zorman Tina, SPO
0-1 /
4. b 4. odpade
namesto Moder Urbanč Darja, DSP
/ /
4. d 6. Grofelnik Marjeta, SV (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, SV
4d /
5. a 6. Zalaznik Ana, ŠPO
namesto Zupan Tit, ŠPO
mtv /
5. b 6. odpade
namesto Moder Urbanč Darja, DSP
/ /
5. d 1. odpade
namesto Gruden Patricija, DOPtja-5c
/ /
1. odpade
namesto Gruden Patricija, DOPtja-5d
/ /
3. Vukanac Daša, TJA (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, TJA
5d /
5. Bevc Milva, SLJmus
namesto Žižek Špela, SLJmus
1d /
6. a 5. Markovič Katarina, GEO
namesto Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
geo Cel oddelek ima GEO.
6. b 5. Bat Vesna, LUM
namesto Zupan Tit, ŠPO
mtv Cel oddelek ima LUM v mtv.
6. d 7. odpade
namesto Moder Urbanč Darja, DSP
/ /
7. a 7. Števančec Danica, SLJ
namesto Tomašič Tatjana, NAR
gos /
7. c 3. Vintar Andreja, DKE
namesto Jerše Damjana, TJA
tja /
6. Žerovnik Dagmar, SLJ
namesto Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
mat2 /
8. a 3. Malavašič Ana, MAT
namesto Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
tit /
6. Grčar Saša, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
fiz /
8. b 6. Ivanovič Andrej, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
tja /
8. c 6. Zabret Janja, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
slj2 /
9. a 5. Grčar Saša, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
lum /
9. b 5. Ivanovič Andrej, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
tja /
9. c 5. Zabret Janja, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
gum /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bat Vesna 5. 6. b, LUM
namesto Zupan Tit, ŠPO
mtv Cel oddelek ima LUM v mtv.
Bevc Milva 5. 5. d, SLJmus
namesto Žižek Špela, SLJmus
1d /
12:50 - 13:40 14. skupina,
namesto Gruden Patricija,
/ /
Grčar Saša 5. 9. a, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
lum /
6. 8. a, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
fiz /
Grofelnik Marjeta 6. 4. d, SV (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, SV
4d /
Ivanovič Andrej 5. 9. b, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
tja /
6. 8. b, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
tja /
Malavašič Ana 3. 8. a, 8. a, 8. a, 8. a, MAT
namesto Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
tit /
Markovič Katarina 5. 6. a, GEO
namesto Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
geo Cel oddelek ima GEO.
Maver Simona 12:00 - 12:40 12. skupina,
namesto Žižek Špela,
/ /
Romih Urška 3. 3. c, SLJ
namesto Zorman Tina, SLJ
0-1 /
4. 3. c, SLJ
namesto Zorman Tina, SLJ
0-1 /
Šimonka Ajda 5. 3. c, SPO
namesto Zorman Tina, SPO
0-1 /
Števančec Danica 7. 7. a, SLJ
namesto Tomašič Tatjana, NAR
gos /
Vintar Andreja 3. 7. c, DKE
namesto Jerše Damjana, TJA
tja /
Vukanac Daša 3. 5. d, TJA (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, TJA
5d /
4. 2. d, TJA (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, TJA
2d /
5. 3. b, TJA (zaposlitev)
namesto Gruden Patricija, TJA
mmeds /
Zabret Janja 5. 9. c, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
gum /
6. 8. c, TJA
namesto Jerše Damjana, TJA
slj2 /
Zalaznik Ana 1. 3. c, MAT
namesto Zorman Tina, MAT
0-1 /
6. 5. a, ŠPO
namesto Zupan Tit, ŠPO
mtv /
Zupan Tit 2. 3. c, ŠPO
namesto Zorman Tina, ŠPO
špo1 /
Žerovnik Dagmar 6. 7. c, SLJ
namesto Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
mat2 /