Osnovna šola Janka Modra, Dol pri Ljubljani

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Meden Fuchs Lilijana: 2, 3, 4, 5, 12:40 - 13:00 ura
  • Kovač Polona: 5, 6 ura
  • Tisaj Elizabeta: 5 ura
  • Zupan Tit: 6 ura
  • Lebar Aleš: 2, 3, 6 ura
  • Slabanja Robert: 3, 5 ura
  • Malavašič Ana: 2, 3, 5, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. c 5. Špehar Lara, SPO
namesto Tisaj Elizabeta, SPO
1c /
1. e 2. Skubic Barbara, SLJ
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1e /
3. Skubic Barbara, SLJ
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1e /
4. Skubic Barbara, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
1e /
5. Skubic Barbara, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
1e /
2. e 2. Skubic Barbara, SLJ (zaposlitev)
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1e /
3. Skubic Barbara, SLJ
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1e /
4. Skubic Barbara, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
1e /
5. Skubic Barbara, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
1e /
4. b 2. Pivk Marinka, ŠPO
namesto Lebar Aleš, ŠPO
mtv /
5. b 6. Margan Ivan, ŠPO
namesto Lebar Aleš, ŠPO
špo1 /
5. c 5. Korbar Neja, MAT
namesto Malavašič Ana, MATs
mat1 /
5. d 6. Bevc Milva, NŠP
namesto Zupan Tit, NŠP
telds /
7. b 3. Lovše Pepelnak Nataša, ŠPO
namesto Lebar Aleš, ŠPO
špo1 /
3. Marinčič Mina, ŠPO
namesto Slabanja Robert, ŠPO
špo2 /
7. c 5. Žibert Marjeta, SLJs
namesto Kovač Polona, SLJs
malatja /
7. odpade
namesto Malavašič Ana, DSP
/ /
8. a 3. Majdič Tatjana, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat2 /
8. b 3. Marter Jožica, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat1 /
8. c 3. Koščak Veronika, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
slj2 /
9. a 2. Majdič Tatjana, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat1 /
5. Marinčič Mina, ŠPO
namesto Slabanja Robert, ŠPO
špo2 /
6. Števančec Danica, SLJ
namesto Kovač Polona, SLJ
slj1 /
9. b 2. Marter Jožica, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat1 /
5. Marinčič Mina, ŠPO
namesto Slabanja Robert, ŠPO
špo2 /
6. Žibert Marjeta, SLJ
namesto Kovač Polona, SLJ
slj1 /
9. c 2. Koščak Veronika, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
fiz /
6. Žerovnik Dagmar, SLJ
namesto Kovač Polona, SLJ
slj2 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bevc Milva 6. 5. d, NŠP
namesto Zupan Tit, NŠP
telds /
Korbar Neja 5. 5. c, MAT
namesto Malavašič Ana, MATs
mat1 /
Koščak Veronika 2. 9. c, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
fiz /
3. 8. c, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
slj2 /
Lovše Pepelnak Nataša 3. 7. b, ŠPO
namesto Lebar Aleš, ŠPO
špo1 /
Majdič Tatjana 2. 9. a, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat1 /
3. 8. a, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat2 /
Margan Ivan 6. 5. b, ŠPO
namesto Lebar Aleš, ŠPO
špo1 /
Marinčič Mina 3. 7. b, ŠPO
namesto Slabanja Robert, ŠPO
špo2 /
5. 9. a, 9. b, ŠPO
namesto Slabanja Robert, ŠPO
špo2 /
Marter Jožica 2. 9. b, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat1 /
3. 8. b, MAT
namesto Malavašič Ana, MAT
mat1 /
Pivk Marinka 2. 4. b, ŠPO
namesto Lebar Aleš, ŠPO
mtv /
Skubic Barbara 2. 2. e, SLJ (zaposlitev)
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1. e, SLJ
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1e

1e
/

/
3. 1. e, SLJ
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
2. e, SLJ
namesto Meden Fuchs Lilijana, SLJ
1e

1e
/

/
4. 1. e, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
2. e, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
1e

1e
/

/
5. 1. e, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
2. e, LUM
namesto Meden Fuchs Lilijana, LUM
1e

1e
/

/
12:40 - 13:00 PB Senožeti,
namesto Meden Fuchs Lilijana,
/ /
Špehar Lara 5. 1. c, SPO
namesto Tisaj Elizabeta, SPO
1c /
Števančec Danica 6. 9. a, SLJ
namesto Kovač Polona, SLJ
slj1 /
Žerovnik Dagmar 6. 9. c, SLJ
namesto Kovač Polona, SLJ
slj2 /
Žibert Marjeta 5. 7. c, SLJs
namesto Kovač Polona, SLJs
malatja /
6. 9. b, SLJ
namesto Kovač Polona, SLJ
slj1 /