Biotehniški center Naklo - Srednja šola

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Zupanc Anita: 1, 3a, 4a, 5, 6, 7 ura
  • Drobnič Barbka: 1, 2, 3a, 4a, 5, 6 ura
  • Logar Mojca: 5, 6, 7 ura
  • Kavčič Karničar Ana: 5, 6, 7, 8 ura
  • Polajnar Tadeja: 4b, 5, 6, 7 ura
  • Škrlep Maša: 3b, 4b, 5, 6, 7 ura
  • Kastelic Švab Marjetka: 5, 6 ura
  • Žigon Lenka: 1, 2, 5, 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. B 3b. Kozjek Jan, FIZ
namesto Škrlep Maša, OSŽ
UM2 /
6. Šifrer Igor, IPKp
namesto Drobnič Barbka, BIO
U18 /
7. odpade
namesto Žigon Lenka, KEM
/ /
1. F 6. Šifrer Igor, IPKp
namesto Drobnič Barbka, BIO
U18 /
7. odpade
namesto Žigon Lenka, KEM
/ /
1. L 5. Šubic Brigita, MAT
namesto Žigon Lenka, KEM
U4 /
1. M 5. Starbek Petra, BIO
namesto Zupanc Anita, KEM
U10 /
1. N 6. Berce Urška, MAT
namesto Zupanc Anita, KEM
U17 /
1. P 5. Korelc Maruška, MAT
namesto Kavčič Karničar Ana, ORP
UL /
6. Štern Saša, NAR
namesto Kavčič Karničar Ana, ORP
UL /
7. odpade
namesto Kavčič Karničar Ana, ORPp
/ /
8. odpade
namesto Kavčič Karničar Ana, ORPp
/ /
2. B 5. Križnar Tina, GEO
namesto Drobnič Barbka, BIO
UM3 /
2. Č 5. Skoberne Marta, EKK
namesto Logar Mojca, GEO
U11 /
2. F 5. Križnar Tina, GEO
namesto Drobnič Barbka, BIO
UM3 /
2. L 6. Žvagen Sandra, ANG
namesto Kastelic Švab Marjetka, BTH
U25 /
7. odpade
namesto Zupanc Anita, LAB
/ /
2. M 1. Žefran Meta, KEM
namesto Zupanc Anita, KEM
U17 /
2. N 1. Urh Boris, UME
namesto Drobnič Barbka, EAM
U12 /
2. Berce Urška, MAT (zaposlitev)
namesto Drobnič Barbka, EAM
U12 /
3a. Križnar Tina, GEO
namesto Drobnič Barbka, EAMp
U7 /
3a. Križnar Tina, GEO
namesto Zupanc Anita, EAMp
U7 /
4a. Božnar Bernarda, GVO
namesto Drobnič Barbka, EAMp
U7 /
4a. Božnar Bernarda, GVO
namesto Zupanc Anita, EAMp
U7 /
2. O 6. odpade
namesto Škrlep Maša, IZM
/ /
7. odpade
namesto Škrlep Maša, IZM
/ /
3. B 5. Koritnik Jana, ANG
namesto Škrlep Maša, PŽŽ
UM1 /
3. C 6. Sušanj Monika, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
U11 /
3. D 6. Sušanj Monika, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
U11 /
3. E 6. Sušanj Monika, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
U11 /
3. I 6. Sušanj Monika, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
U11 /
3. L 1. odpade
namesto Žigon Lenka, KEMi
/ /
2. Kalamar Andraž, ZGO
namesto Žigon Lenka, KEMi
UM9 /
3. M 1. odpade
namesto Žigon Lenka, KEMi
/ /
2. Kalamar Andraž, ZGO
namesto Žigon Lenka, KEMi
UM9 /
5. Teran Ravnikar Urška, ŠVZ
namesto Polajnar Tadeja, LAB
ŠDf /
3. N 7. odpade
namesto Logar Mojca, GOG
/ /
4. BD 4b. Šink Nataša, PIT
namesto Škrlep Maša, PRŽ
U14 /
4. L 5. Koselj Marko, MAT
namesto Kastelic Švab Marjetka, BTHm
U17 /
6. Ravnihar Darja, NEM
namesto Polajnar Tadeja, LABv
MBL /
7. odpade
namesto Polajnar Tadeja, LABv
/ /
4. M 4b. Žefran Meta, LAB
namesto Polajnar Tadeja, LAB
U21 /
5. Koselj Marko, MAT
namesto Kastelic Švab Marjetka, BTHm
U17 /
6. Ravnihar Darja, NEM
namesto Polajnar Tadeja, LABv
MBL /
7. odpade
namesto Polajnar Tadeja, LABv
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Berce Urška 2. 2. N, MAT (zaposlitev)
namesto Drobnič Barbka, EAM
U12 /
6. 1. N, MAT
namesto Zupanc Anita, KEM
U17 /
Božnar Bernarda 4a. 2. N, GVO
namesto Drobnič Barbka, EAMp
2. N, GVO
namesto Zupanc Anita, EAMp
U7

U7
/

/
Kalamar Andraž 2. 3. L, 3. M, ZGO
namesto Žigon Lenka, KEMi
UM9 /
Korelc Maruška 5. 1. P, MAT
namesto Kavčič Karničar Ana, ORP
UL /
Koritnik Jana 5. 3. B, ANG
namesto Škrlep Maša, PŽŽ
UM1 /
Koselj Marko 5. 4. L, 4. M, MAT
namesto Kastelic Švab Marjetka, BTHm
U17 /
Kozjek Jan 3b. 1. B, FIZ
namesto Škrlep Maša, OSŽ
UM2 /
Križnar Tina 3a. 2. N, GEO
namesto Drobnič Barbka, EAMp
2. N, GEO
namesto Zupanc Anita, EAMp
U7

U7
/

/
5. 2. B, GEO
namesto Drobnič Barbka, BIO
2. F, GEO
namesto Drobnič Barbka, BIO
UM3

UM3
/

/
Ravnihar Darja 6. 4. L, 4. M, NEM
namesto Polajnar Tadeja, LABv
MBL /
Skoberne Marta 5. 2. Č, EKK
namesto Logar Mojca, GEO
U11 /
Starbek Petra 5. 1. M, BIO
namesto Zupanc Anita, KEM
U10 /
Sušanj Monika 6. 3. E, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
3. D, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
3. C, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
3. I, SLO
namesto Logar Mojca, KOP
U11

U11

U11

U11
/

/

/

/
Šifrer Igor 6. 1. B, IPKp
namesto Drobnič Barbka, BIO
1. F, IPKp
namesto Drobnič Barbka, BIO
U18

U18
/

/
Šink Nataša 4b. 4. BD, PIT
namesto Škrlep Maša, PRŽ
U14 /
Štern Saša 6. 1. P, NAR
namesto Kavčič Karničar Ana, ORP
UL /
Šubic Brigita 5. 1. L, MAT
namesto Žigon Lenka, KEM
U4 /
Teran Ravnikar Urška 5. 3. M, ŠVZ
namesto Polajnar Tadeja, LAB
ŠDf /
Urh Boris 1. 2. N, UME
namesto Drobnič Barbka, EAM
U12 /
Žefran Meta 1. 2. M, KEM
namesto Zupanc Anita, KEM
U17 /
4b. 4. M, LAB
namesto Polajnar Tadeja, LAB
U21 /
Žvagen Sandra 6. 2. L, ANG
namesto Kastelic Švab Marjetka, BTH
U25 /