Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Adamič Aljoša: 1, 2, 3, 4 ura
  • Oberstar Nadja: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Junc Mateja: 13:50 - 15:30, 12:10 - 15:30, 13:50 - 15:30 ura
  • Kalič Polonca: 3, 11:20 - 15:30, 14:40 - 15:30 ura
  • Lavrič Tanja: 1, 3, 13:00 - 13:50 ura
  • Malnar Mateja: 1, 6 ura
  • Škulj Barbara: 1, 3, 4, 5 ura
  • Sedej Neža: 12:15 - 13:50 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
5.A 1. Dekleva Marina, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelV /
6.A 1. Hribar Osmak Mojca, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
3. Valentić Julija, SLJ (zaposlitev)
namesto Lavrič Tanja, SLJ
1Cp /
3. Valentić Julija, DSP (zaposlitev)
namesto Kalič Polonca, DSP
Kab 4R /
6.B 1. Jambrovič Anda, SLJ (zaposlitev)
namesto Lavrič Tanja, SLJ
1Cp /
2. Mihelič Iva, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelV /
4. Zekić Jadranka, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
6.C 2. Pleše Nikolina, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /
3. Dekleva Marina, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelM /
7.A 3. Žganjar Franc, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
7.B 1. Gornik Tatjana, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /
3. Kovačič Klemen, TIT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, TIT
TehV /
4. Kovačič Klemen, TIT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, TIT
TehV /
8.A 1. Topić Andrejka, ZGO (zaposlitev)
namesto Malnar Mateja, ZGO
4Al /
4. Valentić Julija, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelV /
5. Pirc Peter, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
5. Kovačič Klemen, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /
6. odpade
namesto Malnar Mateja, DSP
/ /
8.B 5. Pirc Peter, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
5. Kovačič Klemen, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Dekleva Marina 1. 5.A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelV /
3. 6.C, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelM /
Gornik Tatjana 1. 7.B, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /
Hribar Lučka 11:20 - 12:10 OPB1,
namesto Kalič Polonca,
/ /
Hribar Osmak Mojca 1. 6.A, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
Jambrovič Anda 1. 6.B, SLJ (zaposlitev)
namesto Lavrič Tanja, SLJ
1Cp /
Kovačič Klemen 3. 7.B, TIT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, TIT
TehV /
4. 7.B, TIT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, TIT
TehV /
5. 8.A, 8.B, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /
Malnar Evelin 12:10 - 13:00 OPB1,
namesto Kalič Polonca,
/ /
Mihelič Iva 2. 6.B, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelV /
Pirc Peter 5. 8.A, 8.B, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
Pleše Nikolina 2. 6.C, MAT (zaposlitev)
namesto Oberstar Nadja, MAT
3Ap /
13:50 - 15:30 OPB5, OPB4, OPB10,
namesto Junc Mateja,
/ /
Pogorelec Šenk Andreja 13:00 - 14:40 OPB1,
namesto Kalič Polonca,
/ /
Porenta Pleše Martina 12:10 - 13:00 OPB10,
namesto Sedej Neža,
OPB4,
namesto Junc Mateja,
/

/
/

/
Rupar Meta 13:00 - 13:50 OPB10,
namesto Sedej Neža,
OPB4,
namesto Junc Mateja,
/

/
/

/
Topić Andrejka 1. 8.A, ZGO (zaposlitev)
namesto Malnar Mateja, ZGO
4Al /
Turk Šveigl Anita 14:40 - 15:30 OPB6, OPB1,
namesto Kalič Polonca,
/ /
Valda Franc 13:00 - 13:50 OPB5,
namesto Lavrič Tanja,
/ /
Valentić Julija 3. 6.A, SLJ (zaposlitev)
namesto Lavrič Tanja, SLJ
6.A, DSP (zaposlitev)
namesto Kalič Polonca, DSP
1Cp

Kab 4R
/

/
4. 8.A, ŠPO (zaposlitev)
namesto Adamič Aljoša, ŠPO
TelV /
Zekić Jadranka 4. 6.B, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /
Žganjar Franc 3. 7.A, MAT (zaposlitev)
namesto Škulj Barbara, MAT
6Ap /