Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Ziherl Sajko Jolanda: 2, 3 ura
  • Perhavec Goran: 6 ura
  • Seničar Leon: 8 ura
  • Skribe Sandra: 4 ura
  • Štrukelj Ljuba: 3, 4, 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.E 6. Husein Edita, DRU
namesto Štrukelj Ljuba, MAT
U02 /
1.G 4. Krajnčič Martin, NAR
namesto Skribe Sandra, SLO
U307 /
2.CO 6. Perhavec Goran, URE
namesto Perhavec Goran, URE
U14 /
2.G 3. Krajnčič Martin, MAT
namesto Štrukelj Ljuba, MAT
U23 /
4. Krajnčič Martin, NAR
namesto Skribe Sandra, SLO
U307 /
3.A 8. Harl Nataša, PSI
namesto Seničar Leon, NE 2
U03 /
4.TA 2. Brec Barbara, SOC
namesto Ziherl Sajko Jolanda, AN1
U303 /
3. Vranc Riko, OPR
namesto Ziherl Sajko Jolanda, AN1
U303 /
5.TA 4. Perhavec Goran, IPD
namesto Štrukelj Ljuba, GED
U02 /
5. Anžel - Gorski Valerija, MAT
namesto Štrukelj Ljuba, GED
U22 /
6. Vranc Riko, PST
namesto Perhavec Goran, OPR
U12 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Anžel - Gorski Valerija 5. 5.TA, MAT
namesto Štrukelj Ljuba, GED
U22  /
Brec Barbara 2. 4.TA, SOC
namesto Ziherl Sajko Jolanda, AN1
U303  /
Harl Nataša 8. 3.A, PSI
namesto Seničar Leon, NE 2
U03  /
Husein Edita 6. 1.E, DRU
namesto Štrukelj Ljuba, MAT
U02  /
Krajnčič Martin 3. 2.G, MAT
namesto Štrukelj Ljuba, MAT
U23  /
4. 2.G, NAR
namesto Skribe Sandra, SLO
1.G, NAR
namesto Skribe Sandra, SLO
U307

U307
 /
 /
Perhavec Goran 4. 5.TA, IPD
namesto Štrukelj Ljuba, GED
U02  /
6. 2.CO, URE
namesto Perhavec Goran, URE
U14  /
Vranc Riko 3. 4.TA, 4.TA, OPR
namesto Ziherl Sajko Jolanda, AN1
U303  /
6. 5.TA, PST
namesto Perhavec Goran, OPR
U12  /