Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Krope Irena: 5, 6 ura
  • Šavora Andrej: 2, 4, 6 ura
  • Anžel - Gorski Valerija: 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Perhavec Goran: 5, 6, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 5. Herženjak Horvat Nataša, AN1
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U38 /
1.B 4. odpade
namesto Anžel - Gorski Valerija, RU
/ /
1.CO 3. Husein Edita, ZGO
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U32 /
1.F 2. Krajnčič Martin, MAT
namesto Šavora Andrej, MAT
U03 /
4. odpade
namesto Šavora Andrej, RU
/ /
2.BO 7. Marhl Andrej, FIZ
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U22 /
8. Marhl Andrej, FIZ
namesto Perhavec Goran, OPR
Izven šole /
3.B 2. Drobnič Majda, SLO
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U16 /
3.E 5. Mandl Izidor, GRA
namesto Krope Irena, TZI
U11 /
5. Mandl Izidor, GRA
namesto Krope Irena, TSG
U11 /
5. Mandl Izidor, GRA
namesto Krope Irena, TKP
U11 /
6. Mandl Izidor, GRA
namesto Krope Irena, TZI
U33 /
6. Mandl Izidor, GRA
namesto Krope Irena, TSG
U33 /
6. Mandl Izidor, GRA
namesto Krope Irena, TKP
U33 /
4.A 6. Bratec Veleski Olga, SLO
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U15 /
4.CO 5. Peršon Marjetka, GIO
namesto Perhavec Goran, GME
U33 /
6. Peršon Marjetka, GIO
namesto Perhavec Goran, GME
U32 /
7. odpade
namesto Perhavec Goran, IPD
/ /
4.TA 6. Harl Nataša, GEO
namesto Šavora Andrej, GME
U31 /
5.TA 5. Pavlin Darja, GEK
namesto Perhavec Goran, GME
U33 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bratec Veleski Olga 6. 4.A, SLO
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U15 /
Drobnič Majda 2. 3.B, SLO
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U16 /
Harl Nataša 6. 4.TA, GEO
namesto Šavora Andrej, GME
U31 /
Herženjak Horvat Nataša 5. 1.A, AN1
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U38 /
Husein Edita 3. 1.CO, ZGO
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U32 /
Krajnčič Martin 2. 1.F, MAT
namesto Šavora Andrej, MAT
U03 /
Mandl Izidor 5. 3.E, GRA
namesto Krope Irena, TZI
3.E, GRA
namesto Krope Irena, TSG
3.E, GRA
namesto Krope Irena, TKP
U11

U11

U11
/

/

/
6. 3.E, GRA
namesto Krope Irena, TKP
3.E, GRA
namesto Krope Irena, TZI
3.E, GRA
namesto Krope Irena, TSG
U33

U33

U33
/

/

/
Marhl Andrej 7. 2.BO, FIZ
namesto Anžel - Gorski Valerija, MAT
U22 /
8. 2.BO, FIZ
namesto Perhavec Goran, OPR
Izven šole /
Pavlin Darja 5. 5.TA, GEK
namesto Perhavec Goran, GME
U33 /
Peršon Marjetka 5. 4.CO, GIO
namesto Perhavec Goran, GME
U33 /
6. 4.CO, GIO
namesto Perhavec Goran, GME
U32 /