Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Skribe Sandra: 5, 6 ura
  • Furlan Melita: 1, 2 ura
  • Groman Vlasta: 3, 5 ura
  • Herženjak Horvat Nataša: 2 ura
  • Završnik Barbara: 4, 5 ura
  • Györköš Aleksandra: 1, 2, 3, 7, 8 ura
  • Marhl Breda: 0, 1, 3, 6 ura
  • Vranc Riko: 4 ura
  • Perhavec Goran: 3, 4 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.A 2. Husein Edita, ZGO
namesto Furlan Melita, SLO
U16 /
3. Husein Edita, ZGO
namesto Marhl Breda, MAT
U15 /
4. Mandl Izidor, INF
namesto Vranc Riko, INF
U14 /
5. Mandl Izidor, INF
namesto Skribe Sandra, AN1
U11 /
6. Husein Edita, ZGO
namesto Skribe Sandra, AN1
U01 /
7. odpade
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
/ /
8. odpade
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
/ /
1.BO 1. Krajnčič Martin, KEM
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
LAB /
1. Krajnčič Martin, KEM
namesto Furlan Melita, NE1
LAB /
2. Krajnčič Martin, KEM
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
LAB /
3. Šerer Polonca, UME
namesto Groman Vlasta, OPR
U14 /
7. odpade
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
/ /
8. odpade
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
/ /
1.G 3. Pavlin Darja, GEM
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
U03 /
4. Pavlin Darja, GEM
namesto Završnik Barbara, SLO
U15 /
5. Čukur Boštjan, GRD
namesto Završnik Barbara, SLO
U16 /
3.CO 0. Marhl Breda, RU
namesto Marhl Breda, RU
U01 /
1. odpade
namesto Marhl Breda, MAT
/ /
2. Pavlin Darja, GEK
namesto Herženjak Horvat Nataša, AN1
U14 /
3. Perhavec Goran, STA
namesto Perhavec Goran, GME
U12 /
4. Vranc Riko, PST
namesto Perhavec Goran, URE
U12 /
5. Mandl Izidor, TAC
namesto Groman Vlasta, TAC
U12 /
6. Ojsteršek Vlasta, VOG
namesto Marhl Breda, MAT
U01 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Čukur Boštjan 5. 1.G, GRD
namesto Završnik Barbara, SLO
U16 /
Husein Edita 2. 1.A, ZGO
namesto Furlan Melita, SLO
U16 /
3. 1.A, ZGO
namesto Marhl Breda, MAT
U15 /
6. 1.A, ZGO
namesto Skribe Sandra, AN1
U01 /
Krajnčič Martin 1. 1.BO, KEM
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
1.BO, KEM
namesto Furlan Melita, NE1
LAB

LAB
/

/
2. 1.BO, KEM
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
LAB /
Mandl Izidor 4. 1.A, INF
namesto Vranc Riko, INF
U14 /
5. 1.A, INF
namesto Skribe Sandra, AN1
3.CO, TAC
namesto Groman Vlasta, TAC
U11

U12
/

/
Marhl Breda 0. 3.CO, RU
namesto Marhl Breda, RU
U01 /
Ojsteršek Vlasta 6. 3.CO, VOG
namesto Marhl Breda, MAT
U01 /
Pavlin Darja 2. 3.CO, GEK
namesto Herženjak Horvat Nataša, AN1
U14 /
3. 1.G, GEM
namesto Györköš Aleksandra, ŠVZ
U03 /
4. 1.G, GEM
namesto Završnik Barbara, SLO
U15 /
Perhavec Goran 3. 3.CO, STA
namesto Perhavec Goran, GME
U12 /
Šerer Polonca 3. 1.BO, UME
namesto Groman Vlasta, OPR
U14 /
Vranc Riko 4. 3.CO, PST
namesto Perhavec Goran, URE
U12 /