Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Marhl Andrej: 1, 2, 5, 7, 8 ura
  • Krope Irena: 3, 4 ura
  • Šavora Andrej: 6 ura
  • Knez Mojca: 4 ura
  • Peršon Marjetka: 5, 6 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1.BO 1. Krajnčič Martin, FIZ
namesto Marhl Andrej, FIZ
U22 /
5. Šerer Polonca, UME
namesto Marhl Andrej, FIZ
31 /
2.A 4. Drobnič Majda, SLO
namesto Knez Mojca, LAV
KNJ /
7. Marhl Breda, MAT
namesto Marhl Andrej, FIZ
U23 /
8. odpade
namesto Marhl Andrej, AST
/ /
2.B 2. Krajnčič Martin, FIZ
namesto Marhl Andrej, FIZ
U22 /
2.E 4. Pavlin Darja, OGT
namesto Krope Irena, TKP
33 /
4. Pavlin Darja, OGT
namesto Krope Irena, TZI
33 /
3.A 4. Husein Edita, ZGO
namesto Knez Mojca, MAL
U24 /
4.CO 5. Ojsteršek Vlasta, OVT
namesto Peršon Marjetka, GOV
39 /
6. Perhavec Goran, GIO
namesto Peršon Marjetka, GIO
39 /
5.TA 6. Groman Vlasta, OPR
namesto Šavora Andrej, GME
U14 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Drobnič Majda 4. 2.A, SLO
namesto Knez Mojca, LAV
KNJ /
Groman Vlasta 6. 5.TA, OPR
namesto Šavora Andrej, GME
U14 /
Husein Edita 4. 3.A, ZGO
namesto Knez Mojca, MAL
U24 /
Krajnčič Martin 1. 1.BO, FIZ
namesto Marhl Andrej, FIZ
U22 /
2. 2.B, FIZ
namesto Marhl Andrej, FIZ
U22 /
Marhl Breda 7. 2.A, MAT
namesto Marhl Andrej, FIZ
U23 /
Ojsteršek Vlasta 5. 4.CO, OVT
namesto Peršon Marjetka, GOV
39 /
Pavlin Darja 4. 2.E, OGT
namesto Krope Irena, TZI
2.E, OGT
namesto Krope Irena, TKP
33

33
/

/
Perhavec Goran 6. 4.CO, GIO
namesto Peršon Marjetka, GIO
39 /
Šerer Polonca 5. 1.BO, UME
namesto Marhl Andrej, FIZ
31 /