Osnovna šola Ledina

Izberite datum: 

Opombe


Odsotni učitelji

  • Halič Porzio Natalija: 1, 2, 4, 5 ura
  • Bokalič Nina: 06:30 - 07:30, 06:30 - 08:30, 4, 5 ura
  • Užnik Tatjana: 12:10 - 12:55 ura
  • Podgoršek Janez: 3, 4, 5, 14:35 - 15:25 ura
  • Krizmanić Vera: 07:30 - 08:30 ura
  • Intihar Zala: 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00, 16:15 - 17:00 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. b 1. Bakač Gašper, MAT
namesto Krizmanić Vera, MAT
34RP /
2. Bakač Gašper, LUM
namesto Krizmanić Vera, LUM
34RP /
4. Mencinger Dragica, SLJ
namesto Halič Porzio Natalija, SLJ
34RP /
5. Intihar Zala, SLJ
namesto Halič Porzio Natalija, SLJ
34RP /
4. a 5. Lampič Natalija, DRU
namesto Podgoršek Janez, ŠPO
43RP /
6. a 3. Stanič Lidija, ŠPO
namesto Podgoršek Janez, ŠPO
ŠV V2 /
6. b 4. Krumpak Biljana, ŠPO
namesto Podgoršek Janez, ŠPO
ŠV V2 /
8. a 4. Stanič Lidija, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
40SL /
8. b 4. Ožinger Hrovat Zdenka, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
42SL /
9. a 5. Ožinger Hrovat Zdenka, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
42SL /
9. b 5. Stanič Lidija, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
40SL /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Bakač Gašper 7:30 - 8:30 JV1,
namesto Krizmanić Vera,
/ /
1. 1. b, MAT
namesto Krizmanić Vera, MAT
1. b, MAT
namesto Halič Porzio Natalija, MAT
34RP

34RP
/

/
2. 1. b, LUM
namesto Krizmanić Vera, LUM
1. b, LUM
namesto Halič Porzio Natalija, ŠPO
34RP

34RP
/

/
Intihar Zala 5. 1. b, SLJ
namesto Halič Porzio Natalija, SLJ
34RP /
Krumpak Biljana 4. 6. b, ŠPO
namesto Podgoršek Janez, ŠPO
ŠV V2 /
Lampič Natalija 5. 4. a, DRU
namesto Podgoršek Janez, ŠPO
43RP /
Malešič Ana 14:35 - 15:25 OPB1a,
namesto Podgoršek Janez,
/ /
Mencinger Dragica 4. 1. b, SLJ
namesto Halič Porzio Natalija, SLJ
34RP /
12:10 - 12:55 OPB2b,
namesto Užnik Tatjana,
/ /
Mladenović Vladka 6:30 - 8:30 JV2,
namesto Bokalič Nina,
/ /
6:30 - 7:30 JV1,
namesto Bokalič Nina,
/ /
Ožinger Hrovat Zdenka 4. 8. b, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
42SL /
5. 9. a, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
42SL /
Stanič Lidija 3. 6. a, ŠPO
namesto Podgoršek Janez, ŠPO
ŠV V2 /
4. 8. a, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
40SL /
5. 9. b, SLJ
namesto Bokalič Nina, SLJ
40SL /
Užnik Tatjana 16:15 - 17:00 OPB3b, OPB3a, OPB2b, OPB2a, OPB1b, OPB1a, OPB4b, OPB4a,
namesto Intihar Zala,
/ /
Žvegla Mirijam Sabina 3.
namesto Krizmanić Vera, SLJ
33RP /
4.
namesto Krizmanić Vera, SLJ
33RP /