Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Knego Ivo: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ura
  • Pojbič Kovačič Darja: 1, 2, 4, 5, 7 ura
  • Novak Branko: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1EL3 1. Knego Ivo, ISTK (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, ISTK
214 /
2. Knego Ivo, ISTK (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, ISTK
214 /
1K2 2. Hrastelj Ploj Damjana, KEM
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124 /
1K3 7. Pojbič Kovačič Darja, DRU (zaposlitev)
namesto Pojbič Kovačič Darja, DRU
210 /
8. odpade
namesto Novak Branko, IPV
/ /
1M1 5. Rožman Jožef, MAT
namesto Pojbič Kovačič Darja, DRU
124 /
1R1 4. Zver Tina, GEO
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124 /
1R2 2. Hrastelj Ploj Damjana, KEM
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124 /
2K4 1. Trajbarič Ivan, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
2. Trajbarič Ivan, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
3. Trajbarič Ivan, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
4. Trajbarič Ivan, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
5. Trajbarič Ivan, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
6. Trajbarič Ivan, PLI (zaposlitev)
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
4ED 3. Oskomič Darko, PRN
namesto Knego Ivo, INF
214 /
4. Oskomič Darko, NEIN (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, INF
214 /
4EL1 6. Knego Ivo, PIZI (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, PIZI
214 /
7. Knego Ivo, PIZI (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, PIZI
214 /
8. Knego Ivo, PIZI (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, PIZI
214 /
5ED 1. Pojbič Kovačič Darja, GEO (zaposlitev)
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124 /
5S1 1. Pojbič Kovačič Darja, GEO (zaposlitev)
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Hrastelj Ploj Damjana 2. 1R2, KEM
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
1K2, KEM
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124

124
/

/
Knego Ivo 1. 1EL3, ISTK (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, ISTK
214 /
2. 1EL3, ISTK (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, ISTK
214 /
6. 4EL1, PIZI (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, PIZI
214 /
7. 4EL1, PIZI (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, PIZI
214 /
8. 4EL1, PIZI (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, PIZI
214 /
Oskomič Darko 3. 4ED, PRN
namesto Knego Ivo, INF
214 /
4. 4ED, NEIN (zaposlitev)
namesto Knego Ivo, INF
214 /
Pojbič Kovačič Darja 1. 5S1, GEO (zaposlitev)
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
5ED, GEO (zaposlitev)
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124

124
/

/
7. 1K3, DRU (zaposlitev)
namesto Pojbič Kovačič Darja, DRU
210 /
Rožman Jožef 5. 1M1, MAT
namesto Pojbič Kovačič Darja, DRU
124 /
Trajbarič Ivan 1. 2K4, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
2. 2K4, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
3. 2K4, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
4. 2K4, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
5. 2K4, PLI
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
6. 2K4, PLI (zaposlitev)
namesto Novak Branko, PLI
MI15 /
Zver Tina 4. 1R1, GEO
namesto Pojbič Kovačič Darja, GEO
124 /