Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Štrukelj Milojka: 12:25 - 15:20 ura
  • Štrancar Nataša: 4 ura
  • Zajc Vasja: 0, 1, 3, 4, 6 ura
  • Markič Gerbec Barbara: 13:45 - 14:30, 13:45 - 14:30, 13:45 - 14:30, 13:45 - 14:30, 13:45 - 14:30 ura
  • Bratuž Martina: 3, 4, 5 ura
  • Štrukelj Jože: 1, 3, 4, 5 ura
  • Kašček Bučinel Ana: 6 ura
  • Maček Maja: 0, 2 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
6.A 6. odpade
namesto Zajc Vasja, ŠPO
/ /
6. odpade
namesto Kašček Bučinel Ana, ŠPO
/ /
7.A 1. Bremec Aleš, ŠPO
namesto Zajc Vasja, ŠPO
ŠPO2 /
4. Ipavec Šaver Eleonora, GUM
namesto Bratuž Martina, NAR
GUM /
7.C 3. Čutura Tanja, GEO
namesto Bratuž Martina, NAR
GEO /
8.A 2. Kuhar Mojca, TJA
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
8.B 2. Kuhar Mojca, TJA
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
4. Bremec Aleš, ŠPO
namesto Zajc Vasja, ŠPO
ŠPO2 /
8.C 2. Kuhar Mojca, TJA
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
8.D 0. odpade
namesto Zajc Vasja, IP-ŠZZ
/ /
2. Kuhar Mojca, TJA
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
4. Brankovič Petra, TIT
namesto Štrukelj Jože, TIT
TIT2 /
5. Brankovič Petra, TIT
namesto Štrukelj Jože, TIT
TIT2 /
9.A 0. Šuligoj Majda, SLJ
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
1. Kogoj Tanja, FIZ
namesto Štrukelj Jože, FIZ
MAT2 /
3. Boscarol Tatjana, ŠPO
namesto Zajc Vasja, ŠPO
ŠPO2 /
4. Kuhar Mojca, TJA
namesto Štrancar Nataša, TJA
TJA3 /
5. odpade
namesto Bratuž Martina, IP-NPH
/ /
9.B 0. Šuligoj Majda, SLJ
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
4. Kuhar Mojca, TJA
namesto Štrancar Nataša, TJA
TJA3 /
5. odpade
namesto Bratuž Martina, IP-NPH
/ /
9.C 0. Šuligoj Majda, SLJ
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
3. Kogoj Tanja, FIZ
namesto Štrukelj Jože, FIZ
FIZ /
4. Kuhar Mojca, TJA
namesto Štrancar Nataša, TJA
TJA3 /
5. odpade
namesto Bratuž Martina, IP-NPH
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Boscarol Tatjana 3. 9.A, ŠPO
namesto Zajc Vasja, ŠPO
ŠPO2 /
Brankovič Petra 4. 8.D, TIT
namesto Štrukelj Jože, TIT
TIT2 /
5. 8.D, TIT
namesto Štrukelj Jože, TIT
TIT2 /
Bremec Aleš 1. 7.A, ŠPO
namesto Zajc Vasja, ŠPO
ŠPO2 /
4. 8.B, ŠPO
namesto Zajc Vasja, ŠPO
ŠPO2 /
Čutura Tanja 3. 7.C, GEO
namesto Bratuž Martina, NAR
GEO /
Ipavec Šaver Eleonora 4. 7.A, GUM
namesto Bratuž Martina, NAR
GUM /
Kogoj Tanja 1. 9.A, FIZ
namesto Štrukelj Jože, FIZ
MAT2 /
3. 9.C, FIZ
namesto Štrukelj Jože, FIZ
FIZ /
Kuhar Mojca 2. 8.A, 8.D, 8.C, 8.B, TJA
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
4. 9.C, 9.B, 9.A, TJA
namesto Štrancar Nataša, TJA
TJA3 /
Puc Irena 12:25 - 15:20 2. D,
namesto Štrukelj Milojka,
/ /
15:20 - 15:30 2. D,
namesto Štrukelj Milojka,
/ /
Šuligoj Majda 0. 9.C, 9.B, 9.A, SLJ
namesto Maček Maja, SLJ
SLJ1 /
Turk Cink Tarin 13:40 - 13:45 5. B - NRA - A, 5. B - D, 5. B - C, 5. B - A, 5. B - NRA - D,
namesto Markič Gerbec Barbara,
/ /
13:45 - 14:30 5. B - NRA - A, 5. B - D, 5. B - C, 5. B - A, 5. B - NRA - D,
namesto Markič Gerbec Barbara,
/ /