Gimnazija Novo mesto

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Popov Vanja: 1, 2, 4 ura
  • Vovko Breda: 4, 6, 8 ura
  • Nose Anita: 2, 3 ura
  • Žagar Jasmina: 5, 6, 7, 8 ura
  • Klemenčič Branka: 7, 8 ura
  • Zabret Blaž: 6, 7, 8 ura
  • Cimperman Jernej: 1, 2, 5 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 2. Maznik Barbara, AN1
namesto Nose Anita, FIZ
208 /
5. Kastelec Anica, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
6. Kastelec Anica, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
1. B 1. Pust Janja, KEM
namesto Popov Vanja, MAT
302 /
1. C 6. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te3 /
7. Kastelec Anica, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
8. Kastelec Anica, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
1. K 6. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te3 /
1. Š 6. Štih Matjaž, ZGO
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
7. Gorenc Janez, AN1
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
2. K 8. Petakovič Natalija, SLO
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
3. A 4. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te2 /
3. B 2. Šupe Robert, GEO
namesto Popov Vanja, MAT
302 /
3. C 8. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te2 /
3. Š 1. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Cimperman Jernej, ŠVZ
sd /
2. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Cimperman Jernej, ŠVZ
sd /
3. Arnuš Nina, SOC
namesto Nose Anita, FIZ
208 /
4. A 7. Pust Janja, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
8. Pust Janja, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
4. B 7. Pust Janja, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
8. Pust Janja, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
4. E 5. Potočar Marko, ŠVZ
namesto Cimperman Jernej, ŠVZ
te3 /
7. Pust Janja, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
8. Pust Janja, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
4. Š 4. Hren Maja, AN1
namesto Popov Vanja, MAT
206 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arnuš Nina 3. 3. Š, SOC
namesto Nose Anita, FIZ
208 /
Gorenc Janez 7. 1. Š, AN1
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
Hren Maja 4. 4. Š, AN1
namesto Popov Vanja, MAT
206 /
Kastelec Anica 5. 1. A, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
6. 1. A, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
7. 1. C, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
8. 1. C, OIV
namesto Žagar Jasmina, LUM
010 /
Maznik Barbara 2. 1. A, AN1
namesto Nose Anita, FIZ
208 /
Petakovič Natalija 8. 2. K, SLO
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
Potočar Marko 1. 3. Š, ŠVZ
namesto Cimperman Jernej, ŠVZ
sd /
2. 3. Š, ŠVZ
namesto Cimperman Jernej, ŠVZ
sd /
4. 3. A, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te2 /
5. 4. E, ŠVZ
namesto Cimperman Jernej, ŠVZ
te3 /
6. 1. K, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
1. C, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te3

te3
/

/
8. 3. C, ŠVZ
namesto Vovko Breda, ŠVZ
te2 /
Pust Janja 1. 1. B, KEM
namesto Popov Vanja, MAT
302 /
7. 4. B, 4. E, 4. A, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
8. 4. B, 4. E, 4. A, KEM-M
namesto Klemenčič Branka, KEM-M
215 /
Štih Matjaž 6. 1. Š, ZGO
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
Šupe Robert 2. 3. B, GEO
namesto Popov Vanja, MAT
302 /