Gimnazija Novo mesto

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Plazar Primož: 1, 2, 3, 5, 7 ura
  • Zabret Blaž: 6, 7, 8 ura
  • Čarman Karmen: 2, 3, 4, 5, 7 ura
  • Gorenc Janez: 6, 7 ura
  • Pernek Gašper: 3, 4, 5, 6 ura
  • Lubej Uroš: 6, 7, 8 ura
  • Cimperman Saška: 5, 6, 7, 8 ura
  • Klemenčič Branka: 6, 7, 8 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 6. Jakše Vasja, NE2
namesto Klemenčič Branka, KEM
215 /
1. B 7. Cimperman Jernej, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
te3 /
1. K 2. Kastelic Marko, LAT
namesto Čarman Karmen, MAT
208 /
3. Strnad Barbara, INF
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
4. Štih Matjaž, ZGO
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
6. Kočar Marija, BIO
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
1. Š 1. Lavrič Saša, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
sd /
2. Lavrič Saša, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
sd /
5. Gačnik Tanja, BIO
namesto Čarman Karmen, MAT
208 /
7. Jadrzyk Andrea, AN1
namesto Gorenc Janez, AN1
124 /
2. K 3. Vovko Breda, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
te3 /
5. Petakovič Natalija, SLO
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
6. Maznik Barbara, AN1
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
7. Kastelic Marko, LAT
namesto Čarman Karmen, MAT
209 /
2. Š 6. Pust Janja, KEM
namesto Cimperman Saška, SLO
309 /
3. K 7. odpade
namesto Klemenčič Branka, KEM-I
/ /
7. odpade
namesto Zabret Blaž, FIZ-I
/ /
8. odpade
namesto Klemenčič Branka, KEM-I
/ /
8. odpade
namesto Zabret Blaž, FIZ-I
/ /
3. Š 6. Arnuš Nina, SOC
namesto Gorenc Janez, AN1
124 /
7. Arnuš Nina, SOC
namesto Klemenčič Branka, KEM
215 /
8. Žagar Jasmina, LUM
namesto Klemenčič Branka, KEM
215 /
4. B 3. Čarman Karmen, MAT (zaposlitev)
namesto Čarman Karmen, MAT
209 /
4. Kramar Andreja, MAT
namesto Čarman Karmen, MAT
209 /
4. C 8. Malnar Suzana, ZGO
namesto Lubej Uroš, FIL
004 /
4. D 7. Rangus Mojca, MAT
namesto Lubej Uroš, FIL
006 /
4. E 5. Malnar Suzana, ZGO
namesto Cimperman Saška, SLO
309 /
4. K 5. Kostić Sandi, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
te3 /
4. Š 6. Potočnik Verena, IU ang
namesto Lubej Uroš, FIL
005 /
7. Popov Vanja, MAT
namesto Cimperman Saška, SLO
005 /
8. Hren Maja, AN1
namesto Cimperman Saška, SLO
005 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Arnuš Nina 6. 3. Š, SOC
namesto Gorenc Janez, AN1
124 /
7. 3. Š, SOC
namesto Klemenčič Branka, KEM
215 /
Cimperman Jernej 7. 1. B, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
te3 /
Čarman Karmen 3. 4. B, MAT (zaposlitev)
namesto Čarman Karmen, MAT
209 /
Gačnik Tanja 5. 1. Š, BIO
namesto Čarman Karmen, MAT
208 /
Hren Maja 8. 4. Š, AN1
namesto Cimperman Saška, SLO
005 /
Jadrzyk Andrea 7. 1. Š, AN1
namesto Gorenc Janez, AN1
124 /
Jakše Vasja 6. 1. A, NE2
namesto Klemenčič Branka, KEM
215 /
Kastelic Marko 2. 1. K, LAT
namesto Čarman Karmen, MAT
208 /
7. 2. K, LAT
namesto Čarman Karmen, MAT
209 /
Kočar Marija 6. 1. K, BIO
namesto Zabret Blaž, FIZ
208 /
Kostić Sandi 5. 4. K, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
te3 /
Kramar Andreja 4. 4. B, MAT
namesto Čarman Karmen, MAT
209 /
Lavrič Saša 1. 1. Š, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
sd /
2. 1. Š, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
sd /
Malnar Suzana 5. 4. E, ZGO
namesto Cimperman Saška, SLO
309 /
8. 4. C, ZGO
namesto Lubej Uroš, FIL
004 /
Maznik Barbara 6. 2. K, AN1
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
Petakovič Natalija 5. 2. K, SLO
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
Popov Vanja 7. 4. Š, MAT
namesto Cimperman Saška, SLO
005 /
Potočnik Verena 6. 4. Š, IU ang
namesto Lubej Uroš, FIL
005 /
Pust Janja 6. 2. Š, KEM
namesto Cimperman Saška, SLO
309 /
Rangus Mojca 7. 4. D, MAT
namesto Lubej Uroš, FIL
006 /
Strnad Barbara 3. 1. K, INF
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
Štih Matjaž 4. 1. K, ZGO
namesto Pernek Gašper, KEM
214 /
Vovko Breda 3. 2. K, ŠVZ
namesto Plazar Primož, ŠVZ
te3 /
Žagar Jasmina 8. 3. Š, LUM
namesto Klemenčič Branka, KEM
215 /