Osnovna šola Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

 • Rode Nastja: 0, 1, 2, 3, 4 ura
 • Udovč Jure: 08:20 - 14:10, 3, 5, 6, 7 ura
 • Lovrec Aja: 0, 1, 3, 4, 5 ura
 • Zalokar Andreja: 11:00 - 11:20, 4, 12:05 - 16:10, 15:20 - 16:10 ura
 • Petek Matjaž: 0, 1, 3, 5 ura
 • Močnik Urška: 12:05 - 12:55 ura
 • Gorzetti Boštjan: 5 ura
 • Mohorič Boštjan: 0 ura
 • Zajc Sobočan Maja: 6, 7 ura
 • Prelogar Maša: 08:00 - 08:20, 1, 2, 11:05 - 11:20, 4, 5 ura
 • Ravnikar Mateja: 1, 2, 4, 5 ura
 • Žnidar Andreja: 12:50 - 14:30 ura
 • Tadić Katarina: 1, 2, 3, 4, 5, 8:05 - 14:10 ura
 • Zupin Urška: 2, 3, 7:20 - 8:20 ura
 • Zupan Zala: 12:05 - 16:10, 11:00 - 11:20 ura
 • Štefančič Peter: 0, 1, 3, 5 ura
 • Roblek Manca: 3, 4, 5 ura
 • Kernc Boštjan: 5 ura
 • Grobljar Alenka: 0, 1, 4 ura
 • Žlebir Maruša: 7:40 - 8:15 ura
 • Srečnik Špela: 8:20 - 12:55 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 0. Novak Tjaša, N1A
namesto Rode Nastja, N1A
102 /
1. Novak Tjaša, SLJ
namesto Rode Nastja, SLJ
102 /
2. Novak Tjaša, MAT
namesto Rode Nastja, MAT
102 /
3. Zalokar Andreja, LUM
namesto Rode Nastja, LUM
102 /
4. Novak Tjaša, LUM
namesto Zalokar Andreja, LUM
102 /
3. E 1. Plohl Križnar Hilda, MAT
namesto Prelogar Maša, MAT
3e /
2. Plohl Križnar Hilda, SLJ
namesto Prelogar Maša, SLJ
3e /
4. Uranič Jana, LUM
namesto Prelogar Maša, LUM
3e /
5. Plohl Križnar Hilda, LUM
namesto Prelogar Maša, LUM
3e /
4. A 0. Krovinović Mojca, NŠP
namesto Štefančič Peter, NŠP
13 /
4. B 0. Krovinović Mojca, NŠP
namesto Štefančič Peter, NŠP
13 /
3. Krovinović Mojca, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
117 /
4. C 0. Krovinović Mojca, NŠP
namesto Štefančič Peter, NŠP
13 /
4. E 0. Salihović Samo Samir, NRA-Z
namesto Mohorič Boštjan, NRA-Z
4e /
5. A 0. Sodnik Katja, NŠP
namesto Petek Matjaž, NŠP
10 /
5. B 0. Sodnik Katja, NŠP
namesto Petek Matjaž, NŠP
10 /
5. Žargaj Breda, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
219 /
5. C 3. Sodnik Katja, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
214 /
5. E 0. Salihović Samo Samir, NRA-Z
namesto Mohorič Boštjan, NRA-Z
4e /
7. A 0. Snedec Gerkman Vida, DDP-AN
namesto Lovrec Aja, DDP-AN
303 /
2. Porenta Tina, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
6. Petrovčič Matej, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
6. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. Petrovčič Matej, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
7. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. B 0. Snedec Gerkman Vida, DDP-AN
namesto Lovrec Aja, DDP-AN
303 /
1. Snedec Gerkman Vida, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
4. Stare Pušavec Tanja, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
5. Marussig Jurij, ŠPO
namesto Udovč Jure, ŠPO
12 /
5. Grčar Milena, ŠPO
namesto Petek Matjaž, ŠPO
10 /
6. Petrovčič Matej, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
6. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. Petrovčič Matej, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
7. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. C 0. Snedec Gerkman Vida, DDP-AN
namesto Lovrec Aja, DDP-AN
303 /
1. Jerovšek Vogrinc Irena, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
204 /
6. Petrovčič Matej, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
6. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. Petrovčič Matej, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
7. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. D 0. Snedec Gerkman Vida, DDP-AN
namesto Lovrec Aja, DDP-AN
303 /
5. Škrjanec Teja, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
6. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
7. odpade
namesto Udovč Jure, ŠSP
/ /
8. A 0. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
202 /
1. Polončič Nataša, ŠPO
namesto Štefančič Peter, ŠPO
13 /
1. Močnik Irma, ŠPO
namesto Petek Matjaž, ŠPO
10 /
3. Snedec Gerkman Vida, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
3. Marussig Jurij, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
200 /
8. B 0. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
202 /
3. Snedec Gerkman Vida, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
3. Marussig Jurij, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
200 /
8. C 0. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
202 /
3. Snedec Gerkman Vida, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
3. Marussig Jurij, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
200 /
5. Polončič Nataša, ŠPO
namesto Gorzetti Boštjan, ŠPO
11 /
5. Petrovčič Matej, ŠPO
namesto Štefančič Peter, ŠPO
13 /
8. D 0. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
202 /
1. Flander Renata, TIT
namesto Tadić Katarina, TIT
114 /
2. Jamnik Klopčič Andreja, TIT
namesto Tadić Katarina, TIT
114 /
3. Snedec Gerkman Vida, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
3. Marussig Jurij, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
200 /
4. Grčar Milena, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
9. A 1. Gabrovšek Patricija, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
2. Forjanič Nataša, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
303 /
3. Planinšek Barbara, ŠPO
namesto Petek Matjaž, ŠPO
10 /
3. Barle Marija, ŠPO
namesto Udovč Jure, ŠPO
12 /
4. Jamnik Klopčič Andreja, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
112 /
4. Kernc Boštjan, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
4. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
307 /
9. B 1. Gabrovšek Patricija, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
2. Forjanič Nataša, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
303 /
3. Lebar Boštjan, ŠPO
namesto Štefančič Peter, ŠPO
13 /
4. Jamnik Klopčič Andreja, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
112 /
4. Kernc Boštjan, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
4. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
307 /
5. Berce Terezija, ZGO
namesto Kernc Boštjan, ZGO
310 /
9. C 1. Gabrovšek Patricija, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
2. Forjanič Nataša, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
303 /
4. Jamnik Klopčič Andreja, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
112 /
4. Kernc Boštjan, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
4. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
307 /
5. Jamnik Klopčič Andreja, FIZ
namesto Roblek Manca, FIZ
200 /
9. D 1. Gabrovšek Patricija, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
2. Forjanič Nataša, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
303 /
4. Jamnik Klopčič Andreja, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
112 /
4. Kernc Boštjan, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
4. Berce Terezija, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
307 /
5. Jerovšek Vogrinc Irena, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Barle Marija 3. 9. A, ŠPO
namesto Udovč Jure, ŠPO
12 /
Berce Terezija 0. 8. A, 8. D, 8. C, 8. B, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
202 /
4. 9. A, 9. D, 9. C, 9. B, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
307 /
5. 9. B, ZGO
namesto Kernc Boštjan, ZGO
310 /
Bezovšek Irma 11:00 - 11:20 Rekreativni odmor - razredna stopnja,
namesto Zalokar Andreja,
/ /
Čadež Katja 12:05 - 15:20 OPB1,
namesto Zalokar Andreja,
/ /
Flander Renata 1. 8. D, TIT
namesto Tadić Katarina, TIT
114 /
Forjanič Nataša 2. 9. A, 9. D, 9. C, 9. B, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
303 /
Gabrovšek Patricija 1. 9. A, 9. D, 9. C, 9. B, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
Geister Kaja 7:40 - 8:15 JV -Z,
namesto Žlebir Maruša,
/ /
Grčar Milena 4. 8. D, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
5. 7. B, ŠPO
namesto Petek Matjaž, ŠPO
10 /
Gregorc Lucija 12:05 - 14:30 OPB5,
namesto Zupan Zala,
/ /
Jamnik Klopčič Andreja 2. 8. D, TIT
namesto Tadić Katarina, TIT
114 /
4. 9. A, 9. D, 9. C, 9. B, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
112 /
5. 9. C, FIZ
namesto Roblek Manca, FIZ
200 /
Jerovšek Vogrinc Irena 1. 7. C, SLJ
namesto Grobljar Alenka, SLJ
204 /
5. 9. D, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
Kernc Boštjan 4. 9. A, 9. D, 9. C, 9. B, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
Krovinović Mojca 0. 4. A, 4. C, 4. B, NŠP
namesto Štefančič Peter, NŠP
13 /
3. 4. B, TJA
namesto Zupin Urška, TJA
117 /
Lebar Boštjan 3. 9. B, ŠPO
namesto Štefančič Peter, ŠPO
13 /
Marussig Jurij 3. 8. B, 8. A, 8. D, 8. C, MAT
namesto Roblek Manca, MAT
200 /
5. 7. B, ŠPO
namesto Udovč Jure, ŠPO
12 /
Močnik Irma 1. 8. A, ŠPO
namesto Petek Matjaž, ŠPO
10 /
Nanić Edita 8:05 - 14:10 2. dežurni,
namesto Tadić Katarina,
/ /
Novak Tjaša 0. 1. A, N1A
namesto Rode Nastja, N1A
102 /
1. 1. A, SLJ
namesto Rode Nastja, SLJ
102 /
2. 1. A, MAT
namesto Rode Nastja, MAT
102 /
3. 1. A, LUM
namesto Rode Nastja, LUM
102 /
4. 1. A, LUM
namesto Zalokar Andreja, LUM
1. A, LUM
namesto Rode Nastja, LUM
102

102
/

/
Petek Eva 11:00 - 11:20 Rekreativni odmor - razredna stopnja,
namesto Zupan Zala,
/ /
Petrovčič Matej 5. 8. C, ŠPO
namesto Štefančič Peter, ŠPO
13 /
6. 7. A, 7. C, 7. B, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
7. 7. C, 7. B, 7. A, LS1
namesto Zajc Sobočan Maja, LS1
112 /
Pirc Maja 8:00 - 8:20 Jutranje dežurstvo Z,
namesto Prelogar Maša,
/ /
Planinšek Barbara 3. 9. A, ŠPO
namesto Petek Matjaž, ŠPO
10 /
Plohl Križnar Hilda 1. 3. E, MAT
namesto Prelogar Maša, MAT
3e /
2. 3. E, SLJ
namesto Prelogar Maša, SLJ
3e /
11:05 - 11:20 Rekreativni odmor,
namesto Prelogar Maša,
/ /
5. 3. E, LUM
namesto Prelogar Maša, LUM
3e /
Polončič Nataša 1. 8. A, ŠPO
namesto Štefančič Peter, ŠPO
13 /
5. 8. C, ŠPO
namesto Gorzetti Boštjan, ŠPO
11 /
Porenta Tina 2. 7. A, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
Rajterič Marija 15:20 - 16:10 OPB1,
namesto Zalokar Andreja,
OPB5,
namesto Zupan Zala,
/

/
/

/
Rozman Andreja 7:20 - 8:20 3. dežurni,
namesto Zupin Urška,
/ /
8:20 - 14:10 3. dežurni,
namesto Udovč Jure,
/ /
Rožman Mirjana 14:30 - 15:20 OPB5,
namesto Zupan Zala,
/ /
Salihović Samo Samir 0. 5. E, NRA-Z
namesto Mohorič Boštjan, NRA-Z
4. E, NRA-Z
namesto Mohorič Boštjan, NRA-Z
4e

4e
/

/
Snedec Gerkman Vida 0. 7. A, 7. D, 7. C, 7. B, DDP-AN
namesto Lovrec Aja, DDP-AN
303 /
1. 7. B, GEO
namesto Ravnikar Mateja, GEO
202 /
3. 8. D, 8. C, 8. B, 8. A, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
Sodnik Katja 0. 5. A, 5. B, NŠP
namesto Petek Matjaž, NŠP
10 /
3. 5. C, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
214 /
Sodnik Petrič Vanja 1.
namesto Žnidar Andreja, SLJ
1e /
2.
namesto Žnidar Andreja, MAT
1e /
3.
namesto Žnidar Andreja, LUM
1e /
4.
namesto Žnidar Andreja, LUM
1e /
Stare Pušavec Tanja 4. 7. B, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
303 /
Škrjanec Teja 5. 7. D, MAT
namesto Tadić Katarina, MAT
309 /
Škrlep Liza 12:50 - 14:30 OPB1Z,
namesto Žnidar Andreja,
/ /
Šteblaj Barbara 8:20 - 12:55 1. dežurni,
namesto Srečnik Špela,
/ /
Uranič Jana 4. 3. E, LUM
namesto Prelogar Maša, LUM
3e /
Zalokar Andreja 3. 1. A, LUM
namesto Rode Nastja, LUM
102 /
Žargaj Breda 5. 5. B, TJA
namesto Lovrec Aja, TJA
219 /