Osnovna šola Breg

Izberite datum: 

Odsotni učitelji

  • Roškar Kop Andreja: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ura
  • Vidovič Ivanka: 7:15 - 8:15, 12:45 - 13:35 ura
  • Petrovič Monika: 1, 3, 5, 6 ura
  • Kac Urša: 0, 1, 7 ura
  • Florjančič Lea: 1, 2, 3, 4, 5 ura
  • Vindiš Tomaž: 7 ura


Nadomeščanja po razredih

Razred Ura Nadomešča Učilnica Opombe
1. A 6. Peršoh Bezjak Brigita, N1A
namesto Petrovič Monika, N1A
AU12 /
2. A 5. Dajčman Aleš, TJA
namesto Petrovič Monika, TJA
BU14 /
2. B 3. Vodušek Mojca, MAT
namesto Petrovič Monika, TJA
BU15 /
3. A 1. Grbavac Mateja, SLJ
namesto Petrovič Monika, TJA
BU13 /
4. A 7. Komel Branimir, NŠP
namesto Vindiš Tomaž, NŠP
TEL2 /
4. B 1. Kolarič Urška, NIT
namesto Florjančič Lea, NIT
AU22 /
2. Kolarič Urška, NIT
namesto Florjančič Lea, NIT
AU22 /
3. Kolarič Urška, MAT
namesto Florjančič Lea, MAT
AU22 /
4. Kolarič Urška, MAT
namesto Florjančič Lea, MAT
AU22 /
5. Kolarič Urška, DRU
namesto Florjančič Lea, DRU
AU22 /
7. Komel Branimir, NŠP
namesto Vindiš Tomaž, NŠP
TEL2 /
6. B 4. Zavec Melanija, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
7. A 1. Sagadin Mateja, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
6. Magdič Vida, ODS
namesto Roškar Kop Andreja, ODS
AU13 /
8. A 0. Petek Nevenka, SLJ
namesto Kac Urša, SLJ
AU12 /
1. Sagadin Uroš, SLJ
namesto Kac Urša, SLJ
AU06 /
2. Sagadin Mateja, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
3. Sagadin Uroš, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
8. B 0. Petek Nevenka, SLJ
namesto Kac Urša, SLJ
AU12 /
1. Sagadin Uroš, SLJ
namesto Kac Urša, SLJ
AU06 /
2. Sagadin Mateja, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
3. Sagadin Uroš, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
7. odpade
namesto Kac Urša, DSP
/ /
9. A 5. Mihelač Helga, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
7. odpade
namesto Roškar Kop Andreja, DDP-MAT
/ /


Nadomeščanja po učiteljih

Učitelj Ura Nadomeščanje Učilnica Opombe
Dajčman Aleš 5. 2. A, TJA
namesto Petrovič Monika, TJA
BU14 /
12:50 - 13:35 RaP - Gibanje, TEL1 /
Grbavac Mateja 1. 3. A, SLJ
namesto Petrovič Monika, TJA
BU13 /
Kolarič Urška 1. 4. B, NIT
namesto Florjančič Lea, NIT
AU22 /
2. 4. B, NIT
namesto Florjančič Lea, NIT
AU22 /
3. 4. B, MAT
namesto Florjančič Lea, MAT
AU22 /
4. 4. B, MAT
namesto Florjančič Lea, MAT
AU22 /
5. 4. B, DRU
namesto Florjančič Lea, DRU
AU22 /
12:45 - 13:35 OPB_4.r,
namesto Vidovič Ivanka,
/ /
Komel Branimir 7. 4. A, 4. B, NŠP
namesto Vindiš Tomaž, NŠP
TEL2 /
14:35 - 15:20 RaP - Gibanje za vse, TEL1 /
Magdič Vida 6. 7. A, ODS
namesto Roškar Kop Andreja, ODS
AU13 /
Mihelač Helga 5. 9. A, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
Mišmaš Ivanka 7:15 - 8:15 JV2,
namesto Vidovič Ivanka,
/ /
Peršoh Bezjak Brigita 6. 1. A, N1A
namesto Petrovič Monika, N1A
AU12 /
Petek Nevenka 0. 8. A, 8. B, SLJ
namesto Kac Urša, SLJ
AU12 /
Sagadin Mateja 1. 7. A, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
2. 8. A, 8. B, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
Sagadin Uroš 1. 8. A, 8. B, SLJ
namesto Kac Urša, SLJ
AU06 /
3. 8. A, 8. B, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /
Vodušek Mojca 3. 2. B, MAT
namesto Petrovič Monika, TJA
BU15 /
Zavec Melanija 4. 6. B, MAT
namesto Roškar Kop Andreja, MAT
AU13 /